Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Zachte leningen voor eigenaren erfgoedgebouwen

Zachte leningen voor eigenaren erfgoedgebouwen

31/05/2020 10:01 - Audry Wajwakana

Zachte leningen voor eigenaren erfgoedgebouwen

Monumentale gebouwen aan de Waterkant. Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO - Veel particuliere eigenaren van erfgoedgebouwen zijn niet in staat zelfstandig hun historisch pand op te knappen. Dit vanwege de regels die de monumentencommissie eist alsook de hoge kosten die hiermee gepaard gaan. De Paramaribo Urban Rehabilitation Program (Purp) brengt binnenkort verlichting door zachte leningen te verstrekken aan deze particuliere erfgoed gebouweigenaren.

Purp gaat eerst op zoek naar een betrouwbare financiële partner, zodat zij het bedrag van 1,65 miljoen US dollar ter beschikking kan stellen. Suriname komt voor de rehabilitatie van de historische binnenstad en omgeving, die vallen binnen de Unesco Werelderfgoedlijst, in aanmerking voor een IDB-lening van twintig miljoen US dollar. Een deel van de lening, 1,65 miljoen US dollar, wil Purp in een fonds onder brengen om zodoende gesubsidieerde leningen aan particuliere erfgoed gebouweigenaren te kunnen verstrekken. "Met de financiële instellingen bedoelen we zowel commerciële banken als non-profitorganisaties. Met hen willen wij overeenkomsten sluiten, waardoor eigenaren van historische gebouwen in aanmerking komen voor een lening", zegt Purp-coördinator Natasja Deul

De geselecteerde respondent zal samenwerken met onder meer Purp, het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname en het ministerie van Financiën om het Surinaams Werelderfgoedfonds te beheren. Deul benadrukt dat er nog geen gesprekken gevoerd zijn met de particuliere eigenaren. Pas als er een financiële partner is gevonden, zal de organisatie hen oproepen om hun financieringsplan in te dienen. "Men komt niet automatisch in aanmerking voor een lening. Je moet een voorstel indienen om aan te geven wat je precies gaat doen en welk deel je door eigen inbreng zal realiseren", legt Deul ze uit.

De lening is bedoeld voor renovaties, opknapbeurten, maar kan ook aangewend worden om het historisch pand om te bouwen tot een commerciële unit. "Het kan van alles zijn, want we stimuleren activiteiten in onze historische binnenstad. Het moet een combinatie zijn van wonen en commercieel gebruik door de particuliere eigenaren." De geselecteerde rehabilitatieprojecten zullen invulling moeten geven aan de beleidsdoelen van Purp; het revitaliseren van het historisch centrum als motor voor economische ontwikkeling; het ondersteunen van cultureel erfgoed van de stad door historisch behoud, kunst en cultuur; het aantrekken van ondernemers en particuliere investeerders, toeristen en ingezetenen.

Alleen historische gebouwen die vallen binnen de Paramaribo Werelderfgoedsite van de Unesco en de voorgestelde bufferzones komen in aanmerking voor de zachte lening. De omgeving rondom de Unesco in de historische binnenstad geldt als bufferzone: omgeving Kleine Waterstraat, Mahonylaan, Costerstraat, Koninginnestraat, Tourtonnelaan, Johan Adolf Pengelstraat, Zwartenhovenbrugstraat en Dr. Sophie Redmondstraat. Momenteel worden de twee historische panden (oud-DNA-gebouw en het ministerie van Algemene Zaken) op de hoek van de Henck Arronstraat en de Grote Combéweg dankzij het Purp-project herbouwd.

Binnen een maand zijn er significante archeologische ontdekkingen gedaan. Op 18 april werd de eerste oude put ontdekt binnen het oud DNA-gebouw, dat vroeger het huis was van oud-gouverneur Jan Nepveu. Op 24 april werd een tweede put ontdekt, waar het ministerie van Algemene Zaken gevestigd was. Onderzoekers waren nog bezig data te vergaren over de waterput toen er op 15 mei een waterkelder werd gevonden, die vroeger als opslagbak voor regenwater werd gebruikt. Er wordt gespeculeerd dat de waterkelder uit de achttiende eeuw dateert. De archeologen kunnen dat nog niet bevestigen, omdat er verdere analyse en onderzoek nodig zijn.

Tijdens de schoonmaak van de waterkelder op 16 mei, werd een stortplaats met historische artefacten ontdekt, waaronder flessen. Deze artefacten vertellen een verhaal van mensen die op deze plek hebben gewoond. Volgens Deul is het de bedoeling dat deze vondsten op een technische manier geïntegreerd worden in het nieuw DNA-gebouw, dat een bibliotheek krijgt, waar de historische vondsten tentoongesteld zullen worden.

Share on Facebook    Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina