Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Toezicht ouderenzorg

COMMENTAAR: Toezicht ouderenzorg

20/02/2020 12:00

COMMENTAAR: Toezicht ouderenzorg

 

HET SCHORT AAN afdoende toezicht bij de zorg voor ouderen. Dit kwam maandag naar voren tijdens een seminar. Vooral in de thuiszorg zijn veel misstanden en lijken Jan en alleman ingezet te kunnen worden. Dat kan soms dramatische gevolgen hebben. Aanleiding voor het seminar was de dramatische dood in augustus van de bejaarde Alphons Engelhart, voor wie thuiszorg was ingehuurd. Hij was gevallen en liep een barstwond aan het hoofd op. De zorgverlener reageerde niet adequaat en de man overleed.

Achteraf bleek dat de zorgverlener een oud-junkie is die als bouwvakker had gewerkt, maar geen ervaring in de zorg heeft. De familie die haar beklag wilde doen werd daarna van het kastje naar de muur gestuurd. Pas na maanden werd de vergunning van het zorgverlenende bedrijf ingetrokken. Van de politie, waar aangifte is gedaan tegen de instelling, heeft ze tot op de dag van vandaag niets gehoord.

Dit geval staat niet op zich. Regelmatig komen misstanden in de zorg naar buiten. Niet alleen in de thuiszorg maar ook bij bejaardencentra. Terwijl je zou mogen verwachten dat we met liefde omgaan met onze ouderen, die zich hun leven lang hebben ingezet voor de samenleving en nu van hun welverdiende rust moeten kunnen genieten.

Dat dit niet altijd gebeurt, is tenhemelschreiend. Nu is er in onze bejaardencentra wel enigszins controle van hogerhand en is het personeel over het algemeen gekwalificeerd. Desondanks gaat het wel eens mis, maar dat heeft andere oorzaken en vooral te maken met het gebrek aan motivatie van sommige medewerkers. 

Echter, in de thuiszorg is die controle er niet of nauwelijks. En door de toenemende vergrijzing van de bevolking, waarbij de familie een geliefde vaak niet in een instelling wil 'wegstoppen', schieten thuiszorginstellingen als paddenstoelen uit de grond. Maar ook hier geldt dat ze met gekwalificeerd personeel moeten werken om optimale zorg te verlenen. Helaas, dat gebeurt niet altijd en oudjes worden overgeleverd aan bedrijven die geld verdienen op de eerste plaats zetten; het welzijn van de cliënten is van ondergeschikt belang. 

Er zal daarom opgetreden moeten worden om verdere wildgroei te voorkomen en om er vooral voor te zorgen dat zich geen nieuwe dramatische gevallen voordoen, zoals die van Alphons Engelhart. Dus ook binnen de thuiszorg zullen er strakke wettelijke voorwaarden moeten worden opgesteld, waardoor onze bejaarden in de toekomst met een gerust hart kunnen worden overgelaten aan de zorg van een ander.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina