Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COLUMN: Tis stil op straat

COLUMN: Tis stil op straat

28/05/2020 14:00 - Pokay Tongo

COLUMN: Tis stil op straat

Stuart Rahan  

Wat is er gebeurd met Su? Het feest van de democratie eindigde in een mineurstemming. Waar je winnaars juichend, toeterend en feestvierend de straat op verwachtte overheerste een bedrukte stemming.

Aanhangers van politieke partijen gingen massaal naar 'NIS' om de telling in Paramaribo te volgen. Er werd gevreesd voor fraude terwijl de telling op de verschillende stembureaus al lang had plaatsgevonden. Boosdoener: Mike Noersalim, minister van Binnenlandse Zaken die eerst teller en analist tegelijk wilde zijn. Hij vergat echter dat het OKB de enige officiële instantie is die zich uitspreekt over de geldigheid van de verkiezingen.

De officieuze uitslag had al in de vroege ochtend van 26 mei bekend kunnen zijn. Volgens OKB-voorzitter Jennifer van Dijk-Silos zorgde het organiserende ministerie van Binnenlandse Zaken nodeloos voor tumult en paniek bij kiezers en politieke partijen. Wat de minister bezielde om zelf analyses te maken op televisie heeft niks met zijn taak als onafhankelijke organisator te maken. Analyses en voorspellingen behoren niet tot zijn kerntaken.

Noersalim zal hooguit verantwoording moeten afleggen voor het chaotische verloop van de verkiezingen. Internationale waarnemers als Dora James vinden dat er onderscheid gemaakt moet worden tussen menselijke fouten en fraude. Dat er verkeerde biljetten op verkeerde plaatsen terechtkwamen of dat personen niet voorkwamen op de kiezerslijst mag je volgens haar geen fraude noemen.

Ik wil ook graag met hard bewijs het gerucht ontkracht zien dat Haïtianen naar Coronie zijn gebracht om te stemmen. Een briesende Ramon Abrahams in Nickerie was wel overal te zien. Dus graag ook de busjes met Haïtianen onder militaire begeleiding op weg naar het stemhokje.

Maar goed, intussen is zetelverdeling zo goed als rond. Grote winnaar VHP heeft nog geen felicitaties ontvangen van de verliezers. En zoals verwacht krijgt de winnaar er vele vrienden bij en we zouden Suriname niet zijn als je niet ineens nieuwe familie erbij kreeg. Paul Somohardjo noemt VHP "grote broer". Hij gunt zijn grote broer de twintig zetels en biedt hem zijn steun aan bij de formatie van een nieuwe regering. Ik voel spontaan zure oprispingen zich een weg naar boven banen.

We kunnen ons ook focussen op een aantal zaken waar de nieuwe regeerders aandacht aan moeten geven. Versterking van de rechterlijke macht bijvoorbeeld. Het instituut is geen speelbal van de politiek waar ongestraft tegen aan getrapt kan worden. Het CBB is toe aan een grondige reorganisatie en moet voorkomen dat burgers zich ongelimiteerd op één adres inschrijven. En ook even belangrijk is dat het OKB de verkiezingen organiseert. Chaotische toestanden als gevolg van willekeurige interpretaties van voorgeschreven regels mogen zich niet herhalen.

Weet je, de stilte op straat mag nu wel doorbroken worden als de grootste verliezer, de NDP, de grootste winnaar, de VHP, feliciteert. De NDP-leider heeft aangegeven, hoe de uitslag ook uitpakt, die te respecteren. Chan Santhoki moet er wel voor waken geen handdruk met punaises te accepteren. De NDP-leider zal zich moeten schikken in zijn nieuwe positie en zich niet gedragen als in de periode 2000-2010. Toen bediende hij zich van buitenparlementaire oppositie terwijl hij in DNA dat hoort te doen.

De man van monologen hoort zich te gedragen zoals het een goed parlementariër betaamt. Er zijn nog steeds duizenden Surinamers die hun hoop op hem hebben gevestigd. Laat ze niet in de steek. Wees een waardige verliezer. Lik jouw wonden. Gedraag je als PRO die verslagen maar niet ontmoedigd is. Echter, in de nieuwe constellatie heeft Desiré Delano Bouterse geen presidentiële immuniteit meer, evenals Gillmore Hoefdraad zijn ministeriële immuniteit kwijtraakt. Er is geen DNA-meerderheid die hen kan beschermen tegen het recht dat elke Surinamer ontbeert bij overtreding van de wet. Tis stil op straat alsof er een grauwe wolk met duistere inhoud over het land zweeft.

taknangami@live.nl

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina