Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Bedrijfsleven snakt naar ondersteuning

Bedrijfsleven snakt naar ondersteuning

30/03/2020 15:28 - Merredith Bruce

Bedrijfsleven snakt naar ondersteuning

 

PARAMARIBO - Had de regering een goed economisch beleid gevoerd, zouden bedrijven beter in staat zijn geweest om de schokken als gevolg van de coronacrisis op te vangen. “Dan zouden we een langere adem hebben om erdoorheen te komen”, zegt Bryan Renten, voorzitter van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) zondag in een interview met de krant. Een dag ervoor herdacht de vereniging op sombere wijze haar zeventigjarig bestaan.

Niet alleen vanwege de preventiemaatregelen in verband met het coronavirus. Reden tot feesten is er eigenlijk niet, want het bedrijfsleven gaat gebukt onder de huidige situatie. Renten: "Economisch ging het al een stuk slechter, de koers liep op, er waren steeds minder US dollars beschikbaar, de koopkracht nam af en bedrijven begonnen het moeilijk te krijgen. Nu, met de coronacrisis, gaat dit versneld."

Renten stelt dat de financiële buffer die de ondernemingen hadden heel smal is, "omdat we nog aan het herstellen zijn van de economische crisis van 2015-2016." Daartegenover is het overgrote deel van de bedrijven in Suriname kleine ondernemingen met tien tot vijftien werknemers en die hebben geen financiële buffer. Twee onzekere factoren baren de VSB het meest zorgen: er is geen zicht op goed financieel beleid van de regering en er is geen zicht op wanneer de pandemie ten einde zal komen.

Hij verwijst naar andere landen in de regio zoals Trinidad & Tobago en Barbados waar de regering het plaatselijke bedrijfsleven wel heeft ondersteund. De Surinaamse regering kan dat moeilijk omdat er geen financiële ruimte is, zegt Renten. De hoge schuldenlast hangt het land als een zwaard van Damocles boven het hoofd; geld dat bij een beter spaargedrag gebruikt had kunnen worden voor de nu broodnodige ondersteuning.

"Er moet nú hulp komen. Als de hulp na de crisis komt, bestaan de bedrijven waarschijnlijk niet meer." De VSB-voorman betreurt het dat juist in deze tijd waarbij leiderschap en vertrouwen evident zijn de regering de valutawet "doordrukt."

Sham Binda, voorzitter van de Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemingen in Suriname, verwacht dat het een "heel lange tijd" zal duren om de economische klap die ondernemingen nu ervaren te boven te komen. "In andere landen zijn er fondsen opgezet, maar hier niet, dus we zitten in een benarde positie."

De VSB heeft de president onlangs een aantal maatregelen voorgesteld om de onvermijdelijke gevolgen van de crisis te kunnen opvangen. Er zijn voorstellen gedaan van uitstel van betaling en korting op bepaalde belastingcomponenten. Voorts wordt gevraagd naar het stimuleren van de exportproductie door een tijdelijke kwijtschelding van haven- en opslagkosten.

Daarnaast wordt de regering aanbevolen om met behulp van internationale financierings- instellingen een noodfonds op te richten voor noodlijdende bedrijven. Binda vult hierbij aan dat landbouwers toestemming krijgen van de regering om hun waar vóór hun woning te mogen verkopen. Werknemers die voorlopig geen inkomen krijgen, moeten ondersteund worden.

Renten erkent dat elke crisis leermomenten heeft. "Ik zeg altijd: 'never waste a good crisis'. De crisis dwingt bedrijven om kritisch te kijken naar onze bedrijfsprocessen."  Hij wijst er op dat bedrijven door de huidige situatie digitale mogelijkheden zijn gaan benutten.

De voordelen, hoe mooi die ook mogen klinken, wegen echter niet op tegen het onbekende dat voor ons ligt, zegt Renten. "Het kan zo goed mogelijk ook dat we er zodanig verzwakt uit komen dat het moeilijk zal zijn om weer op te bouwen."

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina