Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • INGEZONDEN: De Idos-peilingen bias

INGEZONDEN: De Idos-peilingen bias

24/05/2020 22:38

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, of in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, of in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.  

Suriname verkeert sinds enige tijd in een heuse verkiezingsroes. In de 'heat of elections', waarin alle deelnemende politieke partijen dingen om de gunst van de kiezer, het electoraat, opdat zij de enige echte politieke partij zijn die hart hebben voor Suriname en zijn ontwikkeling.

Diverse peilingen worden door diverse peilingbureaus uitgevoerd, waarbij het electoraat op voorhand zijn of haar keuze voor enige politieke partij kenbaar maakt die de potentie heeft om Suriname en zijn bevolking tot grotere hoogte, zonder corruptie, te leiden. Het zeer bekende en gerespecteerde peilingbureau Idos onthult in dit kader de resultaten van zijn laatste opiniepeiling, waarin diverse conclusies cq prognoses worden gepresenteerd.

Op zich is dit geenzins een probleem, ware het niet dat naar mijn mening, als niet-statisticus, deze resultaten uitgerekend op enkele biases stuit. Het moet wel van mijn hart dat wij in Suriname een overschot aan quasi intelectuele betweters hebben, die denken dat zij met hun academische vocabulaire indruk kunnen wekken en bovenal een loopje kunnen nemen met het intelligentieniveau van het Surinaamse volk.

De recente Idos-peilingen indiceren dat één van de regerende partijen (lees: NDP) bij de vrije en geheime verkiezingen van maandag 25 mei 2020 een bijzondere terugval in zetels zal ondergaan, waardoor de partij in de oppositiebanken zal belanden! Suriname wordt dus gered!! Wat mij als natuurwetenschapper wel verbaast is dat de opiniepeilers in deze peiling diverse biases de boventoon hebben laten voeren, wat betreurenswaardig is.

De peilingen beweren dat de NDP naar de oppositiebanken zal worden verwezen, wat naar mijn mening elke objectiviteit mist. Omdat het geprenteerd resultaat doorspekt is van biases. Onder meer is een peiling, met vragenlijst, uitgevoerd waarbij de zittende regering, NDP, leidend is. Uit al de uitgekomen "statistische" analyseresultaten wordt enkel en alleen de NDP zetels toebedeeld, terwijl de peilers de oppositie op een hoop heeft geschraapt. Waarom niet ook de overige partijen, die de oppositie uitmaken geen zetels toebedeeld van de resterende twaalf zetels van Paramaribo, als de NDP maximaal vijf (5) zal halen (bias no.1).

De uitkomst van Paramaribo zonder meer te extrapoleren naar de overige kiesdistricten, waarbij gevoegelijk wordt aangenomen dat de NDP ook in de overige kiesdistricten een terugval in zetels zal ondergaan toont aan dat er moedwillig een verkeerd beeld aan het electoraat wordt voorgehouden met als doel om landelijk het stemgedrag van het electoraat te beinvloeden. Niets is minder waar (bias no.2).

Naar mijn mening zijn de opiniepeilers ook voorbijgegaan aan regelingen behorende tot de verkiezingen. Deze zijn onder meer de kiesregeling en de toewijzing van het aantal te behalen zetels per kiesdistrict, middels de kiesdeler. Daarenboven wordt door de opiniepeilers het etnisch aspect, welke jammer genoeg heden ten dage nog altijd een preponderante factor is en doorslaggevend in de politiekvoering in Suriname. Dit gegeven is niet te ontkennen. Slechts de NDP heeft tot op heden gedemonstreerd dat deze factor niet preponderant is binnen haar organisatie en dit gevalideerd heeft door als enige en zelfstandige politieke partij 26 zetels, landelijk en in alle kiesdistrikten, bij de verkiezingen van 2015 te behalen. Dus weer een bias (bias no.3).

De Idos-opiniepeilers zijn naar mijn mening ook voorbijgegaan aan de actuele realiteit. Er zou ook eens een studie/analyse moeten worden uitgevoerd wie de echte voters zijn en hoe hun stemgedrag en opkomst was bij gehouden verkiezingen. Met andere woorden, wie en van waar zijn de uiteindelijke voters die daadwerkelijk naar de stembus gaan? Internationaal bekeken zijn het de groepen die aan de onderlaag van de maatschappij zijn die hoegenaamd dan ook trachten te overleven. De doorsnee middenklasse en "upper class" van de samenleving gaan nauwelijks tot nooit naar de stembus, maar het zijn uitgerekend deze groepen die pretenderen welvaart en welzijn voor het land en zijn bevolking te realiseren, indien de stemmen op hen worden uitgebracht. Een analyse inzake de opkomst per buurt/resort en stemgedrag zouden in deze peiling, indien meegenomen zeer verrassende resultaten hebben opgeleverd. Zie daar dus bias nummer 4.

Tenslotte wil ik de Idos-opiniepeilers een zeer belangrijk aspect voorhouden dat, naar mijn oordeel, ook als een bias kan worden gekwalificeerd. Deze is namelijk het gegeven dat de aanstaande geheime en vrije verkiezingen in zijn geheel staan in het licht van demonstratie en/of bewijs van de kracht, om zetels te behalen, van elke individuele politieke partij die aan deze verkiezingen deelneemt. Hiertoe heeft de NDP zich al weten te onderscheiden door 26 zetels bij de verkiezingen van 2015 te behalen. De nu deelnemende politieke partijen van met name de oppositie moeten zulks nog bewijzen/demonstreren, omdat zij altijd in "vereniging/combinatie" steeds aan verkiezingen hebben deelgenomen en als zodanig zetels, op basis van "positionering" op de gecombineerde kiezerslijst hebben vergaard. Dit zegt dus echt niets van de electorale kracht van een partij. Dit gegeven zal zeker een loochenstraffing zijn voor de quasi "grote" oppositionele partijen.

Heren van het Idos-peilingbureau, uw moedwillig kwaadaardige misleiding van het electoraat met deze peiling wordt met deze gepubliceerde peiling compleet blootgelegd. Ook kunnen wij ons in gemoede afvragen waarom er uitgerekend drie (3) dagen vóór de stembusgang een dergelijk resultaat van uw opiniepeiling, met tal van biases, wereldkundig wordt gemaakt. Als dat niet voldoende is wordt ook niet nagelaten om bij de presentatie van deze opinieresultaten, op de televisie, stemadviezen uit te brengen om tegen de NDP te stemmen, alsmede de oppositionele partijen op te roepen om zo snel als mogelijk samen te zweren om de daadwerkelijke grootste politieke partij in Suriname, de NDP, een hak te zetten. Foei toch Idos. U heeft hiermee uw objectiviteit en integriteit een behoorlijke deuk toegebracht. Sranan sa wini!!!

Drs. F. Remy Grauwde

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina