Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Vermoedelijk nieuw corruptieschandaal

Vermoedelijk nieuw corruptieschandaal binnen overheid

24/02/2020 09:02 - Wilfred Leeuwin

Parlementariër Krishna Mathoera heeft de regering al eerder vragen gesteld over de aanschaf van de voertuigen.

Parlementariër Krishna Mathoera heeft de regering al eerder vragen gesteld over de aanschaf van de voertuigen. Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO - Met de aankoop van voertuigen voor de verschillende ministeries en voor het Korps Politie Suriname (KPS), lijkt een nieuw corruptieschandaal de kop op te steken binnen de overheid.

De regering heeft op 3 februari 2019 via het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) met medewerking van het ministerie van Financiën goedkeuring gegeven voor de aankoop van 22 voertuigen van het merk Ssang Young type Y400, bestemd voor de verschillende ministeries. Met deze aankoop bij Rudisa Motor Company NV is afgeweken van de regel om een openbare aanbesteding te houden.

In de bijzondere resolutie staat dat de huidige beschikbare dienstvoertuigen verouderd zijn en niet meer voldoen aan de eisen. Bij De Nationale Assemblee zijn echter op 1 februari 2019 niet een maar twee van de bijzondere regeringsbesluiten ingediend onder de agendanummers 194 en 195.

In beide resoluties gaat het om dezelfde tekstuele inhoud voor de aanschaf van de 22 voertuigen door Rudisa. Het verschil is wel dat de beide besluiten verschillende bedragen hebben. In agendastuk 194 wordt gesproken over een bedrag van USD 844.000 of de tegenwaarde daarvan in Surinaamse Dollars, dat ter beschikking moet worden gesteld van Rudisa.

In het tweede stuk met agendanummer 195 gaat het om een bedrag van USD 605.000 of het bedrag in tegenwaarde dat aan Rudisa moet worden overgemaakt. Bij navraag van de Ware Tijd blijkt dat er geen intrekkingsresolutie is waar een van de twee resoluties wordt vervangen door de andere of dat beide worden vervangen door een totaal nieuwe resolutie.

Dit zou er op neerkomen dat niet 22 maar 44 voertuigen worden aangeschaft voor de ministeries. De bedoelde voertuigen met als bouwjaar 2017 en 2018 worden op het internet geshowd. Het blijken geen normale wagens te zijn: ze zijn van het type dat wordt aangeschaft voor ministers en niet voor ministeries.

Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons om een reactie gevraagd zegt dat zij deze zaak eerst goed zal moeten onderzoeken. Zij herkent uit de stukken wel dat het gaat om twee verschillende resoluties en wil zelf ook weten of er eventueel sprake is van een resolutie die een van de beide stukken vervangt.

Behalve de 22 voertuigen die volgens de bijzondere afwijkende resolutie bestemd zijn voor ministeries, zijn ook 75 pick-ups van het merk SSangYong Musso, vier bussen en vijftig motorfietsen aangeschaft voor het Korps Politie Suriname. Echter blijkt nergens dat er hiervoor een resolutie is ingediend bij het parlement.

Simons zegt dat niet alle dagelijkse aankopen van de regering terechtkomen bij de assemblee. Zij weet niet met zekerheid te zeggen of dit wel het geval is bij de aankopen van deze voertuigen voor de politie. Ook deze kwestie wil de parlementsvoorzitter goed laten uitzoeken alvorens een reactie te geven.

Door tussenkomst van Simons, bevestigt minister Stuart Getrouw van het ministerie van Justitie en Politie de aantallen. Hij weet dat die intussen zijn aangeschaft en gedistribueerd aan het KPS en dat er nog meer motorfietsen worden aangeschaft om landelijk ingezet te worden. "Alleen heb ik slechts de behoefte van mijn ministerie aangegeven. De aanschaf en hoe dat plaatsvindt, is een aangelegenheid van het ministerie van Openbare Werken", zegt de minister.

Bij het onderzoeken en het plegen van wederhoor heeft de krant minister Vijay Chotkan herhaaldelijk gebeld, maar niet bereikt. Daarop is de bewindsman via WhatsApp duidelijk gemaakt dat zijn wederhoor belangrijk is voor een evenwichtige publicatie.

In een reactie laat Chotkan uiteindelijk weten dat hij niet kan reageren, omdat hij op dat moment niet beschikt over informatie. Ook nadat de documentatie over de twee resoluties met vragen naar hem is opgestuurd, bleef een verdere reactie uit.

OWT&C heeft ook een servicecontract afgesloten met Rudisa voor de overheidsvoertuigen. Getrouw bevestigt het bestaan van een dergelijk contract. Het servicebedrag per voertuig zou SRD 2.700 per servicebeurt bedragen.

Deze kwestie heeft vermoedelijk nog meer aspecten waarvan de parlementariërs Krishna Mathoera (VHP) en Carl Breeveld (DOE) vinden dat wanneer hierover geen duidelijkheid komt en zaken niet transparant zijn, het Openbaar Ministerie moet worden ingeschakeld. Breeveld zegt af te wachten en indien nodig daar werk van te zullen maken. "De discrepantie van bedragen is duizelingwekkend", zegt Breeveld.

Rectificatie

In dit artikel is er een fout begaan. De twee regeringsresoluties aan De Nationale Assemblee, bestemd voor de aankopen van voertuigen voor de verschillende ministerie zijn met elkaar verward. De juiste versie is dat het om twee afzonderlijke resoluties gaat, bestemd voor twee typen voertuigen en niet om twee resoluties voor hetzelfde type voertuig. Onze verontschuldigingen voor deze omissie en elk daaruit voortvloeiend ongerief.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen