Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Contact president en verkiezingsautoriteiten op stembusdag stoort OAS

Contact president en verkiezingsautoriteiten op stembusdag stoort OAS

28/05/2020 08:01 - Ivan Cairo

OAS-waarnemers waren op de verkiezingsdag aanwezig bij het stembureau op de Swami Wirjanandschool.

OAS-waarnemers waren op de verkiezingsdag aanwezig bij het stembureau op de Swami Wirjanandschool. Foto: Eliézer Pross  

PARAMARIBO - De internationale waarnemers van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) zijn over het algemeen tevreden over de wijze waarop de verkiezingen van maandag zijn gehouden. Over één zaak is er wel enige bezorgdheid: het contact van president Desi Bouterse en enkele ministers enerzijds met het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) anderzijds tijdens de stemming. Dat schrijft de waarnemersmissie in haar voorlopig rapport over de verkiezingen.

Het OAS-team merkte op dat de president, samen met verschillende ministers en de OKB-voorzitter tegen het einde van de verkiezingsdag een ontmoeting hadden, terwijl het stemproces nog gaande was. De Ware Tijd berichtte maandag op haar website dat Bouterse "enkele uren" bij het OKB was voor een spoedbijeenkomst met onder anderen voorzitter Jennifer van Dijk-Silos, de ministers Ronni Benschop (Defensie), Stuart Getrouw (Justitie en Politie) en Yldiz Pollack-Beighle (Buitenlandse Zaken) en directeur Nationale Veiligheid, Daniëlle Veira.

"Hoewel de inhoud van de vergadering niet openbaar werd gemaakt, merkt de missie op dat kort daarna een belangrijk besluit werd genomen om de stemming met nog eens twee uur te verlengen", staat in het dertien pagina's tellend rapport. "Hoewel de wet de uitvoerende macht een belangrijke rol toebedeelt in het verkiezingsproces, is een interactie op de verkiezingsdag tussen de president van het land en de autoriteit die verantwoordelijk is voor het toezicht op en de validering van de verkiezingen zorgwekkend. In dit geval is de president ook een kandidaat en een dergelijke interactie kan suggereren dat hij een oneerlijk en gedifferentieerd voordeel heeft ten opzichte van andere kandidaten, door zijn speciale toegang tot informatie en het besluitvormingsproces", wordt verder aangevoerd. Aanbevolen wordt dat bij toekomstige verkiezingen de president afstand houdt van beslissingen die met het verkiezingsproces te maken hebben.

De OAS-waarnemers hebben 93 stemlokalen op 54 stembureaus bezocht. Ofschoon er op sommige plaatsen - mede vanwege de coronamaatregelen - lange rijen waren, hebben de kiezers ondanks klagen in sommige gevallen, over het algemeen geduldig op hun beurt gewacht. Op sommige plaatsen kregen bejaarden en gehandicapten assistentie van stembuspersoneel, maar er was geen eenduidige procedure die werd gevolgd. Dat de autoriteiten een speciaal stembureau hebben opgezet voor mensen die in quarantaine waren leverde de regering een extra pluimpje op. "Toegang om te stemmen is een belangrijk recht", aldus de waarnemersmissie.

De missie zegt notitie te hebben genomen van de organisatorische uitdagingen die tegen het einde van de dag voor lange rijen bij de stembureaus hebben gezorgd en ook van de uitlatingen van OKB-voorzitter Jennifer van Dijk-Silos in de media dat er sprake was van "chaos". Gesteld wordt dat ofschoon de autoriteiten bij de stemlokalen zich hebben ingespannen om de coronamaatregelen te handhaven dat niet lukte buiten de stembureaus, waar de bewegingen van mensen moeilijk te beheersen waren. Voorts wordt aangegeven dat hoewel de voorzorgsmaatregelen adequaat waren in de Surinaamse context, deze niet zullen werken in een land waar er al lokale verspreiding van de ziekte is onder de gemeenschap.

De OAS-waarnemers maken in hun rapport gewag van de positieve zaken die ze hebben geconstateerd en de uitdagingen die werden waargenomen. "Er werden berichten ontvangen dat onjuiste stembiljetten waren afgegeven en zijn gebruikt in zes stembureaus. Uit de aan de missie verstrekte informatie bleek dat het hoofdstembureau daarna de juiste stembiljetten op die locaties bezorgde. Kiezers werden uitgenodigd om terug te keren om hun stem opnieuw uit te brengen." Al met al was de stembusgang "ordelijk en transparant", meent de OAS-missie maar moet op verschillende punten verbetering worden aangebracht.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina