Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Kans niet betalen schulden één op drie

Kans niet betalen schulden één op drie

02/04/2020 10:23 - Ivan Cairo

Kans niet betalen schulden één op drie

 

PARAMARIBO - Suriname verkeert momenteel in zo’n slechte financiële positie dat het waarschijnlijk binnen een jaar zijn schulden niet zal kunnen aflossen. De kans dat aflossen niet lukt, is één op drie. Dat stelt ratingbureau Standard & Poor’s in haar woensdag uitgegeven rapport waarin de kredietwaardigheid van het land is gedowngrade van B naar CCC+.

Het is de tweede keer binnen korte tijd dat Suriname van een toonaangevende kredietbeoordelaar de CCC-status heeft gekregen. Met deze bijstelling is de junkstatus die Fitch Ratings januari dit jaar het land toebedeelde, herbevestigd. De aanpassing naar CCC+ geldt ook voor de obligatielening van 550 miljoen US dollar die in 2026 terugbetaald moet worden.

De outlook bij de jongste rating is 'negatief'. Moeilijkheden om aan de financieringsbehoeften te voldoen, kunnen het vermogen van Suriname om aan zijn schuldverplichtingen te voldoen, beperken, wat volgens Standard & Poor's (S&P) maakt dat er tenminste een kans van één op drie is dat Suriname deze verplichtingen in de komende twaalf maanden niet zal kunnen nakomen.

Volgens het ministerie van Financiën zal Suriname dit jaar bijna SRD 1,7 miljard aan buitenlandse schulden aflossen en aan binnenlandse schulden SRD 500 miljoen. Hoewel de schuldaflossing in dit jaar zal stijgen, is het in het algemeen in lijn met historischelevels.

De huidige politieke context vormt een korte termijn risico voor de regering om snel en adequaat te kunnen reageren op bepaalde uitdagingen. De veroordeling van president Bouterse kan, volgens S&P, van invloed zijn op de aanstaande verkiezingen in mei 2020. De coalitie heeft namelijk een kleine meerderheid in het parlement die ze zou kunnen verliezen.

"Het kan voor elke partij zonder duidelijke meerderheid moeilijk zijn om tijdens deze stressvolle periode moeilijke beslissingen te nemen en tijdig de hervormingen door te voeren die nodig zijn om de financiën van Suriname op het pad naar duurzaamheid te brengen", stelt het bureau.

Verder wordt aangevoerd dat recentelijk een valutawet is aangenomen waarvan de beperkingen niet van toepassing zijn op de verplichtingen van de overheid in vreemde valuta.

Ook de negatieve vooruitzichten hebben ermee te maken dat, tenzij de omstandigheden gunstig worden, Surinames financieringspositie onhoudbaar wordt en het vermogen van het land om de komende twaalf maanden aan zijn schuldverplichtingen te voldoen, kan belemmeren.

De negatieve vooruitzichten betekenen ook dat de kredietwaardigheid de komende twaalf maanden verder verlaagd zou kunnen worden als de economische omstandigheden, de fiscale resultaten of de beschikbaarheid van financiering niet verbeteren, zegt S&P.

"Wij zijn van mening dat de aanstaande verkiezingen politieke onzekerheid hebben veroorzaakt die de reactie van de overheid beperkt op de verslechterende economische, fiscale en financiële uitdagingen waarmee het land wordt geconfronteerd. In dit scenario zou de overheid voor moeilijke afwegingen kunnen komen te staan, waarbij zij ervoor zou kunnen kiezen om sommige of al haar schuldverplichtingen niet volledig en op tijd af te lossen, wat volgens onze criteria neer komt op wanprestatie."

Met de komst van de COVID-19-pandemie en de daling van de olieprijzen, zal de druk op Suriname op korte termijn toenemen, omdat de financieringsbehoefte van de regering hoog blijft op een moment dat de financieringsmogelijkheden afnemen en de instituten verzwakken.

In een persbericht zegt de regering zich niet uit het veld te laten slaan door de wereldrecessie en de downgrade van rating agencies zoals Standard and Poor's. In het communiqué wordt overigens met geen woord gerept op de bezorgdheid van S&P dat de financiële situatie van dien aard is dat mogelijk binnen een jaar schulden niet afgelost zullen kunnen worden.

De regering stelt dat de voorbereiding voor een nationaal crisisplan om de economische effecten van COVID-19 aan te gaan in vergevorderd stadium is. Daarbij is belangrijk dat de handen ineen geslagen worden, omdat niemand anders dan het Surinaamse volk de verliezer zal zijn van deze pandemie.

De overheid zegt dat reeds is begonnen om samen met de vakbeweging een aantal belastingverlagende maatregelen te bespreken. Daarnaast worden ook voorstellen die zijn gedaan door de VSB en de ASFA bestudeerd.

Het verschuiven van de belastingschijven zal worden voorafgegaan door een hogere korting op de loonbelasting; de zogeheten heffingskorting, waardoor de koopkracht wordt versterkt via hogere nettolonen. Bedrijven die in financiële nood zijn geraakt door de COVID-19-crisissituatie, zullen bepaalde belastingkortingen en uitstel van betaling kunnen genieten.

In een tijd dat vrijwel de hele wereld het moeilijk heeft, zal er in Suriname nauw moeten worden samengewerkt aan beheersen en herstel van de crisissituatie, aldus het NII. Er wordt met bevriende landen gezocht naar noodhulp en technische assistentie, zoals met de Cubaanse artsen en verpleegkundigen.

Met de internationale instellingen worden hulpprogramma's geïnitieerd die technische steun inhouden, maar ook geoormerkte directe financiële steun biedt aan getroffen doelgroepen en gebieden. "De COVID-19 crisis is een nationale zaak. We zullen het samen moeten overwinnen."

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina