Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COLUMN: Mensenlevens

COLUMN: Mensenlevens

27/03/2020 14:00 - PS

Philomena Bijlhout

Philomena Bijlhout  

Het antwoord op de vraag waarom de casino’s niet sluiten, ondanks de coronapandemie, is inderdaad money. Ongeveer vier jaar geleden opende een, inmiddels overleden, bouwkundige mijn ogen. Hij legde uit dat bij elk hotel ook een casinovergunning is afgegeven. “Begin 2016 werd door de werkgroep in de Nationale Assemblee aangekondigd dat er wijzigingen zouden worden aangebracht in de oude Hazardwet van 1962. Er bloeide een levendige handel op in het verkopen of in onderhuur verhandelen van vergunningen tussen vergunninghouders en buitenlandse casinoketens. Het betrof deals van tienduizenden dollars voor de maandelijkse huur of grote bedragen voor het verkopen van de vergunning”. Maar waarom was wijziging van de oude wet ook al weer nodig en wat zijn de uitwerkingen van de nieuwe wet?

In de oude wet stond dat Surinamers het casino niet binnen mochten. Ook was het noodzakelijk beter controle en toezicht te houden op kansspelen in ons land. Verder vond de werkgroep die de wijzigingen voorbereidden, dat bij de hotelinfrastructuur en het toerisme een casino hoort. Het casino zou echter altijd een ondergeschikte rol vervullen ten opzichte van het hotel, zo is gesteld. Casino's zijn bedoeld om het toerisme te bevorderen, werkgelegenheid te creëren voor de lokale bevolking en deviezen aan te trekken.

In de nieuwe wet heeft alleen de president de bevoegdheid om vergunningen vervallen te verklaren en vergunningen uit te geven tot een maximum van 20. En in artikel 8a/pag. 6 staat dat eenieder, die uit hoofde van de toepassing van deze wet of besluiten die zijn genomen in relatie tot deze wet en een taak heeft, wordt verboden om gegevens of inlichtingen te geven dan alleen als dit vereist is voor de uitoefening van zijn/haar taak. Hoeveel euro's en Amerikaanse dollars omgaan in de casino's is niet bekend. Het is wel publiek geheim dat casino's de eigen wisselkoers hanteren. Toch worden nu alleen cambiohouders, winkeliers en particulieren aangesproken en aangewezen als schuldigen die debet zijn aan de hoge wisselkoersen, schaarste aan US dollars en onrust op de valutamarkt.

Ook ik ben erg verbaasd over het lef van casinohouders die allemaal weigeren hun deuren te sluiten. De opmerking van minister Tsang dat er nog gewerkt wordt aan de sluiting is vreemd omdat genoeg andere bedrijven in Suriname, vanwege corona en de gevolgen, dicht zijn. In geval van de casino's wordt rekening gehouden met het geld en belang van de buitenlandse investeerders. De overheid kiest niet voor de GEZONDHEID van het Surinaamse volk terwijl in de nieuwe wet staat dat het casino een ondergeschikte rol vervult. Het argument dat drieduizend mensen in deze branche door moeten kunnen werken omdat ze anders hun werk verliezen, slaat nergens op. Er zijn geen toeristen en de hotels zijn leeg. Even zoveel mensen uit de toeristensector en de toeleveranciers hebben al geen werk meer. Is het echt zo dat banen in de casinosector gegarandeerd zijn als men toestaat dat er honderd locals binnen zitten?

Voor wie en waarom zijn ze open. Vermogende spelers? Als het werkelijk de bedoeling was het casinobezoek van locals te ontmoedigen, zoals enkele DNA leden zich hard voor maakten, dan is deze coronapandemie een mooi moment om mensen op te roepen bewust te worden van hun eigen gedrag. Deze DNA leden kunnen nu eisen van de regering dat de casino's op slot gaan vanwege het grote besmettingsgevaar. Het spelgedrag wordt nu gestimuleerd en zelfs gefaciliteerd door met behulp van de politie toezicht te houden of er meer dan honderd spelers binnen zijn.

Het COVID-19 managementteam blijft de Surinamers oproepen om binnen te blijven in de strijd tegen corona, terwijl de regering een ander signaal afgeeft en plaatsneemt aan de roulettetafel. De variant is nu Russische roulette met als inzet drieduizend mensenlevens of meer.

bijlhoutdwt@hotmail.com

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina