Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Politieke leiders misnoegd over acties regering

Leiders nieuwe coalitie misnoegd over valreepacties regering

17/06/2020 20:10 - Van onze redactie

Leiders nieuwe coalitie misnoegd over valreepacties regering

 

PARAMARIBO - De leiders van de nieuwe coalitie (VHP, ABOP, NPS, PL) vinden recente handelingen van individuen in de regering niet passen binnen de gemaakte afspraken met presidnt Desi Bouterse om naar een ordelijke, verantwoorde en respectvolle transitie te streven. De leiders constateren dat op verschillende ministeries en parastatale bedrijven initiatieven worden ondernomen om op de valreep benoemingen door te drukken, alsmede contracten aan te gaan, soms met terugwerkende kracht.

Deze verplichtingen betekenen dat op een oneigenlijke manier de reeds bestaande precaire staat van overheidsfinanciën extra wordt belast, wordt aangegeven in een prsbericht. "De coalitieleiders zijn zeer verontrust en behoorlijk ontstemd over dit gedrag om op het laatste moment, weken voor de overdracht van de macht, dit soort handelingen te plegen. Het past niet in wat is afgesproken en het siert een uitgaande regering niet".

Individuen wordt ten sterkste ontraden op deze aanbiedingen in te gaan. Al deze benoemingen en contracten zullen individueel beoordeeld worden op hun rechtmatigheid en indien noodzakelijk van rechtswege aangevochten worden. Men moet er op rekenen dat bepaalde besluiten teruggedraaid zullen worden. In het kader van de goede afspraken, die zijn gemaakt tussen de zittende regering en de aankomende coalitie, doen de VHP, Abop, NPS en PL een beroep op alle functionarissen zich te onthouden van deze praktijken.

"Ze passen niet in ons bestel en ons denken over integer en transparant bestuur". De toekomstige coalitie stelt zich op het standpunt dat zij momenteel op basis van goed vertrouwen overleg pleegt over een ordelijke, verantwoorde en respectvolle overdracht van de regeermacht. De recente berichten over oneigenlijke besluiten van verschillende ministers, overheidsinstanties en parastatale bedrijven legt een ongewenste schaduw of deze afspraken.

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina