Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Noodfonds nog leeg

Noodfonds nog leeg

12/05/2020 10:01 - Ivan Cairo

Minister Gillmore Hoefdraad maandag tijdens de presentatie van het ondersteuningsplan ter bestrijding van de economische gevolgen van de COVID-19 pandemie.

Minister Gillmore Hoefdraad maandag tijdens de presentatie van het ondersteuningsplan ter bestrijding van de economische gevolgen van de COVID-19 pandemie. Foto: dWT  

PARAMARIBO - Waar alle kredietratingsbureaus dit jaar hebben aangegeven dat Surinames vooruitzicht op herstel van de economie zeer verslechterd is door de coronacrisis, is Financiënminister Gillmore Hoefdraad niet zo zwartgallig. Hij erkent wel dat het land voor de korte termijn een “toffe battle” te voeren heeft op economisch vlak, maar de middellange en lange termijn zien er volgens hem veel rooskleuriger uit.

Hij denkt dat al in 2022 een kentering ten positieve komt met een verdere opleving vanaf 2024 wanneer voorbereidingsactiviteiten om de off-shore aardolie naar boven te halen in volle gang zullen zijn. Hoefdraad verwacht dat in Suriname Apache en Total die al twee grote olievondsten voor de kust hebben gedaan ondanks de coronacrisis gewoon door zullen gaan met hun investeringsplannen. Hij verwees ook naar de economische wereldcrisis van 2014. Toen ging Newmont door met het aanleggen van de Merianmijn, die het land nu veel deviezeninkomsten oplevert.

De minister verwacht niet dat de in totaal SRD 700 miljoen die de regering de komende zes maanden - er wordt maandelijks geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd - in de economie wil pompen een negatieve impact zal hebben. Tijdens de reguliere Covid-19-update maandag voerde Hoefdraad aan dat het geld niet in één keer over de samenleving zal worden uitgestort. Het zal gefaseerd vrijkomen, naarmate projecten die voor financiering worden ingediend goedgekeurd worden en in uitvoering zullen worden gebracht.

Naast een noodfonds van SRD 400 miljoen - initieel bij wet bepaald door De Nationale Assemblee om de socio-economische gevolgen van de coronapandemie op te vangen - komt er na besprekingen met het bedrijfsleven een productiefonds van SRD 300 miljoen om onder meer de nationale productie en werkgelegenheid te stimuleren. Het belangrijkste doel van de ondersteuning aan het bedrijfsleven is behoud en uitbreiding van economische en bedrijfsactiviteiten. Deze moeten erin resulteren dat arbeidsplaatsen behouden blijven en nieuwe gecreëerd worden, zodat personen die door de crisis werkloos zijn geworden weer een baan kunnen vinden.

Het productiefonds van SRD 300 miljoen zal door middel van tranches van SRD 50 miljoen via staatsbanken investeringskredieten beschikbaar stellen voor het klein- en middelgroot bedrijfsleven. De voorkeur zal worden gegeven aan de agrarische en toerismesector. Leningen zullen tegen een jaarrente van 3 procent worden verstrekt en pas na een jaar mag begonnen worden met de aflossing.

In het noodfonds is er nog geen geld, maar dit weerhoudt de overheid niet om nu al een aanvang te maken met de uitvoering van het sociaal en economisch ondersteuningsplan. Alvast zal geput worden uit de algemene werkrekening van de staat, legde Hoefdraad uit. De economie moet weer snel aan de praat worden gekregen. "We hebben er niks aan dat de hele samenleving van hand-outs moet leven", stelde de bewindsman.

De regering gaat in eerste instantie proberen de middelen bij de handelsbanken te lenen door onder meer de kasreserve te doen verlagen. Mocht dat niet lukken, mogen op basis van de wet Uitzonderingstoestand Covid-19 leningen bij de Centrale Bank van Suriname worden gesloten. Een deel van de middelen verwacht de bewindsman uit geldpotten van multilaterale instituten zoals het Internationaal Monetair Fonds, de Wereldbank, de Inter-Amerikaanse, Islamitische en Caribische Ontwikkelingsbank. Door de Wereldbank is al ruim vijf miljoen US dollar beschikbaar gesteld. Bij de multilaterale instituten kan Suriname tot maximaal 37,1 miljoen aan financiering vinden.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina