Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Mensenrechtenorganisatie wil geen 'gratie' voor Bouterse

Mensenrechtenorganisatie wil geen 'gratie' voor Bouterse

25/06/2020 17:03 - Ivan Cairo

Mensenrechtenorganisatie wil geen 'gratie' voor Bouterse

Oud-legerleider sprak zijn gehoor gepassioneerd toe nadat hij voor de Krijgsraad was verschenen. Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO - De nieuwe regering zal op geen enkele wijze de rechtsgang in het Decembermoordenstrafproces moeten frustreren en geen gratie moeten verlenen aan hoofdverdachte Desi Bouterse en medeverdachten. Deze eis heeft de mensenrechtenorganisatie Stichting 8 december 1982 gesteld tijdens een hoorzitting met de leiders van de aankomende coalitie.

De stichting wilde van de voorzitters van VHP, Abop, NPS en PL de zekerheid dat de nieuwe coalitie en regering "volledige medewerking zullen verlenen bij de uitvoering van het vonnis, wat de uiteindelijke uitslag ook mag zijn". "Iedereen is gelijk voor de wet. Dat beginsel is de pijler van ons democratisch bestel. Wij rekenen op de eerbiediging van de trias politica", zegt stichtingsvoor­zitter Sunil Oemrawsing­h.

De politieke leiders hebben geen enkele toezegging gedaan. Zij hebben slechts gezegd de inzichten van de stichting te hebben aangehoord en dat "de periode van onrecht goed afgesloten moet worden". De stichting wil ook dat de gewijzigde Amnestiewet van april 2012 snel wordt ingetrokken waarmee zou worden voldaan aan de wettelijke verplichting van de republiek Suriname om de internationale rechtsor­de te bevorderen. Volgen­s de organisatie is het strafproces ook internationa­al gevolgd en heeft de aannam­e van de gewijzig­d­e Amnestiewet de diplomatie­ke en multilatera­le betrekkingen en ontwikkelingsmogelijkheden van Suriname negatief beïnvloed.

Ook wil de mensenrechtenorganisatie dat het Staatsbesluit van 30 maart 2015, over het ontstaan van het recht op weduwenpensioen opnieuw wordt bekeken, omdat het tegen de Grondwet is. Suriname heeft zich via internationale verdragen verbonden tot bescherming en verdediging van mensenrechten. De landen worden actief aangespoord om zich te verzetten tegen discriminatie op alle gronden, waaronder gender, ras, leeftijd, seksuele geaardheid en godsdienst of levensovertuiging. Het steekt de mensenrechtenorganisatie dat in het Staatsbesluit de voorwaarde staat dat "partners van verschillende sekse" moeten zijn, om aangemerkt te worden als een duurzaam samenlevingsverband te hebben. Dit betekent volgens de stichting dat die groep van mensen die niet aan deze omschrijving voldoet uitgesloten is om weduwenpensioen te krijgen, terwijl iedereen wel de volledige premie betaalt.

Over vonnissen van het Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens die gaan over schending van mensenrechten in Suriname wordt voorgesteld om snel met slachtoffers, nabestaanden en belangenorganisaties te praten. Onder meer wordt de uitvoering van de Kaliña en Lokono-, Saamaka- en Moiwanavonnissen aangevoerd. Ook wordt voorgesteld onderwijsprogramma's te ontwikkelen om op de Internationale Dag van de Mensenrechten op 10 december op alle scholen in het land aandacht aan mensenrechten te besteden. De stichting wil 25 februari als nationale vrije dag afgeschaft hebben en pleit voor het instellen van een nationale ombudsman voor klachten van burgers over onbehoorlijk gedrag van de overheid.

Politie-inspecteur Herma­n Gooding die in augustus 1990 bij de uit­­-oe­fen­ing van zijn taak is vermoor­d zal ook geëerd dienen te worden, door het nieuwe hoofdbureau van politie naar hem te vernoemen. De politieke leiders werden aangespoord de bouw van het hoofdbureau van politie onverkort voort te zetten, wat als symbool voor eerherstel van het korps zou kunnen dienen.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina