Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Voorstellen ondersteuning burgers en bedrijven

SFB doet voorstellen aan Financiën voor ondersteuning burgers en bedrijven

27/03/2020 13:06

SFB doet voorstellen aan Financiën voor ondersteuning burgers en bedrijven

Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO - De Surinaamse Federatie van Belastingadviseurs (SFB) heeft in een schrijven aan minister Gillmore Hoefdraad van Financiën, de bewindsman opgeroepen om de helpende hand te bieden aan burgers en bedrijven, die door de heersende COVID-19-crisis (Corona- crisis) in financiële problemen raken.

De SFB doet in een persbericht de minister daarbij voorstellen over de vorm waarin die ondersteuning zou kunnen worden gegeven. Tot de voorstellen, die de SFB aan de minister in overweging geeft, behoren onder andere 6 maanden uitstel voor het indienen van de SAS-aangiften inkomstenbelasting, die in april en juni aanstaande moeten worden gedaan. 

Verhoging van deheffingskortingvoor loontrekkers van SRD 125 naar SRD 500. Een "ruimhartig beleid" ten aanzien ten de invordering van openstaande belastingschulden en het treffen van betalingsregelingen. Versnelde afdoening van verzoeken om teruggaaf van betaalde belastingen.

Voorts vraagt de SFB de minister om de geldigheidsduur van afgegeven beschikkingen voor vrijstelling van invoerrechten, omzetbelasting en statistiekrecht voor het importeren van investeringsgoederen en grondstoffen, automatisch te verlengen met één jaar en de vrijstelling te stellen op 100%. 

In de brief schrijft de SFB aan de minister dat het omgaan met de gevolgen van de om zich heen grijpendeCorona-crisisin onze samenleving, dagelijkse realiteit is geworden en voor velen een ware uitdaging. Ofschoon zeer noodzakelijk, hebben de door de overheid getroffen maatregelen ter bescherming van de gemeenschap, als bijkomend effect dat het normaal functioneren van burgers en bedrijven ernstig ontregeld raakt. 

De negatieve impact hiervan op de economische bedrijvigheid in Suriname is daardoor ook duidelijk te merken. Aangepaste werkschema's, lagere productie en lagere omzetten, hebben onder andere tot gevolg dat decash-flowpositie van bedrijven zwaar onder druk komt. Uitstaande financiële verplichtingen kunnen niet langer worden nagekomen, hetgeen met name ook geldt voor het nakomen van belastingverplichtingen."

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina