Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COLUMN: Vragen en nogmaals vragen

COLUMN: Vragen en nogmaals vragen

06/05/2020 14:00 - Serieus!?

COLUMN: Vragen en nogmaals vragen

Ivan Cairo  

Over een paar dagen gaat Suriname naar de stembus. Naarmate de dag nadert, vragen steeds meer mensen zich af of de verkiezingen wel doorgaan, nu er beperkende maatregelen gelden in verband met de coronacrisis. Tot nu toe wijst alles erop dat de verkiezingen gewoon doorgaan. Doemdenkers zweren dat slechts de schijn wordt opgehouden "om ons een dag of twee vóór de verkiezingen te verrassen met een verschuiving".

Los van het feit dat politieke partijen in beperkte mate campagne kunnen voeren duiken met de regelmaat van de klok vermeende onregelmatigheden met betrekking tot de verkiezingen op. Oppositiepartijen zijn er heilig van overtuigd dat deze dingen te maken hebben met pogingen van de regering om te frauderen of te manipuleren bij de stembusgang. In een aantal gevallen kunnen de onregelmatigheden snel verwezen worden naar de puinberg van slordigheden in de overheidsadministratie en laksheid van de burger zelf. Hoeveel burgers melden hun verhuizing van het ene naar het andere adres netjes en op tijd bij CBB?

Oppositiepartijen gaan nu ook met een stofkam door alles heen wat met de verkiezingen te maken heeft. Soms weten ze bliksemsgoed dat een bepaalde zaak niets met poging tot verkiezingsfraude te maken heeft, omdat soortgelijke gevallen zich al decennialang voordoen. Ook toen zij aan de macht waren. Toch maken ze hierover tegen beter weten in onnodig een heleboel stampei. Voor een goed deel heeft de regering er zelf voor gezorgd dat er veel argwaan heerst tegen haar handelen. In cruciale organen zijn vrijwel uitsluitend coalitie-gelieerden of NDP-loyalisten gepositioneerd. Alsof men geen pottenkijkers wil hebben.

Is daar een speciale reden voor? Wil men alleen sympathisanten accommoderen om de financiële compensatie te mogen opstrijken? Of wil men de loyalisten daar hebben om zaken te verdoezelen, mocht daarvan überhaupt sprake zijn bij de stembusgang? Waarom niet "iedereen" laten meedoen en meekijken, zodat straks niemand aanleiding heeft om te roepen dat er is gefraudeerd. Hebben we als land niet een naam hoog te houden wat betreft het organiseren van "eerlijke" verkiezingen?

Maar ook op ander vlak rijzen er veel vragen. Zoals in verband met de avondklok in het land en de lockdownactiviteiten van de overheid in het binnenland bij de distributie van overheidsgoederen. Waarom is het toegestaan dat, terwijl iedereen tijdens de avondklok thuis hoort te zijn, NDP-activisten rond negen uur 's avonds, dus een uur nadat die is ingegaan, nog in de woonwijken rondrijden, pakketten uitdelen en vlaggen plaatsen. Is dat een essentiële dienst? Is dat noodverkeer?

Aan de andere kant, hoe in hemelsnaam wordt toegestaan dat mensen gestoken in partijkleding, compleet met partijlogo en slogans, de distributie van door de belastingbetaler betaalde goederen doen? Dan maakt het niet uit of het gaat om NDP, VHP, NPS, Abop, HVB, BEP of welke andere partij. De autoriteiten zouden erop moeten toezien dat niemand in propagandakleding betrokken wordt bij deze activiteit. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er nu kritiek wordt geleverd op de NDP dat ze goedkope partijpropaganda voert op staatskosten. Die kritiek heeft de partij dan ook weer over zichzelf afgeroepen.

Toch blijft voor mij de grootste vraag deze week, hoe het zover is gekomen dat de rechterlijke macht een oordeel moest geven over een politiek besluit van een andere staatsmacht. Terwijl COVID-19 ons loert, schijnen de bestuurlijke brokken zich op te stapelen. Dit soort aanvaringen lijken mij niet goed voor de verhoudingen in het land. Hopelijk komen Amzad cum suis deze klap in het gezicht snel te boven.

ivancairo@yahoo.com

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina