Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Mangre ontkent verduistering vakbondsgeld

Mangre verwerpt beschuldiging over verduistering vakbondsgeld

09/03/2020 10:19 - Naomi Hoever

Reshma Mangre.

Reshma Mangre.  

PARAMARIBO - Reshma Mangre, voorzitter van de Bond van Leraren (BvL) en Alliantie voor Leerkrachten in Suriname (ALS), wordt beschuldigd contributiegeld van de twee onderwijsbonden te hebben verduisterd. Opmerkelijk is dat deze aanvallen zijn begonnen nadat zij vrijdag bekendmaakte te zijn toegetreden tot de VHP.

Mangre neemt in gesprek met de Ware Tijd afstand van de beschuldiging. "Het wekt grote bevreemding bij mij dat men tot deze actie in de media overgaat met het kennelijke doel reputatieschade aan de organisaties aan te richten. Ook de 'timing' hiervan - kort na mijn beslissing om in de politiek te gaan - suggereert kwader trouw. Ik zal mij met alle ten dienste staande middelen verdedigen tegen smaad en laster."

In een schrijven dat is uitgelekt wordt Mangre rancune verweten omdat zij de 'bondsdagen' van vier bestuursleden van ALS heeft laten intrekken door het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. De maatregel zou zijn genomen nadat zij opheldering hadden gevraagd over de financiële administratie.

In een bericht op Facebook worden ALS-leden opgeroepen voor een bijeenkomst op 19 maart. Er staat opgetekend dat Mangre handelingen heeft gepleegd die in strijd zijn met de statuten, wat de organisatie schaadt. Middels een deurwaardersexploot hebben de ontevreden ALS-bestuursleden gevraagd dat de verdaagde algemene ledenvergadering van 29 november twee weken na ontvangst van het exploot wordt gehouden.

Naast de aantijgingen van het ALS-bestuur, beweren leden van de BvL dat Mangre heeft doen voorkomen dat ze in december is overvallen in haar auto, waarbij contributiegeld is buitgemaakt. Toen de Ware Tijd haar kort daarna om een reactie had gevraagd, wilde zij niet op de zaak ingaan.

De voorzitter stelt nu dat ze werkelijk is beroofd, maar dat privégeld is meegenomen. Bondsgeld blijven bij de penningmeester, zegt Mangre. Voorts beweren leden dat de voorzitter had aangegeven dat het kasboek ook was meegenomen. Dit zou zij niet hebben gemeld bij de politieaangifte.

Het blijkt dat partijen elkaar over en weer beschuldigen. In december 2019 heeft Mangre de tweede penningmeester aangeschreven om bonnen, kwitanties en gelden te overleggen. Dat laat ze de krant zien middels de brief die toen is verstuurd. De administratie zou zijn meegenomen zonder haar medeweten.

De tweede penningmeester wordt beschuldigd wederrechtelijk de administratie bij zich te houden. Zij had waargenomen omdat de eerste penningmeester ziek was. Mangre stelt dat maatregelen zijn getroffen tegen vier bestuursleden omdat die de bond schade toebrengen. Op haar beurt beschuldigt ze het ALS-bestuur van verduistering van geld voor de kerstviering en van verraad van bestuursstrategieën.

Ook spreekt de voorzitter van gezags- en bestuursondermijnende activiteiten. Zo zou er een vergadering zijn belegd in Saramacca zonder dat het bestuur daarvan op de hoogte was. "Om de weigerachtige houding zijn de disciplinaire maatregelen getroffen." Shopstewards zouden het vertrouwen in de vier bestuursleden hebben opgezegd.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen