Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • PCS houdt rekening met toename ‘corona-klachten’

PCS bereidt zich voor op toename psychische klachten

08/05/2020 18:02 - Merredith Bruce

PCS bereidt zich voor op toename psychische klachten

Foto: Jason Leysner  

PARAMARIBO - Het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) probeert zo goed mogelijk voorbereid te zijn op een eventuele toename van personen met psychische klachten door de coronacrisis. Op basis van de huidige beheersbare situatie in Suriname is er nog geen extreme toename van dergelijke gevallen, maar de instelling houdt er wel rekening mee, zegt psycholoog Donovan Isselt.

Hij is als beleidsadviseur eerste klasse belast met het personeelsbeleid en de communicatie bij het centrum. dWT vroeg Isselt of en in hoeverre de instelling toegerust is voor de opvang van een toenemend aantal cliënten die in psychische nood verkeren. "Wij proberen steeds meer in te spelen op de behoefte en de situatie door na te gaan wat de internationale ontwikkelingen zijn en welke maatregelen er internationaal worden getroffen, zodat we voor onszelf voorbereid kunnen zijn op wat ons te wachten staat."

Isselt vertelt dat in het begin van de coronaperiode in Suriname het patiëntenbestand bij de instelling minder was geworden wat te maken had met de aangepaste dienstverlening. "Op een gegeven moment merkten we wel plotseling een toename in opnames. In hoeverre dit kan worden toegeschreven aan de huidige situatie zou eerst onderzocht moeten worden, maar het is wel opmerkelijk."

Omdat er geen centraal registratiepunt is, kan volgens Isselt moeilijk een beeld hiervan verkregen worden. Uit het aantal oproepen naar de crisishulplijn valt ook niet op te maken of het aantal mensen in geestelijke nood toeneemt. Hij weet dat zeker één cliënt van het PCS door de (psychische) druk van de coronasituatie klachten heeft ontwikkeld en een terugval kreeg. Het gaat om een cliënt wiens situatie al stabiel was.

Volgens de psycholoog maakt dit duidelijk dat personen die al mentale problemen hadden, kwetsbaar zijn om weer klachten te ontwikkelen. Of psychische klachten door de crisis blijvend of tijdelijk kunnen zijn, heeft met verschillende dingen te maken, zegt hij. Dat geldt voor zowel mensen die al mentale problemen hebben als 'nieuwe' gevallen. "Als je merkt dat je klachten begint te ontwikkelen en het vanaf het begin aanpakt, hoeft het niet blijvend te zijn."

De (risico)factoren die hierin een rol spelen, verschillen per persoon. De psycholoog gelooft dat de situatie in Suriname in vergelijking met andere landen, niet van dien aard is dat er een zorgelijke situatie kan ontstaan als het gaat om de psychische druk. Er is volgens hem wel alertheid geboden gezien de bewegingen aan de grenzen. "Zolang we ons goed kunnen houden aan de maatregelen en kordaat blijven optreden, denk ik dat we dit kunnen beheersen maar hoe langer het duurt, hoe groter de weerslag op de psychische gesteldheid."

Share on Facebook    Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina