Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Politieke partijen in 'De Economische Dialoog'

Politieke partijen moeten in economisch dialoog standpunten innemen

24/04/2020 00:00 - Wilfred Leeuwin

Politieke partijen moeten in economisch dialoog standpunten innemen

Foto: dWT  

PARAMARIBO - Politieke partijen die meedoen aan de verkiezingen van 25 mei zullen duidelijke standpunten moeten innemen. Die standpunten moeten vooral inzicht geven hoe na de verkiezingen de economie van het land zal worden ingericht.

Een belangrijk discussiepunt zal dan ook zijn de productie sector en in het verlengde daarvan welke voornemens politieke partijen hebben voor het bedrijfsleven en het ondernemersveld. De visie van de partijen zal ook getoetst moeten worden op de mate waarin technologische ontwikkeling een plek krijgt binnen hun verkiezingsprogramma.

De Vereniging van Economisten in Suriname (VES), de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) en de ICT-associatie van Suriname organiseren in aanloop naar de verkiezingen van 25 mei de debattenserie 'De Economische Dialoog'. "Het is belangrijk dat burgers vooraf weten wat de visie is van de politieke partijen om Suriname financieel-economisch te ontwikkelen en in te richten, zodat elke burger en elk bedrijf erop vooruitgaat", zegt VES-bestuurslid Swami Girdhari.

Naast de thema's productiediversificatie en werkgelegenheid, fiscaal-monetair en sociaal beleid zal er aandacht worden besteed aan actuele onderwerpen zoals de 'valutawet', de kasreserveproblematiek, afname van de koopkracht, de opkomende devaluatie en andere maatschappelijke vraagstukken. Girdhari zegt dat de VES al maanden bezig is met verschillende doelgroepen om het kennisniveau over economische onderwerpen te vergroten. Zo zijn er trainingen verzorgd voor journalisten en toekomstige beleidsmakers.

Voor de economistenvereniging moeten vooral politieke partijen een micro, meso en macrovisie hebben op alle facetten van de economie. "Iedereen zou dat moeten, maar zeker wij van de VES wensen een goed financieel-economisch bestuur dat zorgdraagt voor verbetering van de huishoudens en bedrijven en hun werknemers. De overheid dient de begroting van het land op orde te hebben en er moet een visie zijn hoe productiesectoren te faciliteren."

De VES, VSB en de ICT-associatie vinden dat de kiezers voldoende moeten zijn geïnformeerd over de programma's van de aan de verkiezing deelnemende partijen en hun eventueel te voeren beleid, nog voordat zij hun stem uitbrengen. De dialoog gaat vooraf aan het economisch debat dat een week vóór de verkiezingen wordt gehouden onder de vier grootste politieke partijen. Die zullen moeten in gaan op de financieel-economische paragraaf uit hun verkiezingsprogramma.

De selectie van deze vier partijen zal plaatsvinden op basis van de recente opiniepeilingen. De dialoogronde zal geschieden via het digitaal platform Zoom, staat open voor eenieder en zal op verschillende televisie- en radiostations live worden gestreamd. Het publiek zal in de gelegenheid worden gesteld vragen te stellen via een elektronisch medium dat vooraf op relevantie zal worden gescreend.

Er zullen tussen 30 april en 14 mei maximaal vijf dialoogronden worden gehouden, Per debat zullen er drie tot vier partijen worden uitgenodigd waarbij de samenstelling per dialoog zal worden bepaald middels loting. Na elke presentatie volgt een debat tussen de inleider van de politieke partij en een deskundig panel.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina