Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Coronavirus niet langer ver-van-ons-bedprobleem

Coronavirus niet langer ver-van-ons-bedprobleem

27/02/2020 08:53 - Naomi Hoever

Coronavirus niet langer ver-van-ons-bedprobleem

Foto: AFP  

PARAMARIBO - Max Huisden, coördinator Milieuwetenschappen aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname, heeft in een brief aan instituten, ministeries en notabelen bezorgdheid geuit over de ontwikkeling van het coronavirus (Covid-19) wereldwijd. Hij heeft alleen positieve reacties ontvangen; de eerste gesprekken zijn deze week. Hij benadrukt de noodzaak van verregaande preventieve maatregelen en wijst op het belang van voorlichting aan de bevolking.

De in december in China begonnen epidemie treft nu ook landen in Europa en tot woensdag waren wereldwijd 81.245 mensen besmet geraakt, van wie er 2.770 overleden en 30.331 genezen zijn. Intussen komt de ziekte steeds dichterbij: woensdag werd het eerste geval gemeld in de Braziliaanse stad São Paulo. 

Huisden: "We zullen een uitbraak in Suriname niet makkelijk aankunnen. Honderd procent preventie is nu dus onze enige en beste optie. Simultaan hieraan moeten we ons nu reeds voorbereiden op een onverhoopte uitbraak in ons land. Als we wachten op bevestiging van gevallen zullen we laat zijn. We moeten lering trekken uit wat we nu zien gebeuren in andere landen." 

Hij stelt voor om serieuze maatregelen te treffen ter bescherming van de bevolking. Zo stelt hij voor om de grenzen zoveel mogelijk en zo lang als nodig, drastisch te sluiten voor potentieel besmette mensen, ook al vertonen ze geen symptomen. Iedereen die mogelijkerwijs in aanraking is geweest met een besmet persoon moet in quarantaine en gemonitord worden. 

Sociale en publieke interacties die de kans op besmetting vergroten, moeten landelijk worden geminimaliseerd. "We moeten als land 100 procent preventief te werk gaan en juist door een verantwoordelijke aanpak het vertrouwen van het volk bewaren, rust garanderen en paniek voorkomen." 

Uit voorzorg moeten nu plekken worden aangewezen en ingericht om verantwoorde quarantaine mogelijk te maken, vindt Huisden. Het medisch personeel en autoriteiten moeten worden voorbereid. Huisden stelt dat er intussen veel onderzoek naar het virus op gang is gekomen. Gezien het korte tijdsbestek is veel nog niet getoetst.

"Enkele bestaande antivirale middelen worden getest op hoe effectief ze zijn tegen dit nieuwe virus omdat een nieuw medicament niet spoedig beschikbaar kan zijn. Medisch wetenschappelijk onderzoek geeft indicaties dat het virus zonder ziekteverschijnselen kan worden overgedragen."

Besmetting kan volgens recente melding mogelijk plaatsvinden "tot zelfs 27 dagen" voordat duidelijke symptomen zich bij sommige besmette personen voordoen. De voorheen veronderstelde veilige quarantaineperiode van veertien dagen kan volgens dit onderzoek mogelijk achterhaald zijn.

Het virus camoufleert zich bovendien omdat de symptomen lijken op die van griep. Het vaststellen wordt hierdoor bemoeilijkt en de noodzakelijke moleculair-biologische test is niet snel genoeg gebleken. Ook longscans zijn noodzakelijk, omdat snel gehandeld moet worden om verspreiding in te dammen.

Internationaal is men daarom overgestapt op een periode van verplichte quarantaine van iedereen die uit een potentieel besmet gebied komt, of potentieel in aanraking is geweest met zo iemand. Voorts blijkt ook dat genezen patiënten opnieuw positief kunnen testen waardoor nu zelfs een quarantaine na genezing wordt ingebouwd, aldus Huisden in zijn oproep.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina