Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Suriname mobiliseert internationale fondsen

Suriname mobiliseert internationale fondsen aanpak coronacrisis

30/03/2020 05:41 - Ivan Cairo

Suriname mobiliseert internationale fondsen aanpak coronacrisis

Foto: wbay.com  

PARAMARIBO - De regering is momenteel bezig internationaal beschikbaar gestelde fondsen ten behoeve van de aanpak van de coronacrisis te mobiliseren. Met de verschillende financieringsinstellingen wordt al intensief overleg gevoerd. Zo zijn er reeds stappen gezet om de vijf miljoen US dollar die de Wereldbank voor Suriname beschikbaar heeft gesteld los te krijgen, zegt financiënminister Gillmore Hoefdraad tegen de Ware Tijd.

De aanvraag inclusief een Situation Report is reeds naar Washington opgestuurd. "Suriname moet ook een Emergency Action Plan indienen dat in samenwerking met DNV, NCCR en Volksgezondheid wordt opgesteld, maar er volgt daarna ook nog een goedkeuring van de Wereldbank Board of Directors", zegt de bewindsman. Hiervoor zijn er extra meetings ingelast voor snelle goedkeuring om stagnatie te voorkomen.

De steun van de Wereldbank wordt een concessionele lening met een looptijd van dertig jaar, een rente van niet meer dan 4 procent met een aflossingsvrije periode van zes jaar. De bijkomende kosten zijn in het eerste jaar in verband met de coronacrisis kwijtgescholden.

Ondertussen is het Financiën gelukt om een bedrag van 290.000 US dollar via de Wereldbank ten behoeve van de aanschaf van medische verbruiksartikelen voor Volksgezondheid in het kader van de bestrijding van het COVID-19 virus los te krijgen. Dit geld komt uit het Contingent Emergency Response Component van het Saramaccakanaalproject dat door de Wereldbank wordt gefinancierd. Van dit component kan Suriname nog 135.000 US dollar opnemen.

Uit een lopend project met de Inter- Amerikaanse Ontwikkelingsbank is 1 miljoen US dollar goedgekeurd voor de bestrijding van COVID-19. Daarnaast formuleert Financiën een separaat project ten behoeve van de aanpak van het nieuwe coronavirus. Dit gebeurt in samenwerking met Volksgezondheid en de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie. De focus van de besprekingen met de Wereldbank en IDB was eerst op de medische issues, zegt Hoefdraad.

Zaterdag kondigde vicepresident Ashwin Adhin aan dat bedrijven die door de coronacrisis in problemen komen financiële ondersteuning van de overheid zullen krijgen om door deze moeilijke periode te komen. Daarvoor wordt een 'stimulusfonds' opgezet. Bedrijven die vanwege de crisismaatregelen geen of sterk verminderde inkomsten hebben en waar continuïteit van de bedrijfsvoering in gevaar komt, zullen in aanmerking komen.

Reeds wordt er met het bedrijfsleven gesproken, aldus Adhin. De bedrijven zullen wel moeten aantonen dat ze daadwerkelijk in financiële moeilijkheden verkeren. Minister Hoefdraad zegt dat het economisch stimulusplan reeds wordt geformuleerd. Concreet zal daarin worden opgenomen op welke gebieden er voor de economie en sociale vangnetten externe hulp nodig is.

In een conference call met de president van de Caribische Ontwikkelingsbank zijn reeds toezeggingen gedaan dat er flexibele voorwaarden komen voor budgetondersteuning aan Suriname. Verder worden toekomstige interestbetalingen omgezet in langlopende leningen tegen 1 procent. De Islamitische Ontwikkelingsbank heeft ook een ruim pakket van 2.3 miljard US dollar aangeboden aan lidlanden.

Hoefdraad: "Wij zijn met al deze donoren in contact. We vermijden duplication of efforts zodat we niet hetzelfde twee of drie keer vragen. Er is een goede afstemming tussen Financiën en het coronateam. Na het afronden van ons economisch stimuleringsplan zullen wij de donoren gericht benaderen".

Voor lage-inkomens en opkomende landen stelt het International Monetair Fonds een bedrag van vijftig miljard US dollar beschikbaar voor verbetering van hun gezondheidszorg. De Wereldbank doet dat met een bedrag van veertien miljard dollar via de Fast Track Covid-19 Facility (FTCF) ten behoeve van lidlanden en bedrijven.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina