Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • AANGEBODEN: Verklaring van de zorgverleners

AANGEBODEN: Verklaring van de zorgverleners in Suriname

25/03/2020 02:11

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht om stukken niet te plaatsen, in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht om stukken niet te plaatsen, in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.  

De groepen van dienstverleners in de zorg in ons land, te weten de medici, de tandartsen, de apothekers, de fysiotherapeuten, de psychologen, de diëtisten, de ergotherapeuten, de logopedisten, de huidtherapeuten, maken hierbij bekend dat zij met grote bezorgdheid hebben kennis genomen van de aanname en inwerkingtreding van de valutawet, zoals afgekondigd op maandag 23 maart.

De gevolgen van deze wet zijn niet te overzien en onze bezorgdheid strekt zich met name uit over de grote, onherroepelijke consequenties voor het gehele bedrijfsleven, de banken, maar ook de totale samenleving, waar wij allen vredig deel van uitmaken. Deze wet zal ook grote invloed op de zorg hebben, aangezien ook hierdoor aanmerkelijke tekorten aan essentiële middelen zullen optreden. 

Onze grote bezorgdheid heeft op gelijke wijze ook betrekking op de onlangs -op initiatief van enkele DNA-leden- ingediende zorgwetten (de Raamwet Volksgezondheid en de Wet Financiering Individuele Gezondheidszorg),die verregaande consequenties zullen hebben voor de gehele zorgverlening in het landen waarbij ook de groepen werkzaam in de zorg, maar ook het bedrijfsleven en de vakbeweging die allen de enorm verhoogde zorgkosten zouden moeten opbrengen, juist niet betrokken zijn!

Indien ook deze nieuwe wetgeving erdoor gedrukt wordt in DNA, zal de chaos in de zorg niet meer te overzien zijn en wij willen hierbij daarom dan ook dit gepast zorgsignaal afgeven aan de regering en DNA. Wij willen graag blijven meewerken aan de verdere ontwikkeling en de verbetering van de kwaliteit alsook van de kostenbeheersing van de zorg, met vereende krachten in goed overleg met de betreffende actoren, daarmee een breed draagvlak creërend. De ingediende zorgwetten zijn daar echter op geen enkele wijze een product van en zullen alleen al met de huidige financiële krapte een snel verder afglijden van de zorg te weeg brengen! 

Wij steunen ook het bedrijfsleven in hun actie om op te komen voor het behoud van de bedrijven en de werkgelegenheid in ons land, voor het overeind helpen houden van onze economie, in het belang van de gehele samenleving, in het uiteindelijk belang van allen!

 

Het bestuur van de Vereniging van Medici in Suriname

Het bestuur van de Surinaamse Vereniging voor Fysiotherapie

Het bestuur van de Vereniging van Apothekers in Suriname

Het bestuur van de Surinaamse Tandheelkundigenvereniging

Het bestuur van de Surinaamse Vereniging van Psychologen en Orthopedagogen

Het bestuur van de Vereniging van Logopedisten

Het bestuur van de Surinaamse Vereniging van Diëtisten

De Ergotherapeuten

De Huidtherapeuten

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina