Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • NCCR alert op mogelijke corona-uitbraak

NCCR alert op mogelijke corona-uitbraak

03/03/2020 05:18 - Merredith Bruce

NCCR alert op mogelijke corona-uitbraak

Foto: AFP  

PARAMARIBO - Het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing (NCCR) is samen met de overige autoriteiten alert op een mogelijke uitbraak van het coronavirus in Suriname. Dit stelt coördinator Jerry Slijngard op vragen van de Ware Tijd.

Of het coördinatiecentrum voldoende voorbereid is, kan hij niet met stelligheid zeggen. "Als het om twee of drie mensen gaat, hebben we het één en ander in huis, maar als het om meer mensen gaat, een honderd of duizend, is dat a different ball game."

Met het oog op een mogelijke uitbraak van het virus in Suriname, participeert het NCCR in diverse commissies en werkgroepen die hierover continu overleg voeren. Slijngard legt uit dat de eerste verantwoordelijke het ministerie van Volksgezondheid is. Het NCCR komt in beeld wanneer de situatie de capaciteit van de verantwoordelijke diensten overtreft.

Over de controle bij de grenzen zegt Slijngard dat er protocollen zijn waarmee de immigratiediensten werken. Echter, hij erkent dat de mens zelf de belangrijkste factor is om te voorkomen dat het virus zich verspreidt. "Het klinkt misschien een beetje gek maar we besmetten vaak genoeg onszelf." De NCCR-coördinator onderstreept het belang van de tips van gezondheidsautoriteiten over zelfhygiëne. "Precies dat zal ons helpen."

Hij zegt dat het centrum alles doet wat in zijn vermogen ligt om te kunnen inspelen op een dergelijke situatie. Het virus waarvan de uitbraak in december 2019 begon in de Chinese regio Wuhan, grijpt steeds sneller om zich heen. Tot en met maandag waren er wereldwijd ruim negentigduizend bevestigde gevallen en ruim drieduizend doden als gevolg van het virus.

Het virus heeft de regio reeds bereikt. Er zijn bevestigde gevallen in Brazilië, Ecuador, Mexico, de Dominicaanse Republiek en mogelijk ook in Barbados en Sint-Maarten. Tijdens een speciale bijeenkomst op Barbados hebben Caricom-leiders met gezondheidsfunctionarissen besproken welke strategieën de regio zou moeten hanteren in deze situatie.

Op de regionale bijeenkomst waar Suriname werd vertegenwoordigd door minister Antoine Elias van Volksgezondheid, is een protocol opgesteld met preventieve maatregelen. Daarin zijn ook de verantwoordelijkheden van partijen vastgesteld.

Tijdens de ontmoeting is naar voren gekomen dat het regionale rampenbeheersingsorgaan (Cdema) in samenspraak met andere regionale organen alert is op een mogelijke verspreiding van het virus.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina