Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Mensen met een beperking

COMMENTAAR: Mensen met een beperking

04/02/2020 12:00

COMMENTAAR: Mensen met een beperking

 

IN DE SURINAAMSE samenleving blijven mensen met een geestelijke en of lichamelijke beperking bijna een vergeten groep, vooral als het gaat om voorzieningen. Ze worden vaak bewust weggezet door familie; werkgevers staan niet om hen te springen en de overheid doet nauwelijks iets voor hen.

Met speldenprikjes wordt iets gedaan speciaal gericht op hen, zoals de aanleg van een kort looppad voor mensen met een gezichtsbeperking die nu in gang is gezet of het organiseren van een ontspanningsdag waarop ze zichzelf kunnen zijn. 

Onze sporters met een beperking hebben ook wel succes geboekt tijdens Paralympische Spelen. Het zijn vooral particulieren die geven om deze groep burgers. Zo een particulier initiatief is gisteren gelanceerd door het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties, UNDP, en de Vrouwenorganisatie WUS.

Helaas beperkt dit zich tot gehoorgestoorde en blinde en slechtziende personen. De initiatiefnemers begonnen een campagne om deze groepen bewust te maken dat zij als deel van de gemeenschap het recht hebben om zelfstandig hun stemrecht uit te oefenen. Voor de gehoorgestoorden hoeft dat geen groot probleem te zijn, voor blinden en slechtzienden des te meer.

Al decennia zijn mensen met een gezichtsbeperking - om van hun stemrecht gebruik te maken- afhankelijk van anderen. Eenmaal in het stemhokje moeten ze er - letterlijk - blindelings op vertrouwen dat de begeleider inderdaad stemt op de partij van hun keuze. Maar garantie hebben zij niet.

WUS stelt zich op het standpunt dat ook de groep waarop zij en UNDP zich richten zelfstandig moet kunnen stemmen. Hoezeer dit initiatief waardering verdient, moet worden vastgesteld dat men er heel erg laat mee komt, omdat de meest voor de hand liggende voorziening hiervoor, een stembiljet in braille, het schrift voor mensen met een gezichtsbeperking, moet worden ontworpen.

Met de verkiezing op komst worden wij weer met de neus op de feiten gedrukt hoe achtergesteld onze 'gehandicapten' zijn. Er wordt nu speciaal aandacht gevraagd voor een beperkte groep, maar de groep van mensen met een beperking is veel groter en divers.

Het is vrijwel onmogelijk om bijvoorbeeld een rollator of rolstoel op straat te gebruiken. Vrijwel geen enkel gebouw - ook van de overheid - in dit land is rolstoelvriendelijk. Waar blijft een wet om werkgevers te verplichten een bepaald percentage 'gehandicapten' in dienst te nemen? Wat doet de overheid aan de schandalig lage maandelijkse toelage voor de groep? Dit rijtje kan naar believen veel langer worden.

Toegegeven: Het zal niet goedkoop zijn en enorm veel tijd vergen om in elk geval basisvoorzieningen te treffen zodat onze medeburgers met een beperking vrij ongehinderd kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven en hen te laten weten dat zij erbij horen. Maar ergens moet een begin worden gemaakt.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina