Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Nieuw op de lijst: Christiaan-Max Huisden

Nieuw op de lijst: Christiaan-Max Huisden

23/05/2020 20:00 - Naomi Hoever

Nieuw op de lijst: Christiaan-Max Huisden

Foto: collectie Christiaan-Max Huisden  

In de rubriek 'Nieuw op de lijst' belicht de Ware Tijd tot aan de verkiezingen van 25 mei zoveel mogelijk nieuwe kandidaten van verschillende politieke partijen. Personen die nooit eerder op de DNA-lijst hebben gestaan, worden in deze rubriek aan de kiezers voorgesteld in een interview. De kandidaat zaterdag is Christiaan-Max Huisden van Alternatief 2020 (A-20). Hij is kandidaat nummer 4 in Paramaribo.

Wie is Christiaan-Max Huisden?

"Een zoon die zijn vader nooit heeft gekend, omdat deze een week voor mijn geboorte overleed. Ik werd alleen door mijn moeder opgevoed. Dit laatste zeg ik, om veel jonge Surinamers te bemoedigen. Ons land heeft veel eenoudergezinnen en wezen."

Wat is uw opleidingsniveau?

"Mijn Bachelor of Science in Agrarische Productie behaalde ik aan de Anton de Kom universiteit. Ik heb verder drie mastergraden van de University of Florida. In een veertienjarig traject promoveerde ik twee keer in de Verenigde Staten van Amerika en ik heb ook een professioneel doctoraat."

Wat is uw achtergrond (werk)?

"Ik heb veertien jaar in de Verenigde Staten werkervaring opgedaan als Graduate Teacher and Researcher, Biological Scientist en Laboratory Manager (University of Florida). In Suriname ben ik vanaf 2009 hoofddocent en wetenschapper. Op de universiteit ben ik richtingscoördinator Milieuwetenschappen, bestuurslid van de Technologische Faculteit, hoofd van het Milieulaboratorium en daarnaast ben ik betrokken bij het bestuur van Waterforum Suriname en de stuurgroep Traditionele Medische Systemen van Volksgezondheid."

Hoelang bent u al politiek actief?

"Tien jaar geleden keerde ik naar Suriname terug en heb ik geconstateerd dat duurzame ontwikkeling in de oude politiekvoering grotendeels ontbreekt. Bij de proclamatie van Alternatief 2020, een half jaar terug, ben ik gelijkgezinden tegengekomen en meteen lid geworden, waardoor ik nu zes maanden politiek actief ben."

Waarom heeft u voor A-20 gekozen?

"De basisuitgangspunten van de partij staan volledig in lijn met mijn visie en passie om Suriname op te bouwen. A-20 gaat voor dienstbaar leiderschap, de 'Suriname eerst'-instelling en een technisch kabinet. Een land moet je in mijn optiek als een productiebedrijf managen: de kennis en kunde van alle Surinamers aanvullend benutten op de juiste posities."

Waarom zou de kiezer op u moeten stemmen?

"Terugkijkend op de afgelopen 24 jaar - veertien in Amerika en tien in Suriname - kom ik tot de conclusie dat ik voorbereid ben voor één doel: helpen Suriname op te bouwen. Dit, in combinatie met de liefde die ik voor land en volk heb en de veelzijdigheid waarop ik ingezet word, zijn voor mij een bevestiging."

Indien u wordt gekozen waarvoor zal u zich sterk maken?

"Mijn persoonlijke bijdrage zal voornamelijk in lijn zijn met mijn ervaring en specialisaties. Dat betekent een holistische gezondheidsaanpak, gezond milieu, biodiversiteit, groene duurzame ontwikkeling, agrarische productie- en bosbouwsector. Wat deze laatste betreft gaat het ook om niet-houtproducten met de focus op export van eindproduct voor het verdienen van deviezen. Boven alles gaat echter mijn specialisatie in de ontwikkeling van naturopathische medicijnen: een economische, exportgerichte pijler voor Suriname. Een van mijn missies voor de opbouw van Suriname ligt op het gebied van de criminaliteitsbestrijding; ik ben onder meer forensisch toxicoloog en drugschemicus. Als docent Forensische Wetenschap aan onder meer de Inspecteursopleiding, ingezworen getuigedeskundige en medewerker bij de Forensische Opsporing lever ik hiertoe een bijdrage. Een voorwaarde voor kandidaatstelling bij A20 is een 'verklaring van goed gedrag'.

Bent u eens in aanraking gekomen met de politie?

"Neen. Integendeel werk ik ook op vlakken waar de politie actief bij betrokken is. Bovendien zou ik bij negatief contact met de politie geen kandidaat kunnen zijn."

Hoe kijkt u aan tegen de hedendaagse politiek?

"Ik ben teleurgesteld in de hedendaagse politiek. De manier waarop politiek wordt bedreven brengt verdeeldheid onder onze bevolking en leidt niet tot duurzame ontwikkeling. Fundamenteel onrecht is schering en inslag en vaak de norm geworden. Maar, het kan anders! Wij van Alternatief 2020 staan voor nieuw leiderschap en bieden dan ook '100 procent integer fris kader'. We strijden tegen fundamenteel onrecht en voor dienstbare politiek en Suriname."

Wat is uw maatschappijvisie?

"Ik zie een samenleving die snel uit het dal komt vanwege geloof, hoop en liefde! Geloof dat het anders kan want 'Gado na wi fesi man'! Dit laatste zingen we allemaal en we gaan er nu invulling aan geven. Er is hoop omdat met rechtvaardige leiders een nieuwe wind zal waaien. Liefde voor ons land en saamhorigheid onder onze mensen zal onze samenleving doen bloeien. Ik zie een maatschappij die eindelijk ons Suriname de waardering toont die zij verdient."

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina