Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Monetair beleid

COMMENTAAR: Monetair beleid

07/05/2020 12:00

COMMENTAAR: Monetair beleid

 

NA MAANDEN VAN onderhandelen hebben FinaBank, Volkscredietbank, Surinaamse Postspaarbank, Godo Bank en Trustbank Amanah maandag een overeenkomst getekend met de Centrale Bank van Suriname (CBvS) over de terugbetaling van de in vreemde valuta kasreservemiddelen die de moederbank onrechtmatig heeft aangewend. De Surinaamsche Bank heeft niet getekend; deze bank spande een rechtszaak aan wegens verduistering tegen de CBvS. Surichange Bank en Republic Bank zijn nog bezig intern toestemming te krijgen om ook te tekenen. Hakrinbank heeft een ander traject gevolgd om deze kwestie met de CBvS af te wikkelen.

Het onrechtmatig gebruik van de kasreserve en termijndeposito's voor een totaalbedrag van circa tweehonderd miljoen US dollar heeft een enorme deuk geslagen in het imago van de CBvS, de toezichthouder wat betreft de financiële sector in het land. Ook het vertrouwen in dit monetair instituut is enorm geschonden. De zaak nam een nog onverkwikkelijkere wending nadat voormalig governor Robert van Trikt wegens vermoedelijke malversaties - in het kader van een ingezet strafrechtelijk onderzoek - als verdachte in verzekering werd gesteld.

Zijn opvolger, Maurice Roemer, heeft nu de ondankbare taak om het imago van de bank weer op te poetsen en het vertrouwen van het bankwezen en de Surinaamse samenleving in de moederbank te herwinnen. Met de zogenoemde ring-fence-overeenkomst en nu de terugbetaalcontracten is een eerste stap gezet. Maar in financiële kringen wordt nu al beweerd dat de samenleving en de banken die het terugbetaalcontract hebben getekend vermoedelijk zijn blij gemaakt met een dode mus.

Waarom is het ministerie van Financiën er nu uit? Is het een zwak akkoord nu de staatsgarantie van de republiek Suriname eruit is gelaten? Vragen die alleen door de CBvS zouden kunnen worden beantwoord, maar die verschaft over dit soort aangelegenheden geen details. Met de strafrechtelijke onderzoeken naar malversaties en misbruik van de vreemdevalutakasreserve en mogelijk rechtszaken hierover ziet het er niet naar uit dat het negatieve nieuws rondom de CBvS binnen afzienbare zal opdrogen.

Met de huidige perikelen waarbij de wisselkoersen van vreemde valuta niet meer in de hand schijnen te worden gehouden via doortastend monetair beleid, de zwarte valutamarkt steeds meer terrein wint en de gewraakte 'valutawet' buiten werking is gesteld door de kantonrechter, lijkt stabilisering van de wisselkoersen nu meer dan ooit verder weg van huis.

Te midden van deze turbulente ontwikkelingen is het van het grootste belang dat de Centrale Bank van Suriname en de minister van Financiën, de twee monetaire autoriteiten, een duidelijk pad presenteren aan de samenleving dat zal worden afgelegd om de noodzakelijke wisselkoersstabiliteit zo snel als mogelijk te realiseren. Niemand, ook de regering niet, is gebaat bij de onoverzichtelijke en uitzichtloze situatie die momenteel heerst aan het koersenfront.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina