Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Veel ruis vanwege 'vuile' CBB-administratie

Veel ruis vanwege 'vuile' CBB-administratie

07/05/2020 07:52 - Ivan Cairo

Veel ruis vanwege 'vuile' CBB-administratie

Het kan OKB-voorzitter Jennifer van Dijk-Silos niet schelen of mensen boos worden, maar onregelmatigheden gaat ze rapporteren. Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO - In aanloop naar de verkiezingen duiken steeds meer gevallen op die duiden op onvolkomenheden in de administratie van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB). Een aantal van deze zaken worden onder de aandacht gebracht van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) en ook onderzocht, zegt OKB-voorzitter Jennifer van Dijk-Silos tegen de Ware Tijd.

De afgelopen weken sprongen vooral de vele meldingen in het oog van burgers die geconfronteerd werden met vreemde mensen die ook op hun woonadres staan ingeschreven. Van Dijk-Silos spreekt van een "vuile" administratie bij CBB die doorwerkt naar de kiezerslijsten waardoor die ook vervuild raken. Op dit moment is het OKB bezig met een exercitie die moet leiden tot verdere opschoning van de kiezerslijsten. Dat vindt plaats voor de kiezerslijsten te matchen met de lijst van oproepingskaarten.

Vóór de verkiezingsdag zal het OKB verslag doen van haar bevindingen. "Mensen mogen dan boos worden op me, maar indien we onregelmatigheden ontdekken zullen we dat rapporteren, ook in de media. Het OKB mag tot op de dag van de verkiezingen de kiezerslijsten nog opschonen", houdt ze de krant voor. "Op sommige adressen wonen tot zelfs dertig mensen met verschillende achternamen", zegt Van Dijk-Silos.

Of de talrijke onregelmatigheden die worden gemeld te maken hebben met structurele pogingen om te frauderen kan de OKB-voorzitter niet zeggen. Om dat vast te stellen zou een diepgaand onderzoek moeten worden ingesteld. Wat het kiesbureau wel is opgevallen zijn de talrijke "technische verhuizingen" van bewoners van het binnenland naar Paramaribo en Wanica, de twee grootste kiesdistricten. Het komt erop neer dat de mensen niet daadwerkelijk wonen op het adres dat bij CBB is geregistreerd. Ook naar deze ontwikkeling doet het OKB onderzoek.

Aan de Ware Tijd werd door een burger een geval voorgelegd van de Awaristonweg in district Wanica, waar de huisnummering tot 139 gaat maar er op de kiezerslijst op nummer 175 kiesgerechtigden staan ingeschreven. De krant nam er poolshoogte en ter plekke bleek er daadwerkelijk een 'huisnummer 175' te zijn, maar op die plek heeft de straat een andere naam. "Dit soort slordigheden komen inderdaad voor", aldus Van Dijk-Silos.

Een insider bij CBB legt uit dat de verwarring meestal komt omdat er met zowel huis- als perceelnummers wordt gewerkt. Bij verkavelingsprojecten wordt geregistreerd op de perceelnummers van de verkavelaar. "De straat krijgt pas een naam na overdracht van het project aan het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie. Nadat de straat een naam toegewezen krijgt, vindt de vernummering plaats. De burger krijgt dan een bewijs om bij CBB het juiste nummer te laten opnemen", wordt de krant uitgelegd.

Ook blijkt dat veel burgers hun verhuizing niet doorgeven aan CBB. Daarover valt er zeker wat te zeggen, meent Van Dijk-Dilos. Ze merkt op dat het CBB elke verhuizing binnen een district in haar computersysteem als een nieuwe vestiging registreert. Dit heeft recentelijk bij de kandidaatstelling voor problemen gezorgd.

Personen die binnen hetzelfde kiesdistrict waren verhuisd en nog geen twee jaar op het nieuwe adres wonen, werden bijna geweerd voor deelname aan de verkiezingen. "Mensen moesten een historisch uittreksel overleggen vanwege onvolkomenheden in het systeem van CBB", merkt ze op. De OKB-voorzitter vraagt zich af waarom na zo veel jaren op dit stuk geen aanpassing van het systeem heeft plaatsgevonden.

Desgevraagd zegt CBB-directeur Dennis Menso tegen de Ware Tijd dat alle gerapporteerde gevallen van vermeende onregelmatigheden worden onderzocht. Tot nu toe is niet bewezen dat er sprake is van fraude. Hij merkt op dat tot nu toe elke burger vrij is om zich met een bepaald adres bij het CBB te melden om te worden ingeschreven in de burgeradministratie.

Als het bureau er - na onderzoek - achter komt dat de opgegeven informatie onjuist is, wordt zo een burger in het bestand geblokkeerd. Menso vindt dat de recente aantijgingen als doel hebben het CBB te criminaliseren. Hij kondigt aan dat CBB de komende dagen gedocumenteerd zal aangeven hoe de bevolkingsadministratie er in 2015 uitzag en hoe die nu is.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina