Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Politieke wil moet wet werkbaar maken

Politieke wil moet wet werkbaar maken

27/03/2020 02:39 - Wilfred Leeuwin

Politieke wil moet wet werkbaar maken

 

PARAMARIBO - Het heeft bijkans achttien jaar geduurd, maar Suriname heeft nu eindelijk een Nationale Milieuraamwet. “Het land heeft een belangrijke stap gezet, met het scheppen van een juridische basis voor hoe om te gaan met het milieu”, zegt Cedric Nelom, directeur van het Nationaal Instituut voor Milieu en Onderzoek in Suriname (Nimos). Deze belangrijke stap is zowel nationaal als internationaal belangrijk om te kunnen voldoen aan nationale en internationale afspraken en vraagstukken.

De wet is donderdagmiddag in het parlement aangenomen met algemene 29 stemmen van alle aanwezige fracties in het parlement. De aangenomen wet is een raamwet en biedt de mogelijkheid dat daaraan gekoppeld nog heel wat aanvullende milieuwetten gemaakt kunnen worden. De wet is als initiatief ingediend door zowel leden van de oppositie en de coalitie en is dus een product van het wetgevend orgaan (DNA) binnen Suriname.

Regeringscoördinator minister Soewarto Moestadja van Arbeid erkent na een dringende oproep van parlementariërs dat slechts politieke wil zal maken dat deze milieuraamwet werkbaar is in de praktijk.

In de wet is de structuur en de hiërarchie van het milieubeleid in Suriname vastgelegd en hoe daar invulling aan moet worden gegeven. Er komt een Nationale Milieu Autoriteit (NMA), die met instituten als het Nationaal Instituut voor Milieu en Onderzoek in Suriname (Nimos) en een nog op te richten beheersinstituut, verantwoordelijk wordt voor de technische uitvoering en controle van het milieubeleid.

Vooral parlementariërs van de oppositie hebben er op aangedrongen dat de politieke wil van de regering zover moet gaan dat de milieuautoriteit onafhankelijk haar werk kan blijven doen. "We horen het milieu te beschermen en de toekomst te redden", zei NPS-parlementariër Patricia Etnel, die graag had gezien dat er in de raamwet directe harde beleidsstandpunten werden ingenomen, zoals het verbieden van skalians.

Om de NMA te laten kunnen functioneren, krijgt dit instituut een eigen bemensing, eigen middelen en wordt er een milieufonds opgericht dat door de autoriteit wordt beheerd. Voor het Nimos dat een belangrijke schakel is bij de uitvoering van het beleid namens de NMA, geldt dat dit instituut samen met het beheersinstituut transformeert naar de autoriteit en geen stichting meer is "Met de aanname van de wet is een van de belangrijkste doelen van het Nimos nagestreefd.

Vanaf onze oprichting is het initiëren van wetgeving een van onze belangrijkste doelen geweest. Deze wet was ook echt nodig om het Nimos te laten zijn wat het moet zijn. Een volwaardig milieu-instituut", zegt Gina Griffith, jurist bij het milieu -instituut. "Een historische dag, omdat wij al sinds 2000 bezig zijn geweest met het maken van milieuwetgeving", zegt Nelom

Volgens haar biedt de wet voldoende handvatten om de NMA redelijk onafhankelijk te laten functioneren. "Ik zeg redelijk omdat je geen beleid kan maken en uitvoeren zonder de centrale overheid. Samen met Nelom wijst ze er op dat de wet alvast strikte regels heeft voor het ontplooien van milieuactiviteiten die een economisch karakter hebben. Zo kan iemand zonder een vergunning en een milieueffectenanalyse geen activiteiten ontplooien.

In het parlement is de intussen overleden Nationale milieucoördinator van Suriname, Winston Lackin gememoreerd. Hij heeft samen met het Nimos, het parlement, en andere partners een belangrijke rol gespeeld en ertoe bijgedragen dat de milieuraamwet nu is aangenomen.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina