Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Cambiowezen wil terugdraaien ‘valutawet’

Cambiowezen wil terugdraaien ‘valutawet’

27/06/2020 15:56 - Merredith Bruce

Remy Bhailal, voorzitter van de Vereniging van Cambiohouders in Suriname.

Remy Bhailal, voorzitter van de Vereniging van Cambiohouders in Suriname.  

PARAMARIBO - De Vereniging van Cambiohouders verwacht dat de wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren, die nu op basis van een rechterlijke beslissing is opgeschort, onherroepelijk wordt teruggedraaid door de nieuwe regering. Dat is nadrukkelijk gesteld tijdens een digitaal onderhoud met vertegenwoordigers van de aankomende regeercoalitie.

Remy Bhailal, voorzitter van de vereniging, maakt op vragen van de Ware Tijd duidelijk dat eventuele wijziging van voornoemd wetsproduct er niet in zit voor de organisatie. Hij wijst erop dat verder gegaan moet worden met de aanvankelijke wijziging waarvoor belanghebbenden wél fiat hadden gegeven aan de parlementaire commissie: een aanvulling op de al bestaande wet Toezicht Geldtransactiekantoren. "Wat er nu is, is een compleet nieuwe wet. Er heeft dwaling plaatsgehad: je bespreekt A, gaat vervolgens akkoord daarmee en wanneer men uiteindelijk in het parlement is, wordt B behandeld. Dát is gebeurd", rakelt Bhailal op.

De zogenoemde 'valutawet' die eind maart door de president is bekrachtigd, heeft veel controverse teweeggebracht. Diverse organisaties waaronder het cambiowezen, bedrijfsleven, handelsbanken, verzekeringsmaatschappijen en maatschappelijke groepen hadden zich hiertegen verzet. De cambiohoudersvereniging had een "klemmend beroep" gedaan op de president om de wet niet te bekrachtigen. Zij was er geschokt over dat er een totaal andere wet uit de bus is komen rollen "die de totale economie van Suriname hard zal treffen en het vrije valutaverkeer in gijzeling zal worden genomen".

Op het parlement was een beroep gedaan om het wetsproduct terug te nemen en vervolgens opnieuw rond de tafel te gaan met belanghebbenden. De beslissing van de rechter tot opschorting was het gevolg van een zaak die de fracties van de VHP en NPS aanhangig hadden gemaakt. Zij stelden dat de wet in strijd is met de Grondwet. Volgens Bhailal is het nu afwachten om te zien of partijen die straks deel zullen uitmaken van de nieuwe regering hun zienswijze over hoe de wet op een juiste wijze aangepakt zou moeten worden, zullen waarmaken.

NDP-parlementariër Daniëlla Sumter die één van de indieners is geweest van de initiatiefwet, zegt het "jammer" te zullen vinden als de wet wordt ingetrokken. "Het zal het zoveelste bewijs zijn dat men ervoor kiest om Suriname achter te houden, alleen maar om zichzelf te accommoderen of te bevoordelen." Volgens Sumter was een voornaam doel van de wet om de balans op het gebied van valuta-inkomsten terug te brengen. Zij is ervan overtuigd dat indien er een overbruggingsperiode was ingelast, er voldoende reserve kon worden opgebouwd. Hoewel zij niet is gekozen, belooft Sumter buitenparlementair via de partij haar invloed te zullen aanwenden wanneer het moment daar is dat de wet teruggetrokken zal worden. "We zullen zeker counteren."

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina