Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Het fundament is gelegd

Het fundament is gelegd

17/06/2020 08:08 - Aidy Pinas-Agodeba

Priscilla Dawsa (r) als gast in het live televisiedebat dat werd geleid door Karin Refos (m).

Priscilla Dawsa (r) als gast in het live televisiedebat dat werd geleid door Karin Refos (m).  

PARAMARIBO - Het zijn de jongeren die moeten overnemen wanneer de ouderen het niet meer kunnen. Helaas lijkt het anders te gaan in de politiek. In de politieke arena zijn het vaak juist de ouderen die niet willen loslaten, wanneer ze het eigenlijk niet meer kunnen. Verandering en balans zijn nodig. Want jongeren verdienen een kans en hebben er recht op.

De jongeren zijn de toekomst en ze verdienen daarom ook een kans, vooral ook in de politiek. Het is niet onmogelijk om ze de ruimte te geven. Dit is onlangs, mede door de prikkels van de nationale campagne 'Balans 2020', bewezen. "Ik ben heel erg tevreden. Ik vind het fantastisch", reageert Karin Refos, trekker van het project, na de verkiezingen van 25 mei. Ze heeft een voldaan gevoel, omdat het doel van de campagne tot nu toe is bereikt.

'Balans in 2020' is een nationale bewustwordingscampagne die op 8 januari is gelanceerd. Met deze campagne heeft de organisatie getracht een cruciale rol te spelen bij de toename van het aantal jonge mensen en vrouwen op de kandidatenlijsten van de politieke organisaties. Met jongeren bedoelt de organisatie personen tot 55 jaar. Het percentage jongeren onder 45 jaar die gekozen zijn voor een plek in De Nationale Assemblee is (tot nog toe zonder opschuiving) 33.3 procent oftewel 17 personen van de 51. Bij vrouwen is dat (zonder opschuiving tot nu toe) 31.4 procent, 16 van de 51.

Het United Nations Development Program (UNDP) en de Nederlandse ambassade waren de grootste ondersteuners van dit project. Het doel was om een balans te krijgen tussen jongeren, ouderen, mannen en vrouwen op de verkiezingslijsten van 25 mei 2020. Verder was het ook de bedoeling dat hierdoor jongeren zouden worden gemotiveerd om naar de stembus te gaan en bovenal kritisch te kijken naar wie het land bestuurt. 55 procent van het electoraat bestaat uit jongeren. Op basis van de verkiezingslijsten kan de conclusie getrokken worden dat tussen de 20 procent en 51 procent van de vrouwen die op de kandidaat-verkiezingslijsten voorkwam op veelal verkiesbare plaatsen.

Refos denkt niet dat het in de naaste toekomst nodig zal zijn om nog een dergelijke campagne op touw te zetten. Ze gelooft dat er een trend is gezet en dat die zo zal blijven bij de verkiezingen die zullen komen. Wat wel moet gebeuren, is dat de gemeenschap zelf steeds weer erom moet vragen dat vrouwen en jongeren op de lijsten voorkomen. "Als we kijken naar de lijsten van de politieke partijen kan het alleen maar beter worden", merkt ze op.

 

Aanpak

De organisatie heeft verschillende kanalen ingezet om de mindshift te creëren, waaronder sociale media, brochures en live televisiedebatten. Refos is ingenomen met de positieve response en participatie van de politieke organisaties in de live debatten op tv. Totaal hebben vijftien partijen deelgenomen.

De Covid-19-situatie heeft enigszins invloed gehad op de planning van de organisatie, want aanvankelijk was het de bedoeling om op alle voj- en vos-scholen waar er kiesgerechtigden en vooral de first time voters zaten informatie te verspreiden middels een brochure. De organisatie was nog maar net begonnen of de deuren van de scholen werden als gevolg van de dreiging van Covid-19 gesloten. Men wist de situatie aan te pakken door de brochures te bezorgen in verschillende woonwijken. Het heeft wel wat extra tijd en geld gekost, maar uiteindelijk was het wel de moeite waard.

Refos had door het project een toename verwacht van jonge kritische mensen op de kiezerslijsten, maar ook dat een groot percentage jongeren met een kritische blik zou gaan stemmen. "Wat wij wilden is dat jongeren kritisch kijken. Al met al is het een grote succesvolle campagne geweest. De eerste meting was al heel positief. We hebben die verjonging gekregen en er kwamen veel vrouwen voor. Ik denk dat de politieke partijen ook eraan hebben gewerkt en ervoor hebben gezorgd dat ze capabele mensen op de lijsten hebben geplaatst", merkt ze op.

 

Lessen

Volgens Refos was deze campagne er een zonder uitdagingen, maar de organisatie heeft wel lessen geleerd. "We kunnen ons erop verkijken dat de nieuwe partijen de normen en waarden hebben die we gewend zijn in dit land. We schrokken van enkele campagnebeelden waarbij wij ons zelfs moesten afvragen of we ze wel moeten uitnodigen. De tweede les is dat wanneer je een planning hebt, je gelijk moet handelen. In dit geval bijvoorbeeld hadden we toestemming van het ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur en we zijn niet gelijk aan de slag gegaan."

Deze les slaat op het plan van de organisatie om via de scholen de jongeren en vooral de first time voters via de scholen te benaderen. Door de coronapandemie werd dat een gemiste kans. Door deze ontwikkeling was de organisatie genoodzaakt andere mogelijkheden te zoeken. De organisatie had verder wel een goede samenwerking met onder meer de televisiestations waar de live debatten zijn uitgezonden. Refos gaat ervan uit dat er een grote kijkdichtheid was voor wat betreft de debatten. "Online hebben wij circa 250.000 views gehad en rond de 55.000 jongeren waren 'engaged' met onze socialmediakanalen".

 

Bijdrage

Priscilla Dawsa is één van de kandidaten die deel heeft genomen aan de live debatten in het kader van 'Balans 2020'. Ze is daar heel positief over. "Het was voor mij sowieso een forum om mezelf te presenteren aan de gemeenschap. Ik vond het belangrijk, omdat ik na mijn debat in dit kader ook benaderd werd voor deelname aan andere debatten. Ik merkte dat ik na elk debat vooruit ging. Ik reageerde bijvoorbeeld kalmer tijdens het debatteren. Verder vind ik dat het ook heeft gezorgd voor politieke groei. Kortom het is voor mij een leerrijke ervaring geweest", deelt ze met de krant.

Dawsa is ervan overtuigd dat dit project haar zonder meer heeft geholpen in haar verkiezingsreis. Zelf heeft ze ook geholpen met de promotie van 'Balans 2020'. Ze vertelt dat ze gedurende die periode in contact is gekomen met jongeren met visie, die op verschillende niveaus ingezet zouden kunnen worden. Deze jongeren zijn volgens haar zo gedreven dat ze na de campagne verder willen gaan. Ze is in ieder geval de organisator van 'Balans 2020' zeer dankbaar voor de gelegenheid.

Dawsa die op plek nummer 9 stond voor de ABOP in Paramaribo verwachtte wel dat ze voldoende stemmen zou binnenhalen, wat haar een plek in de volksvertegenwoordiging zou opleveren. Echter, het is haar deze keer niet gelukt. Ze haalde iets meer dan achttienhonderd stemmen. Ze vindt dat ze als nieuwkomer toch wel een flink aantal stemmen heeft behaald. Ze denkt dat men, naast propaganda, ook op basis van haar prestatie tijdens de debatten op haar heeft gestemd.

Ze voelt zich wel bevoorrecht. "Het is een eer om gekandideerd te worden, omdat we vaak genoeg merken dat in de marrongemeenschap of in Suriname vrouwen niet op vooraanstaande posities worden geplaatst. Ik denk dat de etnische politiekvoering van vroeger een rol speelt hierbij. Verder denk ik dat dit ook te maken heeft met de gangbare geloofsovertuigingen, waarbij de mannen in leidinggevende posities worden geplaatst." De laatste jaren wordt daar water bij de wijn gedaan. Het is nu eigenlijk een must om vrouwen te betrekken, omdat volgens haar duidelijk is geworden dat men meer kan bereiken als vrouwen op de juiste posities worden geplaatst.

 

Balans

Dawsa is trots dat ze op de lijst van de ABOP, waar landelijk meer dan 50 procent van de kandidaten jongeren waren, heeft mogen staan. Volgens haar zijn de kandidaten goed gekozen en zit de balans voor wat betreft gender en leeftijd er wel in. Ze benadrukt dat jongeren daadwerkelijk in staat zijn om op bestuurlijk niveau een bijdrage te leveren. Vaak genoeg wordt er gelet op leeftijd en achtergrond, maar juist daar slaat men de plank mis. Er zijn vele capabele jonge mensen met een visie, maar ze moeten de ruimte krijgen om zichzelf te bewijzen.

"Ik wil zelfs zo ver gaan om te zeggen dat jongeren die niet gekozen zijn op basis van kennis en kunde gebruikt kunnen of moeten worden op bestuurlijk niveau. Je hebt bijvoorbeeld al jongeren die werken op een ministerie, maar ze krijgen de gelegenheid niet om hun ding te doen. Zulke mensen moet je goed gebruiken, waardoor je toch een balans kan zien in onder andere het beleid dat gevoerd wordt", onderstreept ze.

Dawsa geeft wat adviezen mee voor de volgende verkiezingen. Zo stelt ze voor dat men meer ruimte uittrekt voor debatten. Ook trainingen voor geïnteresseerden die gekandideerd willen worden zullen volgens haar een goede aanzet zijn. "Je creëert zo een kweekvijver." Tot slot vindt ze dat organisaties meer activiteiten moeten organiseren waarbij jongeren centraal staan en waarbij diverse onderwerpen aan de orde komen. Zo kan men een beeld hebben van de denkwijze, kennis en daadkracht waarover jongeren beschikken.

 

Begeleiding

Gekozen zijn als volksvertegenwoordiger betekent verantwoordelijkheid dragen. Radjiv Ramsahai kan ervan meepraten, omdat hij als lid van het parlement van 2015-2020 dit zelf heeft mogen ervaren. Hij was één van de jongste en het werk was niet zo makkelijk als hij aanvankelijk had gedacht. Met een begeleidingstraject is het wel gelukt. "Het werk was veel zwaarder. Ik heb geleerd om zaken van binnen te bekijken en niet van buiten of vanaf de kantlijn waar alles stukken makkelijker lijkt. Soms heb je lange dagen, waarbij je meer dan 24 uur moet doordraaien voor bijvoorbeeld behandeling van een wet. De jongeren moeten dus begeleid en klaargemaakt worden om die job te kunnen doen", merkt hij op.

Ook hij gaat voor balans in de politiek. De Nationale Democratische Partij, waarvan hij lid is, is zich volgens hem al jaren bewust hiervan. Dit is duidelijk te merken in de praktijk. Ramsahai juicht de bijdrage die de bewustwordingscampagne 'Balans 2020' heeft geleverd toe. De mind shift moet volgens hem komen omdat Suriname een vrij jonge bevolking heeft.

Ramsahai's tijd als volksvertegenwoordiger zit erop. Hij is niet herkozen en hij maakt plaats voor anderen. Hij moedigt vooral de jongeren aan: "Probeer een balans te vinden in je werk, wanneer er belangrijke besluiten genomen moeten worden.".-.

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina