Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Lokale waarnemers bezorgd om vaststelling verkiezingsuitslag

Lokale waarnemers bezorgd om vaststelling verkiezingsuitslag

26/05/2020 18:09 - Van onze redactie

Stembussen van kiesdistrict Paramaribo worden aangevoerd bij het hoofdstembureau in de Anthony Nesty Sporthal. De verwerking van de totaal uitgebrachte stemmen moet nog plaatsvinden.

Stembussen van kiesdistrict Paramaribo worden aangevoerd bij het hoofdstembureau in de Anthony Nesty Sporthal. De verwerking van de totaal uitgebrachte stemmen moet nog plaatsvinden. Foto: Audry Waywakana  

PARAMARIBO - De Stichting Nationale Waarnemersinstituut (SNWIS) is bezorgd over de ontwikkeling met betrekking tot verwerking van de verkiezingsresultaten van maandag. De organisatie van lokale waarnemers stelt dat na de sluiting van de stembureaus ze een voorlopige evaluatie heeft gemaakt van het verloop van de verkiezingen.

Over het algemeen is zij tevreden met de medewerking verkegen van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) en de voorzitters van verschillende stembureaus. Toch zijn er zorgen vanwege de onrust die dinsdag is ontstaan over de verwerking van de binnengekomen data door hoofdstembureau Paramaribo.

De telling van het resultaat van de stembureaus in Paramaribo is gestaakt en gaat woensdag door. "Deze bezorgdheid wordt ingegeven door klachten over onzorgvuldigheden en de trage verwerking van de resultaten. Ook hebben onze waarnemers geconstateerd dat de protocollen ten aanzien van de aanvoer van stembiljetten niet conform zijn nageleefd. Wij maken ons zorgen over het feit dat het tellen van de stemmen bij het Hoofdstembureau Paramaribo is gestaakt", aldus SNWIS in en persbericht.

De organisatie zegt zich te hebben ingespannen de processen-verbaal van de tellingen op diverse stembureaus binnen te krijgen. Dit in het kader van het SnapCap-programma, waarbij het publiek werd opgeroepen om de processen-verbaal op de stembureaus te fotograferen en de foto's op te sturen naar het contactcenter van de SNWIS.

Er is gerapporteerd door de waarnemers dat niet op elk stembureau er een proces-verbaal is opgehangen conform de wettelijke verplichting. In sommige gevallen werd zelfs het fotograferen verboden. Ondanks het feit dat bij een aantal stembureaus het proces-verbaal niet is opgehangen, heeft het instituut via haar SnapCap-programma een groot aantal beelden ontvangen en verwerkt. De verkregen informatie geeft een goed beeld van de stemverhoudingen. Op dit moment is SNWIS nog bezig met het verwerken van de binnengekomen data.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina