Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Uitzonderingstoestand: conceptwet aangepast

Conceptwet Uitzonderingstoestand aangepast

06/04/2020 00:00 - Ivan Cairo

Conceptwet Uitzonderingstoestand aangepast

 

PARAMARIBO - De conceptwet Uitzonderingstoestand COVID-19 is de afgelopen dagen aangepast en aangevuld. De regering wil deze wet afkondigen om de coronacrisis in Suriname binnen de perken te houden.

Onder meer is erin opgenomen dat de uitzonderingstoestand voor de duur van drie maanden zal worden afgekondigd. Deze periode kan door het parlement met maximaal drie maanden verlengd worden. Overtreding of niet-naleving van de wet kan een gevangenisstraf van zes maanden opleveren.

Diverse groepen in de samenleving, waaronder politieke partijen, vinden afkondiging van een uitzonderingstoestand onder de huidige omstandigheden prematuur. Zij zijn van mening dat de autoriteiten met de maatregelen die de afgelopen periode zijn afgekondigd de situatie redelijk goed onder controle hebben en dat de verspreiding van het coronavirus in Suriname nog niet alarmerend is. Gevreesd wordt dat de regering de coronacrisis wil aangrijpen om de verkiezingen van 25 mei uit te stellen.

In de conceptwet staan maatregelen die de regering zou kunnen treffen. Zo kan zij onbewoonde of niet-gebruikte gebouwen, terreinen en andere gelegenheden aanwijzen voor voor de onderbrenging van quarantainefaciliteiten, noodvoorzieningen voor isolatie van patiënten en noodziekenhuizen. Na beëindiging van de uitzonderingstoestand kan de eigenaar tegen de kostprijs vergoed worden voor het gebruik.

Voorts kan financiële en materiële steun worden geboden aan burgers en bedrijven die als gevolg van de uitzonderingstoestand geen of minder inkomen hebben omdat zij noodgedwongen moesten stoppen met hun werk of bedrijf. Gespecialiseerde medische instituten kunnen ook noodzakelijke financiële middelen krijgen voor een optimale beheersing en bestrijding van de COVID-19-epidemie.

Om de regering in staat te stellen de samenleving te informeren zullen radio- en televisiestations verplicht zijn zendtijd aan de autoriteiten beschikbaar te stellen. Daarnaast is de regering bevoegd maatregelen te treffen tegen personen die over COVID-19 onjuiste berichten verspreiden of voor de samenleving gevaarlijke informatie.

Om de te treffen maatregelen te financieren wordt een noodfonds opgezet. De middelen in dit fonds zullen bestaan uit overheidsbijdragen, donaties en schenkingen van nationale en internationale organisaties en andere legaal verkregen inkomsten. De bestedingen vanuit het noodfonds zullen volgens de richtlijnen van de Comptabiliteitswet moeten geschieden. De Nationale Assemblee moet nog bijeenkomen om de conceptwet te behandelen en eventueel goed te keuren.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina