Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: De blunder Proeve

COMMENTAAR: De blunder Proeve

11/02/2020 12:00

COMMENTAAR: De blunder Proeve

 

HET WAS EEN compleet andere president Bouterse die zondag via een boodschap van het NII doorgaf dat hij waarschijnlijk kiest voor Sigmund Proeve als governor van de Centrale Bank van Suriname. Deze versie van de president sprak zonder dikke tong en leek er met zijn volle aandacht bij te zijn, in tegenstelling tot de rampzalige vertoning vrijdag. Wat wel precies strookt met de modus operandi van de president tegenwoordig, zijn de excuses die daarmee gepaard gaan.

Het begon met het excuus dat hij niet wist dat Van Trikt zo vreselijk in de fout zou gaan. En dat hij eigenlijk tot het uiterste is gegaan om een nieuwe kandidaat te vinden voor de vacante functie. Bouterse merkte op dat hij als ruimhartige president, 'omdat het niet om Bouterse gaat', de bankiers aan wie de gestolen kasreserve terugbetaald moet worden, gevraagd had met een kandidaat te komen voor de positie.

En hoewel het voor grote groepen van de samenleving zeker duidelijk is dat een functie vervullen onder deze president en meer nog onder Gillmore Hoefdraad minister van Financiën, lopen is op drijfzand, klonk het alsof Bouterse oprecht verbaasd was toen hij aangaf dat een lange lijst namen niets opleverde.

Uiteindelijk - zo gaat het relaas door - kwam hij op het idee om in de Raad van Commissarissen (rvc) van de Centrale Bank te kijken wie geschikt is. Hij kwam op Sigmund Proeve die na lang en herhaaldelijk praten overstag ging. Graag de aandacht in deze voor het feit dat Proeve als onderdeel van de rvc dus ook gefaald heeft om Van Trikt te controleren.

En als een stuurman die denkt de boot naar veilige haven te sturen, eindigde de president het betoog met "we moeten dringend terug naar een situatie van vertrouwen en stabiliteit" en de gevolgtrekking die dan logischerwijs gemaakt wordt, is dat hij verwacht dat Proeve daar de komende zes maanden in kan voorzien.

Even terzijde dat Proeve enkele jaren, niet eens tien jaar terug, betrokken is geweest bij een schandaal waarbij het in essentie er om ging dat deviezen zijn overgemaakt zonder toestemming van de Deviezencommissie toen. Hij staat te boek als de bankdirecteur die - door de overheid ter wille te zijn - ervoor zorgde dat De Surinaamsche Bank (DSB) bijna is omgevallen en nog steeds in problemen is. Om de naam van Proeve te noemen in één adem met vertrouwen en stabiliteit, is een levensgrote blunder.

En we kunnen het erover hebben of Proeve en DSB in hoger beroep wel of niet integraal zijn vrijgesproken, maar daar gaat het in essentie niet om. De burger - zowel die met grote als die met kleine beurs - kijkt uit naar een integere persoon die kraakhelder schoon is. En hoewel dat geen garantie is dat zaken richtig zullen gaan (wat de zaak Van Trikt bewijst), is dat het enige wat vertrouwen en stabiliteit uitstraalt. Proeve heeft die uitstraling niet.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina