Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Consequente informatie

COMMENTAAR: Consequente informatie

28/03/2020 12:00

COMMENTAAR: Consequente informatie

 

DE PRESIDENT VAN de republiek Suriname heeft enkele verscherpte maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Terecht geeft hij aan dat wij ons samen met de rest van de wereld in een lastig parket bevinden. Hij riep ons allen op om zeer serieus om te gaan met dit gevaar dat coronavirus heet. Het was te verwachten dat de president over zou gaan tot stringentere maatregelen.

Immers, we gaven als volk veel te weinig gehoor aan de oproep om alleen uit huis te gaan als het moet en zeker om social distance in acht te nemen. De directeur Nationale Veiligheid Danielle Veira zei het zeer treffend: 'Un lobi katibo, als jullie die maatregelen willen zullen ze komen.' En hoewel het volk niet vrijuit gaat mag ook kritisch gekeken worden naar beleidsmakers en vertegenwoordigers in het COVID-managementteam evenals de besluiten die het team nam.

Belangrijk is dat in zo een geval de boodschap aan het volk eenduidig moet zijn, zonder ruis. Dat is niet het geval geweest vanuit het COVID-team. Zo werd in het begin aangegeven dat er dringend gewerkt wordt aan het opvoeren van de overheidsquarantaine faciliteiten, waarna de directeur van Volksgezondheid, Cleopatra Jessurun, plotseling verkondigde dat thuisquarantaine hetzelfde is als overheidsquarantaine.

Minister Antoine Elias van Volksgezondheid die uit low risk Cuba kwam en minister Hoefdraad van wie angstvallig geheim gehouden wordt waar die heen was, mochten heel snel vrij rondlopen. Dit terwijl anderen uit Curaçao die ook een low risk land was, in thuisquarantaine- moesten.

Terwijl de directeur Volksgezondheid aan het begin aangaf dat de nieuwe medicijnen eerst door WHO goedgekeurd moeten worden, en de infectieloog Stephen Vrede staande de persconferentie aangaf dat Interferon niet deugde, volgde daarna een ingewikkeld en bewust verwarrend verhaal van de directeur waarbij niet zelden zeer sarcastisch gereageerd werd op vragen van de media.

Vragen over casino's die maar openbleven, terwijl andere vermakelijkheden gesloten waren, werden door de vicepresident gepareerd met inhoudsloze argumenten zonder enige relevantie. De president heeft in zijn toespraak aangegeven dat iedereen nodig is om tegen de verspreiding van het virus te vechten. Het is belangrijk dat het COVID-managementteam ook inziet dat eerlijke en consequente informatie aan media noodzaak is.

Het team moet zich realiseren dat vragen vanuit de pers het team een unieke gelegenheid bieden om hiaten op te vangen, wat levens kan redden in deze situatie. De aangekondigde maatregelen zijn voor niemand leuk en zeker in het spanningsveld tussen economische activiteit en gezondheidszorg, moeten pijnlijke keuzes gemaakt worden. Laten we met zijn allen gehoor geven aan deze maatregelen zodat de pijn niet ondraaglijk wordt.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina