Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Beroering om nieuwe cambiowet

Beroering om nieuwe cambiowet

23/03/2020 08:49 - Ivan Cairo

Beroering om nieuwe cambiowet

Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO - In de financiële sector en het bedrijfsleven is er grote beroering ontstaan over de zaterdagochtend door De Nationale Assemblee goedgekeurde herziene wet die het valutaverkeer zou moeten reguleren. De Surinaamse Bankiersvereniging, cambiohouders en bedrijfslevenorganisaties voelen zich misleid door de initiatiefnemers van de wetwijziging. Ze zijn ook zwaar teleurgesteld in de coalitieleden.

Het is niet uitgesloten dat de handelsbanken maandag uit protest de deuren gesloten houden. Op voorspraak van NDP-fractieleider Amzad Abdoel zou de wet Toezicht Geldtransactiekantoren 2012 worden gewijzigd. Echter, in een later stadium werd een compleet nieuwe wet goedgekeurd: de wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren.

Dit is niet wat de belanghebbenden, onder andere het bedrijfsleven en het bankwezen, hadden ontvangen van de commissie van rapporteurs om te becommentariëren. "Met verbijstering vernam de VSB dat op zaterdag 21 maart met het indienen van een nota van wijzigingen door de coalitie een totaal andere wet, namelijk 'wet Controle valutaverkeer en transactiekantoren', is aangenomen", stelt de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) in een verklaring.

Zij vindt de wijze waarop de wet is goedgekeurd "onfatsoenlijk". De gang van zaken maakt "dat De Nationale Assemblee en in deze de coalitie door ons als onbetrouwbaar kan worden beschouwd". Ook bevat de nieuwe wet "enorme onvolkomenheden en onduidelijkheden en wordt er nog meer onzekerheid in de samenleving geschapen".

De VSB waarschuwt voor gelegenheidswetgeving zonder dat de onderlinge factoren die geleid hebben tot de enorme ontwaarding van de Surinaamse dollar worden aangepakt. Het vertrouwen in het financiële beleid van de regering is sterk aangetast en wetgeving zoals deze versterkt juist het wantrouwen dat nu heerst, meent de VSB.

President Desi Bouterse wordt opgeroepen de wet niet af te kondigen en in overleg te treden met de relevante belanghebbenden. In het weekend is de bankiersvereniging bijeengekomen om de nieuwe ontwikkeling te bespreken. Bankiers zijn zeer gebelgd over de gang van zaken omdat ze evenals de VSB niet zijn geconsulteerd over de wet die uiteindelijk is aangenomen.

Evenzo zijn de geldwisselkantoren niet te spreken over de handeling van het parlement. De drastische maatregelen zullen volgens de belangenverenigingen verstrekkende gevolgen hebben voor het bedrijfsleven en de totale samenleving. De wet moet daarom teruggedraaid worden.

In grote lijnen komt de nieuwe wet die zaterdagochtend na een marathonsessie omstreeks 5.00 uur werd goedgekeurd, erop neer dat overal slechts de door de centrale bank vastgestelde wisselkoers mag worden gehanteerd bij transacties. Het is verboden om vreemde valuta te kopen bij cambio's of anderen en geldwisselkantoren mogen valuta die zij bij het publiek opkopen alleen aan banken verkopen.

Met de nieuwe wet is het handelsbanken ook verboden ongebreideld kosten voor valutatransacties in rekening te brengen, anders dan de kosten die na overleg met de centrale bank zijn vastgesteld als reguliere banktransactiekosten. In het kader van de nieuwe wet komt er ook een speciaal orgaan dat in samenspraak met de moederbank zal toezien op de naleving.

Overtreders van de wet riskeren een gevangenisstraf van maximaal vier jaar en geldboetes van SRD 1 miljoen. Ook kunnen bij razzia's aangetroffen bedragen in vreemde valuta in beslag worden genomen.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina