Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Verdere escalatie ongewenst

COMMENTAAR: Verdere escalatie ongewenst

06/05/2020 12:00

COMMENTAAR: Verdere escalatie ongewenst

 

Wat in het parlement - met rede - en daarna door middel van brieven en besprekingen niet mogelijk bleek, zal nu wel met enige dwang moeten gebeuren. De kortgedingrechter heeft dinsdag middels een vonnis de werking van de wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren voorlopig buiten werking gesteld.

Geoordeeld is dat de daartoe bevoegde instantie eerst zal moeten beslissen over de correcte totstandkoming en grondwettelijkheid van de wet. Assembleeleden hadden tijdens de behandeling van het ingediende wetsontwerp krachtig geprotesteerd nadat een compleet andere wet met andere titel in stemming zou worden gebracht en goedgekeurd. Er is gewezen op de onregelmatigheden tijdens het behandelingsproces. Ook is gewezen op de ernstige implicaties van de wet bij de uitvoering voor zowel het bedrijfsleven, met name de financiële sector, als voor het sociaal-maatschappelijk en financieel verkeer tussen burgers onderling.

Op arrogante wijze zijn de bezwaren door de initiatiefnemers en coalitiegenoten in het parlement weggewuifd. Het werd een slapeloze nacht waarbij de wet door de numerieke meerderheid van de regeringsgezinde fracties werd goedgekeurd. Weer eens had de dictatuur van de meerderheid een (populistische) wet doorgedrukt. Ogenschijnlijk is de voornoemde wet in het belang van de burgerij, wat zeer toe te juichen is, maar ook naar de bezwaren had moeten worden geluisterd. Dat had erin moeten resulteren dat samen een wet tot stand was gebracht die breed politiek en maatschappelijk draagvlak zou hebben. Helaas was daar geen sprake van.

Integendeel, de arrogantie van de macht werd gedemonstreerd en tegenwerpingen in het parlement werden weggehoond. Ook daarna bleef men op de heilloze weg. De ene na de andere groepering wees het bereikte resultaat na de goedkeuring door De Nationale Assemblee af. Toch werd de wet afgekondigd. Echter, in de praktijk bleek al gauw dat niemand zich eraan hield en dat de overheid niet in staat bleek deze wet te handhaven. Er werden talrijke voorbeelden bekend van overtreding van de wet door voornamelijk handelaren en bedrijven die rekenden met een andere wisselkoers dan de koers die was bepaald door de Centrale Bank van Suriname.

Geen enkele instantie, die de gedupeerde burger zou moeten beschermen, kon daartegen optreden ondanks de stoere taal van ministers en coalitieleden. De wet was een papieren tijger en de wisselkoersen dreven steeds verder af van de door de CBvS genoteerde bedragen. Na zeker twintig jaar doken weer openlijk geldwisselaars in het straatbeeld op en nam de zwarte markt vastere vormen aan. Nu komt de rechter in beeld om een zaak die de politiek niet zelf kon regelen te corrigeren, een ontwikkeling waar eigenlijk niemand vrolijk van zou moeten worden.

Was er geluisterd en was oprecht inhoud gegeven aan de zo vaak gebezigde retoriek van samen denken en samen doen, dan had het niet zo ver hoeven te komen. Hopelijk wordt dit vonnis door alle betrokken partijen aangegrepen om oprecht met elkaar om de tafel gezeten, een goede wet in elkaar te timmeren die inderdaad zal leiden tot ordening van de deviezensector en die kan bijdragen aan de beoogde monetaire stabiliteit in Suriname. Aan de zoveelste crisis tussen de verschillende staatsmachten heeft de samenleving hoegenaamd geen enkel voordeel.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina