Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Slooten verliest lasterzaak tegen Cairo

Slooten verliest lasterzaak tegen Cairo

18/05/2020 15:11 - Ivan Cairo

Slooten verliest lasterzaak tegen Cairo

 

PARAMARIBO - Kenneth Slooten, directeur van het Bureau Volkscontacten op het kabinet van de president en politiek analist in het radioprogramma Bakana Tori, is door de kantonrechter veroordeeld publiekelijk verontschuldigingen aan te bieden aan DNA-kandidaat Rodney Cairo vanwege grievende en beledigende uitspraken die hij over de kandidaat heeft gedaan in dit radioprogramma. Het vonnis werd maandag (vandaag) geveld en is intussen op de website van het Hof van Justitie gepubliceerd.

Slooten heeft tijdens twee interviews gesteld dat er een onderzoek tegen Cairo loopt, omdat hij bezig is met staatsgevaarlijke en criminele activiteiten. Directe aanleiding voor de uitlatingen was een inval enkele dagen daarvoor door gemaskerde en gewapende mannen in de woning van eiser. Naderhand is gebleken dat het om een inval ging die in opdracht van de leiding van Directoraat Nationale Veiligheid was gepleegd. Cairo werd tijdens de inval hardhandig aangepakt en enkele goederen waaronder mobiele telefoons werden door de indringers meegenomen. Het slachtoffer deed daarna aangifte bij de politie.

Slooten heeft ook beweerd dat de kandidaat enige tijd geleden met enkele collega's voornemens was een militaire coup te plegen en zou hij in verband zijn gebracht met illegale wapenhandel. Cairo, ex-militair, heeft daarop een kort geding tegen Slooten aangespannen waarin hij aanvoerde dat diens beweringen niet op waarheid berusten en zijn goede naam en eer aantasten, vooral omdat hij nu een politieke carriere ambieert. Cairo eiste een schadevergoeding van in totaal 20.000 euro. Het verweer van Slooten kwam er grotendeels op neer dat de uitspraken die hij heeft gedaan reeds op sociale media circuleerden en dus als bekend beschouwd dienden te worden en derhalve niet als laster kunnen worden aangemerkt.

Kortgedingrechter Alida Johanns stelde Cairo in het gelijk en veroordeelde Slooten de gewraakte uitspraken binnen drie werkdagen na betekening van het vonnis terug te nemen en in de krant, op radio en tv verontschuldigingen aan te bieden. De kantonrechter heeft overwogen dat onder de door haar getoetste omstandigheden aannemelijk wordt dat het belang dat eiser heeft bij bescherming van zijn eer, zijn goede naam en zijn maatschappelijke reputatie zwaarder moet wegen dan het belang dat Slooten had bij het doen van de uitlatingen tijdens de interviews.

Gedaagde had slechts als doel "om aan de orde te stellen dat er geen sprake is geweest van een bedreiging of intimidatiepoging vanwege politieke redenen doch dat er sprake was van een onderzoek door het DNV, dat niets te maken had met de politieke aspiraties van eiser; het is geoorloofd om dat te doen doch daarbij was het niet noodzakelijk dat gedaagde uitlatingen deed over betrokkenheid van eiser bij criminele organisaties of staatsgevaarlijke activiteiten, terwijl dat niet voldoende werd ondersteund door de door gedaagde aangevoerde feiten".

Van de rechter kreeg Slooten de volgende tekst: "Ik, Kenneth Slooten, verklaar hierbij dat de door mij op 21 en 24 april 2020 gedane uitspraken waarbij door mij, onder meer, gesteld is dat Rodney Cairo: als gevaarlijke speler moet worden gezien waarbij ik heb gesuggereerd dat hij banden heeft met criminele organisaties; dat de inval bij Rodney Cairo opgezet is door zijn criminele organisatie; dat hij een gevaar voor de nationale veiligheid vormt; niet op waarheid berusten en een ernstige inbreuk vormen op zijn eer, goede naam en maatschappelijke reputatie en persoonlijke integriteit en derhalve onrechtmatig zijn. Ik neem mijn woorden terug. De uitlatingen doen leed aan. Ik bied de heer Rodney Cairo mijn oprechte welgemeende verontschuldigingen aan."

Blijft Slooten in gebreke dit te doen, geldt een dwangsom van SRD 1000 per dag tot een maximum van SRD 300.000. Ook is de politiek analyst veroordeeld in het betalen van de advocaatkosten van de eiser: SRD 8000. De excuses moeten gepubliceerd worden in de Ware Tijd, Times of Suriname en op de website van Starnieuws. Voorts moet Slooten ervoor zorgen dat de verontschuldigingen worden voorgelezen via Radio Apintie, Radio ABC, Bakana Tori TV met Limbo en RBN Televisie.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina