Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Meer dan SRD 1 miljard in economie gepompt

In twee maanden meer dan SRD 1 miljard in economie gepompt

24/06/2020 05:36 - Ivan Cairo

Op basis van de weekstaten stelt econoom Steven Debipersad vast dat de Centrale Bank van Suriname nog meer voorschotten aan de regering heeft gegeven.

Op basis van de weekstaten stelt econoom Steven Debipersad vast dat de Centrale Bank van Suriname nog meer voorschotten aan de regering heeft gegeven.  

PARAMARIBO - De afgelopen twee maanden heeft de regering SRD 1.048.800.000 aan schatkistpapier uitgegeven. Het geld is intussen voor een groot deel in de economie gepompt zegt een bankier tegen de Ware Tijd. De waardepapieren zijn door de Centrale Bank van Suriname (CBvS) gekocht.

Op 18 april werden schatkistpromessen ter waarde van SRD 648.800.000 uitgegeven. "De algemene doelstelling van deze overeenkomst ligt in het kader van artikel 21 van de Bankwet van 10 oktober 1956", wordt aangegeven bij het aangaan van deze deal tussen Financiën en de CBvS. Met deze overeenkomst wordt opnieuw krachtens de Bankwet een voorschot gegeven aan de regering. De gelden moeten uiterlijk na een jaar tegen een rente van 9 procent worden terugbetaald.

Ook op 27 mei nam de CBvS schatkistpromessen van de regering aan, nu ter waarde van SRD 400.000.000. Het betrof hier een lening die gebaseerd is op de wet Uitzonderingstoestand COVID-19. Deze middelen zijn bestemd voor het aangekondigde COVID-19 Noodfonds om de kosten in het kader van de coronapandemie te bestrijden. Ook deze lening dient uiterlijk na een jaar tegen een rente van 9 procent terugbetaald te worden. Intussen worden uit voornoemd fonds financiële uitkeringen gedaan aan werklozen, personen die vanwege de coronamaatregelen in loon achteruit zijn gegaan en sociaal zwakkeren. Uit dit fonds worden ook de overlevingspakketten die aan behoeftigen worden verstrekt, gefinancierd.

De schuld van de overheid bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS) is vorige maand fors gestegen. Kortlopende schulden zijn omgezet in een "geconsolideerde vlottende staatsschuld". Zo bleek uit de weekbalans van 22 mei. Was de geconsolideerde vlottende staatsschuld op 15 mei nog SRD 2,34 miljard, een week later steeg deze steeg met SRD 6,18 miljard naar SRD 8,52 miljard. Dat de kortlopende financieringen zijn omgezet in langlopende leningen zal op overheidsfinanciën nauwelijks impact hebben, zei econoom Steven Debipersad toen tegen de Ware Tijd. Hij vermoedt nu dat minstens één van de bedragen die nu naar buiten is gekomen inbegrepen is in de geconsolideerde vlottende schuld. "Je ziet aan de publicatie van de CBvS dat er nog meer aan voorschotten aan de regering zijn gegeven", zegt de econoom.

Hij merkt op dat omdat het Bureau voor de Staatsschuld niet tijdig deze zaken publiceert, de samenleving onvoldoende zicht heeft wat de overheid allemaal aan schulden heeft. "Dit zijn slechts twee trekkingen, maar we hebben geen zicht op de andere omdat de autoriteiten traag zijn met het uitgeven van data. Deze gang van zaken is allesbehalve transparant", merkt Debipersad op. Hij benadrukt echter dat de gelden uit het noodfonds "noodzakelijke humanitaire financieringen" zijn. De econoom is wel benieuwd wat de regering heeft gefinancierd met het bedrag van SRD 648.800.000 dat in mei is getrokken bij de Centrale Bank van Suriname. "Waar is het naar toe gegaan?" vraagt hij zich af.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina