Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • 'Geen fraude, maar menselijke fouten'

'Geen fraude, maar menselijke fouten'

27/05/2020 05:59 - Wilfred Leeuwin

Een waarnemer van de Caricom (voorgrond) met collega's van de OAS tijdens een informatiesessie met het OKB op 23 mei.

Een waarnemer van de Caricom (voorgrond) met collega's van de OAS tijdens een informatiesessie met het OKB op 23 mei. Foto: Regillio Derby  

PARAMARIBO - De waarnemersmissie van Caricom die de stembusgang van maandag heeft gevolgd laat zich positief uit over het verloop. “We hebben geen sporen van frauduleuze handelingen waargenomen, maar wel dat de verkiezingen goed zijn georganiseerd en transparant zijn verlopen”, zei delegatielid Dora James maandag tijdens een persconferentie in Hotel Torarica.

James noemt de manier waarop Suriname verkiezingen organiseert "ongekend" in de regio en stelt dat er onderscheid gemaakt moet worden tussen "menselijke fouten en fraude". Het team heeft in vier kiesdistricten bij 120 stembureaus rondgekeken. De waarnemers ontkennen niet dat zich hier en daar kleine onregelmatigheden hebben voorgedaan, zoals verkeerde biljetten op een verkeerde plaats of personen die niet voorkwamen op de kiezerslijst, maar dat mag geen fraude worden genoemd. Dat er naar Coronie Haïtianen zijn gebracht om te stemmen, is volgens de waarnemers onmogelijk, gezien de eisen waaraan voldaan moet worden om te mogen stemmen. Het gaat volgens de waarnemersmissie "slechts om een gerucht".

James: "We zijn verbaasd over hoe de mensen zich hebben gedragen. Dit is een unicum. De sfeer was vriendelijk en vrij. Voor ons leken de verkiezingen op een groot kleurrijk maatschappelijk feest. Dit is ongekend." Hoewel er misschien meer gedaan kon worden om de anderhalve meter afstand in acht te nemen, vindt het team dat ook hier de regering en haar werkarmen een goede 'job' hebben gedaan. James en haar collega's Ian Hugher, Arley Salimbi Gill en Davis Commissiong hebben voorafgaand aan de verkiezingen gesproken met politieke partijen, maatschappelijke organisaties, kerken en vertegenwoordigers van binnenlandse gemeenschappen. Vrijwel allemaal hebben hun bezorgdheid uitgesproken over fraude die zou kunnen plaatsvinden.

"We hebben hen aangehoord en verzekerd dat wij alles goed in de gaten zullen houden en dat hebben wij ook gedaan. In het voortraject zijn ook acht districten bezocht om te praten met burgers. Op de dag van de stemming is gekeken naar alle mogelijke manieren waarop gefraudeerd zou kunnen worden, maar er is niets gevonden. De stembusgang had dan ook een vlot verloop." James wijst erop dat de waarnemers slechts mogen observeren en geen beslissingen mogen nemen. "We mogen gerust stellen dat - waar we hebben geobserveerd - er geen onregelmatigheden zijn geconstateerd en dat Suriname het uitermate goed heeft gedaan. We hopen dat de uitslag van deze verkiezingen vertaald wordt naar de wil van het volk", zei James.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina