Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • 'OKB zal nimmer corrumperen'

'OKB zal nimmer corrumperen'

24/05/2020 15:31 - Ivan Cairo

'OKB zal nimmer corrumperen'

Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO - Het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) zal nimmer corrumperen of zodanig te werk gaan dat haar handelen ter discussie wordt gesteld of de uitkomst van een verkiezing wordt beïnvloed ten faveure van wie dan ook. Het werk wordt al zo een 40 jaar “heel goed” gedaan vandaar de “heel goede reputatie nationaal en internationaal”, zegt OKB-voorzitter Jennifer Van Dijk-Silos.

Ze betreurt de uitspraken van Eugène van der San, directeur van het kabinet van de president, die beweert dat ze president Ronald Venetiaan met betrekking tot een bepaalde kwestie rond de verkiezingen in 2010 heeft verraden. "Toen ze de indruk had dat de balans bij de verkiezingen zou omslaan, heeft ze Venetiaan verraden om in de gunst bij Bouterse te komen. Nu toont ze weer hetzelfde gedrag. Ze denkt dat er een wisseling van de wacht zal plaatsvinden", zei Van der San aan de Ware Tijd.

Van Dijk-Silos noemt de uitspraken "het diepste punt dat ooit bereikt is bij de verkiezingen van de afgelopen 20 jaren". Op hetgeen Van der San beweert over nonsens en muggezifterij, stelt de OKB-voorzitter, dat dat zijn mening is maar het instituut volhardt in haar standpunt dat de bepaling in de resolutie met betrekking tot de COVID-19 situatie in strijd was met de kiesregeling. Het OKB vindt de uitspraken van de kabinetsdirecteur "vreselijke beledigingen aan het adres van de voorzitter".

"De direkteur spreekt van verraad van president Venetiaan en suggereert dat het verraad was omdat het duidelijk was dat de NDP zou winnen. Thans beweert hij dat ik de oppositie naar de mond praat en verraad pleeg, omdat er een mogelijke machtswisseling op komst is. De voorzitter van het OKB en daarmede het OKB - die uit vertegenwoordigers van politieke partijen is samengesteld - doet niets anders dan de opdracht van de wetgever heel goed uit te voeren.

En dat doet het OKB al langer dan 40 jaren heel goed", aldus de toezichthouder. Van Dijk-Silos: "Het meest verwerpelijke is dat door te verwijten dat wij de oppositie naar de mond praten en dat de voorzitter verraad pleegt de directeur hard suggereert dat het OKB moet corrumperen ten faveure van elke zittende regering, want dan pleeg je geen verraad. Welnu, het Onafhankelijk Kiesbureau zal nooit haar taakuitoefening, zoals door de wetgever opgedragen, op de gesuggereerde wijze uitoefenen. Wij zullen onze taak eerlijk en objectief uitvoeren en niemand brengt ons van de wijs door platvloerse en ongegronde beschuldigingen".

Silos voegt eraan toe dat aangezien het kabinet van de president geen afstand heeft genomen van de uitspraken van Van der San, zij aanneemt dat deze uitspraken afkomstig zijn van het kabinet van de president. Na de kritiek van het OKB op de resolutie van de president waarin de regels die in verband met de COVID-19 beschermingsmaatregelen zijn vastgelegd is deze aangepast.

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina