Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • AANGEBODEN: Verzoek rechtsingang VSB, ASFA en SURVAM tegen cambiowet

AANGEBODEN: Verzoek rechtsingang VSB, ASFA en SURVAM tegen cambiowet

25/03/2020 17:53

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht om stukken niet te plaatsen, in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht om stukken niet te plaatsen, in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.  

De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven de Associatie van Surinaamse Fabrikanten, de Surinaamse Bankiersvereniging en de Surinaamse Vereniging van Assurantie Maatschappijen, hebben woensdag een lang onderhoud gehad met de voorzitter van De Nationale Assemblee, Jennifer Geerlings-Simons en de ondervoorzitter Melvin Bouva.

Partijen hebben uitvoerig gesproken, en er zijn afspraken gemaakt om samen te kijken naar wijzigingen in de wet. De verdere besprekingen daarover zouden reeds vrijdag moeten plaatsvinden en wij wachten de formele uitnodiging daartoe af. De verenigingen hebben aangegeven zich constructief op te zullen stellen, echter is er geen enkele garantie gegeven dat wij tot een bevredigend eindproduct kunnen komen.

Vanwege de ernstige bezwaren tegen de wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren en het feit dat er geen enkele garantie is gegeven is toch besloten uiterlijk vrijdag rechtsingang verzoeken te teneinde haar bezwaren tegen deze wet voor te leggen aan de Kantonrechter. Gelet op het bovenstaande adviseren de VSB, ASFA en SURVAM hun leden om op donderdag de werkzaamheden wederom op te pakken.

De Bankiersvereniging is bij het uitgeven van dit persbericht nog in beraad vanwege de voor hun speciale aspecten van deze wet. Echter heeft er goed overleg plaatsgevonden en blijven alle partijen solidair in hun verzet tegen deze wet. Op maandag 30 maart worden de respectievelijk leden wederom geïnformeerd over het resultaat van de gesprekken en de voortgang van het rechtsproces en de verder te nemen stappen.

VSB, ASFA en SURVAM

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina