Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Kirpalani mag Doksenclub niet veilen

Kirpalani mag Doksenclub niet veilen

30/04/2020 18:04 - Ivan Cairo

De Doksenclub-eigenaar Gerard van den Bergh (r) samen met meesterkok Ben van Beurten tijdens een tweedaagse Food Convention in Miami.

De Doksenclub-eigenaar Gerard van den Bergh (r) samen met meesterkok Ben van Beurten tijdens een tweedaagse Food Convention in Miami.  

PARAMARIBO - Ondernemer Vijai Kirpalani mag doksenkwekerij De Doksenclub niet op de veiling verkopen. Dat verbod is door rechter Suzanna Chu in kort geding opgelegd.

Kirpalani wilde het bedrijf in het openbaar doen veilen nadat eigenaar Gerard van den Bergh zich niet aan terugbetaalafspraken zou hebben gehouden, nadat hij fors had geïnvesteerd in transformatie van het pluimveebedrijf. Volgens Van den Bergh zou de financier de geldkraan op een gegeven moment hebben dichtgedraaid, terwijl nog enkele cruciale investeringen moesten worden gepleegd om het transformatieproject af te ronden.

De doksenkweker beweerde dat Kirpalani hem met de rug tegen de muur ertoe wilde bewegen het bedrijf tegen een zeer lage prijs te verkopen. Steeds zou de verkoopprijs door de financier zijn verlaagd en uiteindelijk gooide hij de zaak op de veiling die voor 26 maart was gepland. In een kort geding eiste Van den Bergh onder meer stopzetting van de veiling en enkele andere zaken waaronder betalingen.

In haar vonnis oordeelde kortgedingrechter Suzanna Chu dat Van den Bergh met zijn bedrijven de betalingsafspraken met Kirpalani niet zoals afgesproken was nagekomen. Gedaagde was daarom gerechtigd gebruik te maken van zijn bevoegdheid om tot openbare verkoop van de terreinen van zijn bedrijven over te gaan.

Echter, de magistraat acht de overeenkomsten en de omstandigheden waaronder de overeenkomsten zijn gesloten "onredelijk bezwarend voor eisers, met als gevolg dat eisers thans zijn blootgesteld aan onredelijk bezwarende gevolgen van deze overeenkomsten". Van den Bergh dreigde namelijk zijn bedrijven en alles waarin hij had geïnvesteerd kwijt te raken.

Volgens haar had Kirpalani al de inschatting kunnen hebben gemaakt dat "eisers niet binnen afzienbare tijd zouden kunnen voldoen aan hun aflossingsverplichtingen". Volgens Chu heeft de financier "misbruik gemaakt" van zijn recht van parate executie "hetgeen grond oplevert om de aangezegde openbare verkoop stop te zetten". Alle andere eisen (geldvorderingen) werden afgewezen, omdat diepgaand onderzoek noodzakelijk was aangezien partijen stellingen hadden ingenomen die haaks op elkaar staan. Op grond daarvan voerde ze aan dat dit onderdeel van de vordering verder in bodemprocedure dient te worden beslecht.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina