Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COLUMN: Franchepane!

COLUMN: Franchepane!

19/02/2020 18:00

Franchepane is een prachtige Balinese bloem én het synoniem dat de president bedacht voor ‘nonsens’. Franchepane heet ook de duocolumn waarin Stuart Rahan en Raynell Enfield tot de verkiezingen hun mening geven over prangende vraagstukken. Uw persoonlijk oordeel houdt mogelijk het midden tussen deze twee uitersten.

Franchepane is een prachtige Balinese bloem én het synoniem dat de president bedacht voor ‘nonsens’. Franchepane heet ook de duocolumn waarin Stuart Rahan en Raynell Enfield tot de verkiezingen hun mening geven over prangende vraagstukken. Uw persoonlijk oordeel houdt mogelijk het midden tussen deze twee uitersten.  

Stuart niet zo snel oordelen. De persconferentie van de president en Vijay Kirpalani hebben de rust doen wederkeren. Ik blijf het zeggen, soms is geduld een schone zaak. De fake berichten op sociale media draaiden overuren. De 100 miljoen is niet gestolen. Ik keur niet goed dat die bezijden de afspraken anders is ingezet. De casus van Trik trakje is nu bij de rechter. Laten we afwachten wat de rechters zullen oordelen. Immers, jij hebt het volste vertrouwen in onze rechtsgang, dus twijfel ik helemaal niet eraan dat jij de uitkomst zal respecteren.

Je noemt verder mijn partijgenoot Abrahams een a-nationalist die staat voor corruptie. Ja, dat hoor ik zo vaak, het is heel makkelijk roepen dat iemand corrupt is zonder de bewijzen aan te leveren. Breng de bewijzen naar de procureur-generaal, zodat er net als bij Van Trikt een onderzoek ingesteld kan worden, zo moeilijk is dat toch niet Stuart!!! Er zijn voldoende wetten in Suriname daarvoor. Mee blijven praten met mensen, zonder bewijzen te overleggen, heet in onze democratie: lasterpraatjes.

Had niet gedacht dat mijn mati Stuart meedoet aan lasterpraatjes. Een van de mooiste momenten nadat Bouterse van de zitting kwam, is zijn oproep om eenheid en samenwerking. Ik blijf het herhalen, enkelen hadden echt gedacht dat het er chaotisch aan toe zou gaan. Neen de NDP is en blijft een partij die steeds vriend en 'vriend' verrast.

Toch kom ik terug op de mooie momenten van de ideologie van de partij, ik zal ze voor jou opnoemen, wie weet word jij in de toekomst een grote medestander van onze ideologie.

 - De verandering van de sociaal-maatschappelijke orde

 - De verandering van de politiek-bestuurlijke orde

 - De verandering van de economische orde

 - De verandering van de educatieve orde

 - De verandering van de milieuorde

Vanaf de jaren tachtig zijn we hiermee begonnen en nu middels de democratie geven wij invulling aan onze ideologie. De NDP-regering doet niets wat niet in overeenstemming is met onze ideologie, alleen heb je er af en toe wel een minister die de ideologie niet al te goed heeft begrepen. De transformatie in denken zal zeker nog een poos duren. Net als hoe gouverneur Kielstra met zijn dissimilatiepolitiek de Surinaamse samenleving voor meer dan honderd jaar in zijn macht had, zal de assimilatiepolitiek van de NDP er voor zorgdragen dat we uiteindelijk een natie gaan vormen, één Suriname.

Mijn mati Stuart, ik ga toch een van de pijlers van de NDP- ideologie behandelen. De verandering van de economische orde. Waar het in het verleden zo was dat bedrijven jarenlang moesten wachten om een naamloze vennootschap (nv) op te zetten, heeft de NDP-regering op basis van de ideologie ervoor gezorgd dat onze ondernemers nu binnen een dag een nv kunnen opzetten. Bedrijven hebben zelfs eenmalig het recht om invoerrechtenvrij hun investeringsgoederen - zaken zoals tractoren en graafmachines - te importeren.

Nog nooit eerder zijn er zoveel bedrijven door particulieren opgezet. (De cijfers zijn immers te achterhalen bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken). De vele bruggen en wegen die gebouwd zijn en worden, zorgen er mede voor dat ondernemers makkelijker hun producten kunnen transporteren, nieuwe gebieden worden ontsloten. Ik kan zo tot volgend jaar de verworvenheden van de revolutie neerpennen.

Immers, binnenkort herdenken wij revolutionairen onze revo-dag op 25 februari. Waar zou de gehuwde vrouw vandaag de dag zijn zonder de revolutie, de gehuwde vrouw was handelingsonbekwaam bij wet, de revolutie heeft dit probleem opgelost middels een decreet.

Zijn we het Staatsziekenfonds vergeten? De Surinaamse ambtenaren hadden geen gezondheidsverzekering, ook daarvoor zorgde mijn revolutie. Het geloof dat Bouterse stelde in de jonge heren van de Geologisch Mijnbouwkundige Dienst, het startkapitaal om Staatsolie op te richten en het ordenen van de wildgroei die er ontstond bij gronden van de Staat.

Echter, we merken dat Suriname nog een lange weg te gaan heeft. Ik kies er bewust voor om eenvoudig te schrijven zodat niet alleen de tertiair geschoolden mijn stuk lezen en vooral begrijpen. Mi mati Stuart, wij Surinamers zullen dit land moeten opbouwen, elkeen van ons, net als onze leider reik ik je de hand, ik nodig je bij deze gelijk uit om aanwezig te zijn bij de herdenking van de Dag van de Revolutie zoals ik die noem. Ik hoop je op 24 februari om 23.00 uur te zien.

Raynell Enfield

rraynell@hotmail.com

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina