Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • INGEZONDEN: SPA staat achter protestactie

INGEZONDEN: Ondersteuning SPA aan protestactie

15/02/2020 07:19

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, of in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, of in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.  

Bent u zich ervan bewust dat, wanneer de koers van 8,5 naar 10 gaat binnen een week, uw geld binnen een week 18 procent is ontwaard? Dat wanneer u in december een kilo aardappel kocht voor SRD 5 en nu voor minimaal SRD 6, dat u dan 20 procent meer betaalt voor uw eerste levensbehoeften binnen een maand? Het zal niet hierbij blijven, want de verdienpositie van het land is in geen tijden verbeterd, dus waar gaan de nodige middelen vandaan komen?

Niemand wenst deze situatie, maar de realiteit is daar en wij worden erbij betrokken of we nou willen of niet. Het is onder andere daarom dat de Surinaamse Partij van de Arbeid (SPA) er geen vertrouwen in heeft dat de regering van goede wil is om verandering van beleid door te voeren. De afgelopen tien jaar is vanuit verschillende consultaties dialoog gevoerd tussen de overheid, het bedrijfsleven en de vakbeweging. Verder hebben wij als buitenparlementaire politieke organisatie, alsook diverse andere maatschappelijke groeperingen zoals de VES, gevraagd en ongevraagd de regering geadviseerd om het beleid om te buigen.

De regering heeft steeds nagelaten die maatregelen te treffen om onder andere de financieel-economische situatie van het land stabiel te houden. Integendeel is in het huis van de democratie, DNA, wetgeving aangenomen om de regering in staat te stellen het leningenplafond te overschrijden, is faliekant gelogen dat er niet gedevalueerd zal worden, heeft men platvloers de kasreserve geroofd, en is er totaal geen verantwoording gegeven van de bestede middelen ook niet aan DNA.

Er is kop noch staart te vinden in de onsamenhangende verklaringen die president Bouterse geeft op zijn eigen georkestreerde persconferenties of bij zijn andere georganiseerde publieke activiteiten. Kortom wij van SPA begrijpen het totaal niet meer. Het is een grote schande dat de DNA-leden van de coalitie hun taken niet meer schijnen te begrijpen. Een totale misinterpretatie van wat de soevereine wil van het volk inhoudt ons inziens. Coalitie, u bent er als volksvertegenwoordiger om de regering kritisch te begeleiden en niet om de regering blindelings naar de mond te praten.

Voor een optimale beleving van de democratie zijn de machten in het land daarom gescheiden. De uitvoerende en de wetgevende macht functioneren op dit moment als (1) één. De coalitie loopt de regering gemuilkorfd achterna. Maar het kan ook niet anders, want een heerser die geschenken ontvangt kan nooit een objectief oordeel vellen. Het is nodig om een krachtig signaal uit te sturen naar de regering en DNA om aan te geven dat de mateloze terging en respectloze behandeling van het Surinaamse volk nu moet stoppen.

Op alle mogelijke manieren hebben de regering en de coalitie in DNA geprobeerd de soevereine wil van het volk te bagatalliseren. Het is mensonterend om als volk zo genegeerd te worden omdat de coalitie een numerieke meerderheid heeft in DNA; …dit leidt tot mateloze irritatie en de vernedering heeft een onaanvaardbaar niveau bereikt. De SPA ondersteunt daarom de acties van 17 februari 2020 ten volle en roept al haar leden op om aanwezig te zijn op het plein met gepaste protest borden. Blijft u in contact met de diverse coördinatoren in het veld voor de verdere instructies.

De Surinaamse Partij van de Arbeid

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina