Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • 'Kiezers moeten focussen op sterk leiderschap'

Focus kiezers meer dan ooit richten op sterk en planmatig leiderschap

30/04/2020 09:36 - Wilfred Leeuwin

Focus kiezers meer dan ooit richten op sterk en planmatig leiderschap

VSB-directeur Bryan Renten zegt dat de ontwikkeling en diversificatie van de economie volgens een plan moeten gebeuren. Foto: Stefano Tull  

PARAMARIBO - Voorzitter Bryan Renten van de Verenging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) zegt dat met nog 25 dagen vóór de verkiezingen de focus van de kiezers meer dan ooit gericht moet zijn op sterk leiderschap. De leiders moeten op een planmatige manier en met de juiste keuzes het land uit de “zeer moeilijke” periode halen waarin het in is terecht gekomen.

Renten: "Het sterk leiderschap moet gebaseerd zijn op een breed draagvlak. De kiezer moet goed geïnformeerd zijn over de visie, de intenties en de capaciteiten van de politieke partijen die aan de macht willen komen en het land willen leiden." Hij benadrukt dat voorgesprekken en debatten tussen politieke partijen en kiezers dan ook essentieel zijn.

De economische debatten die zullen worden georganiseerd door de Vereniging van Economisten in Suriname in samenwerking met de VSB en de ICT-Associatie zijn volgens hem een goed moment om rechtstreeks te worden geïnformeerd door de partijen. Ze moeten vertellen wat hun visie is en door discussie moet duidelijk worden wat hun plannen zijn.

Renten benadrukt dat verkiezingen een democratisch recht zijn, maar tegelijkertijd het enige moment waarop de burger rechtstreeks kan participeren in het democratisch proces. "Het is het moment waarop de bevolking bepaalt wie haar en het land mag gaan leiden." De VSB-voorzitter wijst erop dat er al decennialang wordt gesproken over de noodzaak van het diversifiëren van de economie. Dat zal nu wel moeten komen.

Hij zegt dat de eenzijdige afhankelijkheid van de mijnbouwindustrie Suriname kwetsbaar maakt voor de tijdsomstandigheden die van invloed zijn op vraag en aanbod in deze sector. "Als klein land kunnen wij zaken niet beïnvloeden en moeten wij ons dus weerbaar maken om schokken te kunnen opvangen. Het is echter een langzaam proces en er zijn momenteel geen industrieën die in korte tijd dezelfde verdiencapaciteit kunnen genereren als de extractie industrie", zegt Renten.

Volgens hem zullen de ontwikkeling en diversificatie van de economie dan ook volgens een plan moeten gebeuren. Er moeten keuzes worden gemaakt. "Wij kunnen niet elke industrie evenveel aandacht geven en we moeten ons vooral focussen op het creëren van arbeidsplaatsen buiten de extractie industrie. De diversificatiestrategie moet passen binnen een nationaal ontwikkelingsplan en moet via nationale dialoog en vooral via gedegen studies worden ontwikkeld."

Renten vindt het belangrijk dat in de komende jaren er nieuwe arbeidsplaatsen buiten de overheid worden gecreëerd. Hij wil zich - als het gaat over de uitspreiding en verdeling van het bruto nationaal product (bnp) - niet wagen aan een procentuele verdeling. "Het is echter wel bewezen dat landen waar de bijdrage van de overheid aan het bnp kleiner is en die van de private sector hoger, het beter doen."

Volgens hem heeft de sociale sector ook wel aandacht nodig, zeker in de beginfase van de ontwikkeling. Gezondheidszorg is daar een belangrijk onderdeel van. "Maar naarmate er meer 'decent jobs' worden gecreëerd, zal de druk op de sociale zorg afnemen", stelt Renten. Hij vindt dat het Planbureau een redelijk goede aanzet heeft gegeven in het laatste Meerjaren Ontwikkelingsplan voor de planmatige aanpak van de economie, maar dat door politieke onwil en onkunde de uitvoering gebrekkig is geweest.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina