Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • INGEZONDEN: Medici ‘Diak’ luiden noodklok

AANGEBODEN: Medische staf Diakonessenhuis luidt noodklok

22/05/2020 01:32

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, of in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, of in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.  

De medische staf van het Diakonessenhuis Paramaribo sluit zich aan bij de noodkreet van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Zij wenst de gehele Surinaamse bevolking op de hoogte te brengen van de zorgwekkende stand van zaken met betrekking tot de gezondheidszorg, waar helaas ook bij ons in het Diakonessenhuis sprake van is.

1. Het Diakonessenhuis kampt al meer dan twee jaar met een ernstig tekort aan verpleegkundig personeel waardoor onvoldoende zorg aan patiënten geleverd kan worden. Dit tekort is ontstaan doordat verpleegkundigen zijn weggetrokken naar andere, beter betaalde werkplekken in en buiten Suriname. Hierdoor zijn nu reeds diverse afdelingen in het Diakonessenhuis gesloten en dit zal alleen maar toenemen. De directie van het Diakonessenhuis is niet in staat hogere salarissen te bieden door de gebrekkige inkomsten te wijten aan de zeer lage ligdagtarieven die de stichting Staatsziekenfonds(SZF) betaalt voor zijn verzekerden (90 procent van de patiënten in Suriname). De ligdagtarieven zijn de afgelopen vijf jaar niet verhoogd, terwijl mede door de forse koersstijging van 1 op 4 naar 1 op 20 voor de US dollar, de kosten van onder meer voeding, medicamenten en medische verbuiksartikelen zijn vervijfvoudigd. Er is eveneens een miljoenen achterstand in de betaling van het al lang achterhaalde tarief aan ons ziekenhuis.

2. Het Diakonessenhuis kampt evenals andere ziekenhuizen met een enorm tekort aan medische verbruiksartikelen en medisch apparatuur, zoals handschoenen, mond-, neus en zuurtstofmaskers, infuusnaalden en -slangen, verbandmateriaal, leucoplast, hechtdraad, linnen, spuiten, injectienaalden, CTG-apparaat en nog vele honderden items. Hierdoor kan er geen adequate zorg worden geleverd aan opgenomen patiënten en worden kleine ingrepen en grote operaties uitgesteld. Dit tekort is ontstaan doordat de inkomsten van het ziekenhuis onvoldoende kostendekkend zijn voor aanschaf van deze middelen door het in punt 1 aangegeven betalingsprobleem van het SZF.

3. De medische specialisten van het Diakonessenhuis maken zich ernstig zorgen over de bestaande en dreigende tekorten aan essentiële medicamenten waardoor wij geen adequate patiëntenzorg meer kunnen leveren. Dagelijks worden wij geconfronteerd met patiënten met sterk verhoogde bloeddruk en bloedsuikerwaarden, waarbij ze aangeven hun insuline en bloeddrukmedicijnen bij geen enkele apotheek te hebben gevonden. Levensreddende medicamenten, zoals chemotherapie voor kankerpatiënten, zijn niet of in onvoldoende mate aanwezig en een aanzienlijk deel van de medicijnen voor patiënten met hiv zijn momenteel nog maar voor minder dan drie maanden landelijk voorradig. Zie daar een dreigende aids-epidemie! Pijnstillende medicamenten om het leed van de ernstig zieke mens te verzachten zoals morfine zijn schaars aanwezig. Het tekort aan medicamenten komt zoals al door de Vereniging van Apothekers in Suriname is aangegeven doordat de huidige regering onvoldoende deviezen beschikbaar stelt voor de import hiervan.

De medisch specialisten hekelen tot slot het leed dat patiënten wordt aangedaan om elke één tot twee maanden een bezoek aan de dokter te brengen voor het invullen van een ontheffingsformulier, dit vervolgens ter goedkeuring naar een SZF-kantoor te brengen alvorens zij hun recept voor desbetreffend medicament bij een apotheek kunnen indienen. Het gaat om medicamenten voor patiënten met chronische ziekten zoals reumatische ziekten, dialyse- en sikkelcelpatiënten. Er wordt geen rekening gehouden met alle ongemak en kosten die dit met zich meebrengt voor patiënten.

De medische staf van het Diakonessenhuis betreurt het dat ondanks langdurig waarschuwen via de Vereniging van Medici in Suriname (VMS) en de Nationale Ziekenhuisraad (NZR) de verantwoordelijke actoren in de zorg niet tijdig hebben ingegrepen om deze crisis te voorkomen, maar ons juist in een gevarenzone hebben gemanoeuvreerd. Kortom de zorg voor de zieke mens is in gevaar. Indien er niet op zeer korte termijn wordt ingegrepen zullen onnodig veel patiënten komen te overlijden!

Het Medisch Stafbestuur van het Diakonessenhuis Paramaribo

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina