Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Live blog: Verkiezing parlementsvoorzitter

Live blog: Verkiezing parlementsvoorzitter

29/06/2020 13:04 - Van onze redactie

Live blog: Verkiezing parlementsvoorzitter

 

PARAMARIBO - Op maandag 29 juni vindt er een buitengewone openbare vergadering plaats, waarin het onderzoek van de geloofsbrieven van de gekozen personen zal plaatsvinden en hun eventuele toelating tot De Nationale Assemblee. De vergadering wordt geleid door fungerend voorzitter Soewarto Moestadja.

President Desi Bouterse en vicepresident Ashwin Adhin zijn aanwezig in het parlement. Bouterse werd ontvangen door de commissie in- en uitgeleide, die voor deze gelegenheid bestaat uit Mahinderkoemar Jogi, Remie Tarnadi, Miquella Soemar-Huur, Iona Edwards en Edgar Sampie.

 

12:59

De twee commissies zullen tegelijk de geloofsbrieven van alle kandidaat-assembleeleden onderzoeken. Aanvankelijk zou er per groep worden gewerkt, waarbij commissie 1 eerst groep 1 en daarna groep 3 zou afwerken en commissie 2 groep 2.

Echter, op voorstel van Asiskumar Gajadien werd uit het oogpunt van efficiëntie besloten de hele bunch samen te doen; de twee commissies buigen zich over de geloofsbrieven van alle drie groepen.

In commissie 1 zitten Gajadien, Melvin Bouva, Diana Pokie, Jennifer Vreedzaam en Mahinderkoemar Jogie. Commissie 2 wordt gevormd door Marinus Bee, Patrick Kensenhuis, Krishna Mathoera, Remie Tarnadi en Riad Nurmohamed.

De vergadering is momenteel geschorst.

 

In groep 1 zitten de geloofsbrieven van Soewarto Moestadja, Ronny Asabina, Marinus Bee, Edward Belfort, Sham Binda, Patrick Kensenhuis, Ronnie Brunswijk, Radjendrekoemar Debie, Cheryl Dijksteel, Iona Edwards, Patricia Etnel, Krishna Mathoera, Mohamedsafiek Gowrie, Miquella Soemar-Huur, Niesha Jhakry, Riad Nurmohamed en Ebu Jones.

De geloofsbrieven van Asiskumar Gajadien, Remi Kanapé, Soerjani Mingoen-Karijomenawi, Melvin Bouva, Diana Pokie, Ramon Koedemoesoe, Jayant Lalbiharie, Stephen Madsaleh, Reshma Mangre, Jennifer Vreedzaam, André Misiekaba, Sidik Moertabat, Mohammad Mohab-Ali, Roy Mohan, Mahinderkoemar Jogi, Rabindre Parmessar en Ivanildo Plein zitten in groep 2.

De laatste reeks geloofsbrieven - groep 3 - betreffen die van Josafat Kanape, Harriët Ramdien, Gregory Rusland, Claudie Sabajo, Annie Sadi, Edgar Sampie, Chandrikapersad Santokhi, Dew Sharman, Stephen Tsang, Remie Tarnadi, Cedric van Samson, Dinotha Vorswijk, Evert Karto, Chuanrui Wang, Joan Wielzen en Sergio Akiemboto.

 

13:55

De bijzondere openbare vergadering wordt hervat. Fungerend voorzitter Soewarto Moestadja geeft het woord aan voorzitter van commissie 1, Asiskumar Gajadien. Hij zegt daarop dat de mensen eerst uit de zaal moeten. Moestadja verontschuldigt zich voor de omissie.

13:58

Asiskumar Gajadien: "Uit de overgelegde stukken is gebleken dat deze beantwoorden aan de voorschriften in de Grondwet en Kiesregeling. De genoemde zeventien personen (uit groep 1, ... red.)  kunnen tot lid van DNA worden toegelaten."

13:59

De zeventien leden uit groep 1 worden door de substituut-griffier begeleid naar hun zitplaats in het parlement.

14:02

De leden van groep 2 worden gevraagd de zaal te verlaten. De namen worden opgenoemd door de griffier.

14:03

Ook voorzitter Marinus Bee van commissie 2 concludeert dat de zeventien personen van groep 2 tot lid van DNA kunnen worden toegelaten. Omdat er geen op- en aanmerkingen zijn mogen deze leden naar hun zitplaats in de vergaderzaal.

14:06

Na het oplezen van de namen worden de leden van groep 3 gevraagd de zaal te verlaten.

14:09

Commissievoorzitter Asiskumar Gajadien zegt dat ook de geloofsbrieven van deze vijftien kandidaten beantwoorden aan de vereisten en dat ook deze mensen tot lid van DNA kunnen worden toegelaten. Dezelfde procedure wordt gevolgd en de parlementariërs worden tot de zaal toegelaten.

14:11

De twee commissies, die de geloofsbrieven moesten onderzoeken, worden ontbonden.

14:12

De griffier leest op verzoek van fungerend voorzitter Soewarto Moestadja de acte van sluiting van de zittingsperiode 2015-2020 en opening van de nieuwe zittingsperiode 2020-2025 voor. De acte wordt openbaar gemaakt in het Staatsblad en wordt ook verzonden naar onder meer de president, Rekenkamer, het Onafhankelijk Kiesbureau en de districtscommissariaten.

14:17

Fungerend voorzitter Soewarto Moestadja zegt de bijzondere openbare vergadering voor tien minuten te schorsen. De zaal zal namelijk worden klaargemaakt voor de verkiezing van de voorzitter en vicevoorzitter van DNA.

14:41

De geschorste vergadering wordt hervat door fungerend voorzitter Soewarto Moestadja. Na het kiezen van de voorzitter en vicevoorzitter zullen ze direct hun functie moeten aanvaarden. De voorzitter wordt als eerste gekozen.

14:43

Gregory Rusland (NPS) leest een schrijven voor aan Moestadja. Namens de coalitie (VHP-NPS-Abop-Pertjajah Luhur) worden Ronnie Brunswijk (DNA-voorzitter) en Dew Sharman (vicevoorzitter) voorgedragen.

14:46

André Misiekaba (NDP) zegt dat de NDP geen tegenkandidaten heeft voor de functies van voorzitter en ondervoorzitter van het parlement.

14:51

Omdat er geen tegenkandidaten zijn, vindt er geen verkiezing plaats. Fungerend voorzitter Soewarto Moestadja concludeert daarop dat Ronnie Brunswijk (Abop) en Dew Sharman (VHP) zijn gekozen als respectievelijk voorzitter en vicevoorzitter van De Nationale Assemblee. Dat is bevestigd bij hamerslag.

14:52

Chandrikapersad Santokhi (VHP) feliciteert de voorzitter en vicevoorzitter. Hij dankt de NDP dat die geen voordracht heeft gedaan. Dat wordt ook gezien als ondersteuning om zo snel mogelijk over te gaan tot het parlementaire werk.

14:53

André Misiekaba (NDP): "In de geest van transitiegesprekken die worden gevoerd door de nog zittende president en de aankomende leiders was het nodig om inderdaad die efficiëntie te benadrukken door geen tegenkandidaat te hebben. Wij zijn democraten en kijken naar de politieke realiteit. Het was nodig om die statement op deze manier te doen." Hij feliciteert Ronnie Brunswijk en Dew Sharman. "Ik denk dat we kunnen gaan werken met ze voorzitter", aldus Misiekaba tegen Moestadja.

14:55

Ronny Asabina (BEP): "De BEP had geen reden om een kandidaat voor te dragen. Een zelfstandige voordracht zouden wij ook niet kunnen doen, maar we hadden ook geen reden een tegenkandidaat te ondersteunen." Hij feliciteert zowel de nieuwe voorzitter als vicevoorzitter met deze "nieuwe uitdaging". "We hopen van ganser harte dat de nodige start is gemaakt om de aspiratie en wil van het volk in deze parlementaire periode bewaarheid te krijgen."

14:57

Gregory Rusland (NPS): "Namens de NPS-fractie de felicitaties aan de nieuwe voorzitter en ondervoorzitter. Ik apprecieer de efficiëntie die aan de dag wordt gelegd. Hopen dat we inderdaad vijf productieve jaren krijgen waarbij wij het belang van Suriname voorop stellen."

14:58

Melvin Bouva (NDP) bedankt als scheidende vicevoorzitter de mensen die hem de afgelopen periode hebben ondersteund. "Er is een behoorlijk goede basis gelegd na de vijf succesvolle jaren. Dat het vaandel wordt overgenomen en hoog wordt gehouden. Het zal niet makkelijk zijn, zeer uitdagend. Ik wens u succes toe. We zullen elkaar kritisch volgen en ondersteunen."

15:01

Marinus Bee (Abop): "Familie kijven, familie blijven. In tijd van nood en crisis moeten we als eenheid kunnen optreden. Laat dit slechts het begin zijn. We hebben alle krachten nodig."

15:03

VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi bedankt de scheidende DNA-voorzitter Jennifer Geerlings-Simons voor het werk dat ze heeft verzet. Na tien jaar als voorzitter en totaal 24 jaar als parlementariër, heeft ze - ondanks dat ze werd gekozen - besloten een stap terug te doen.

15:05

Nu volgt de eed-aflegging van de nieuwe parlementsvoorzitter, Ronnie Brunswijk (Abop).

15:06

Er is geblunderd. Ronnie Brunswijk zou niet de eed afleggen, maar de belofte. De omissie wordt rechtgetrokken nadat Brunswijk daar opmerkingen over maakt. De eed was al helemaal gelezen door de griffier.

15:07

Fungerend voorzitter Soewarto Moestadja draagt de hamer over aan de daarnet gekozen parlementsvoorzitter Ronnie Brunswijk.

15:09

De nieuwe DNA-voorzitter Ronnie Brunswijk vraagt de president of die een felicitatieboodschap heeft.

15:10

President Desi Bouterse dankt fungerend voorzitter Soewarto Moestadja en feliciteert alle gekozen leden. "En uiteraard de thans gekozen voorzitter Brunswijk. Voorzitter, ik zou te kort schieten wanneer ik niet namens de vicepresident en de rest van de regering onze dank uitbreng aan Jennifer Geerlings-Simons voor het werk dat ze aan de dag heeft gelegd. De ladder is hoog gelegd. We gaan ervan uit dat u inderdaad een enorme taak heeft om die ladder verder omhoog te brengen. De gekozenen worden een vruchtbare samenwerking toegewenst, wees kritisch in belang van land en volk. Mi e gi unu grantangi!"

15:12

Ronnie Brunswijk spreekt het parlement voor de eerste keer toe als voorzitter. Hij brengt ode aan zijn voorouders. "Ze hadden nooit kunnen vermoeden dat DNA zou worden geleid door een marron", sprak hij trots. Hij brengt ook hulde aan zijn moeder die om twaalf uur 's middags van hem beviel. Brunswijk zegt dat er geschiedenis is geschreven. "Wij zullen alles conform wet en recht moeten doen met het oog op welvaart en voorspoed voor alle Surinamers. God zij met ons Suriname!"

15:25

Ronnie Brunswijk memoreert het heengaan van Jules Sedney, die op 18 juni op 97-jarige leeftijd is overleden. Ook Chandrikapersad Santokhi en Dew Shaman van de VHP gaan in op het heengaan van Sedney, ere-lid van hun partij.

15:33

"Een staatsman van bijzonder formaat", roemde André Misiekaba de overleden Jules Sedney.

15:35

Ronny Asabina (BEP) noemde Sedney een "toegewijde, voorbeeldige en veelzijdige Surinamer".

15:36

Namens de NPS condoleerde Gregory Rusland de familie. "Ook wij beseffen de belangrijke bijdrage die Sedney heeft geleverd als politicus en deskundige. Van tijd tot tijd hebben we goede gesprekken gehad. We verliezen een grote zoon. Laten we leven met zijn nalatenschap."

15:37

Marinus Bee (Abop) noemde 'De toekomst van ons verleden', een boek van Jules Sedney, een aanrader voor politici. "Het kan bijdragen aan de vorming van deze natie."

15:39

Ook president Desi Bouterse bleef stilstaan bij het heengaan van "oom Jules" Sedney. Vicepresident Ashwin Adhin sprak over het heengaan van een grote Surinamer. Er wordt tot slot 1 minuut-stilte in acht genomen.

15:41

De commissie van in- en uitgeleide begeleidt de president naar buiten.

15:43

De vergadering wordt afgesloten. Voorzitter Ronnie Brunswijk hamert de bijzondere openbare vergadering af. Hiermee eindigt ook de live blog van de Ware Tijd.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina