Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • ‘Suriname voldoet aan eisen opheffing lockdown’

Suriname 'voldoet' aan WHO-aanbevelingen lockdown op te heffen

04/05/2020 08:13 - Wilfred Leeuwin

Suriname 'voldoet' aan WHO-aanbevelingen lockdown op te heffen

Foto: freepik.com  

PARAMARIBO - Suriname voldoet volgens een 'Lockdown rollback checklist' van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) aan de vier belangrijkste voorwaarden voor opheffing van de lockdown en normalisering van de situatie. Waarom de lockdown die op 29 maart inging, wordt voortgezet is een groot vraagteken voor velen uit het bedrijfsleven.

Ook bushouders, marktverkopers en zelfstandige ondernemers zoals taxichauffeurs en 'hosselaars' zitten nu al ruim een maand zonder inkomen. De al enorme economische en sociaal-maatschappelijke achterstand voor het land wordt daarnaast groter.

Nu landen beginnen met het terugdraaien van lockdownmaatregelen, heeft de Oxford Covid-19 Government Response Tracker (OxCGRT) op basis van WHO-aanbevelingen onderzocht wanneer het voor een land veilig is dit te doen. Er is gekeken naar vier van de zes belangrijke WHO-aanbevelingen.

Bij de studie is een lijst van landen gepresenteerd die zelf aangeven wat hun beleid is om het nieuwe coronavirus onder controle te houden en hoe zij dat beleid hebben uitgevoerd. Het ironische is dat hoewel Suriname waarschijnlijk bovenaan de lijst zou staan van landen die aan de eisen voldoen, het land niet eens op deze lijst voorkomt.

Bryan Renten, voorzitter van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), zegt dat het land transparant moet zijn als het gaat om statistieken. "Het komt vreemd over dat terwijl landen als Spanje en Italië, met tienduizenden besmettingen en duizenden doden, beginnen om hun lockdown te versoepelen, er in Suriname op basis van vage criteria en middels het oproepen van angstbeelden er geen enkel perspectief wordt gegeven op het versoepelen van de maatregelen."

Tot de zes aanbevelingen van de WHO horen dat de verspreiding van het virus onder controle moet zijn gebracht tot een niveau waarbij sprake is van slechts sporadische gevallen die allemaal bekend zijn. De gezondheidszorg moet wel in staat zijn eventuele nieuwe gevallen goed onder controle te hebben.

Een tweede aanbeveling voor opheffing van de lockdown is dat het zorgsysteem over voldoende personeel en capaciteit moet beschikken om een eventuele grote verschuiving aan te kunnen. Een derde is dat een eventuele uitbraak van het virus in instellingen met een hoge kwetsbaarheid tot het minimum moet worden gebracht.

Nummer vier is dat er op de werkplekken preventiemaatregelen genomen moeten worden. De WHO beveelt ook aan dat vóór het opheffen van de lockdown de import en export van Covid-19-gevallen goed beheerst moet worden. Als laatste aanbeveling zegt de WHO dat het publiek goed en volledig moeten beseffen waarom er beperkende beheersmaatregelen worden genomen.

De landen moeten het aantal besmette gevallen onder controle hebben, evenals het aantal geteste personen en de opsporing van mogelijke positieve gevallen. Ook moeten zij de mate beheersen waarin personen in quarantaine worden ondergebracht en de wijze waarop importgevallen worden gecontroleerd. En tot slot moeten landen zorgen voor bewustwording van en voorlichting aan het publiek.

Het ligt evenwel aan de landen zelf te bepalen of de lockdown wel of niet wordt opgeheven of versoepeld. Volgens Oxford voldoet slechts een handjevol landen aan de vereisten om dit wel te doen. Renten vindt het opmerkelijk dat Suriname niet op die lijst voorkomt. "Verschaffen wij geen data?" vraagt hij zich af. "We zouden ons toch kunnen vergelijken met landen die er wel op voorkomen zoals Aruba, Trinidad en Tobago en Guyana."

Volgens hem zou het kunnen dat Suriname qua intensivecare-capaciteit achterloopt op Aruba en Trinidad, "maar op de andere gebieden hebben wij, met uitzondering van de oostgrens, de situatie aardig onder controle". De VSB heeft president Desi Bouterse eerder het dringende voorstel gedaan om het Covid-19-team multidisciplinair samen te stellen en uit te breiden met bedrijfseconomische en sociaal-maatschappelijke deskundigen en gedragswetenschappers.

Dit team zou direct een door de VSB voorgesteld plan moeten uitwerken om geleidelijk te werken aan normalisatie tussen 3 en 31 mei. Echter, naar aanleiding van de illegale oversteken bij de grenzen is de lockdown op 29 april verlengd en geldt er een totale lockdown op de grensrivieren.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina