Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Decoratie Covid-19-managementteam

Covid-19-managementteam gedecoreerd

01/07/2020 07:07 - Van onze redactie

NCCR-hoofd Jerry Slijngard (r), die pas is hersteld van Covid-19 en Cleopatra Jessurun, directeur Volksgezondheid, zijn dinsdag gedecoreerd.

NCCR-hoofd Jerry Slijngard (r), die pas is hersteld van Covid-19 en Cleopatra Jessurun, directeur Volksgezondheid, zijn dinsdag gedecoreerd. Foto: NII  

PARAMARIBO - Gwendoline Babel, onderdirecteur Directoraat Nationale Veiligheid (DNV), heeft dinsdag tijdens de reguliere persconferentie van het Covid-19-managementteam beaamd dat leden van het orgaan eerder die dag zijn gedecoreerd door president Desi Bouterse. Ze behoorden tot een "aantal Surinamers" die zijn gedecoreerd "voor inzet binnen samenleving", aldus NII.

Babel: "Het nationaal Covid-19-managementteam zoals benoemd in de resolutie is is vandaag gedecoreerd. Er waren verschillende categorieën. Het team dat daarachter staat, want u begrijpt zelf we zijn er niet alleen - er is een scala van mensen achter ons om ons te ondersteunen. Ook zij zijn voorgedragen, van hun gaat op een ander moment plaatsvinden."

Babel bedankte namens het team de totale samenleving, "want ook vanwege uw feedback en de kritische noot die u altijd heeft gegeven, heeft u ons helpen leiden en heeft u ook bijgedragen aan het totstandkomen van maatregelen en alle andere zaken daarom heen. Het nationaal Covid-managementteam bedankt u voor die ondersteuning die u tot nu toe heeft gegeven en we gaan dus met die ondersteuning verder."

Over de toekomst van het Covid-19-managementteam nu de nieuwe regering mogelijk al midden juli aantreedt, kon Babel niet veel zeggen. Ze werd erop gewezen dat de beoogde nieuwe president Chandrikapersad Santokhi tijdens een persconferentie heeft gezegd dat het managementteam goed werk doet en gehandhaafd zou worden. Echter, hij zei ook dat de nieuwe coalitie haar eigen managementteam heeft.

Babel: "Ik kan niet praten voor anderen en kan geen duidelijkheid geven over wat de nieuwe regering heeft gezegd over wel of niet werken met het huidig Covid-managementteam of als er een andere zal zijn. We wachten rustig af. Laten we het daarbij laten." Er is volgens de onderdirecteur tot op dit moment nog geen officieel gesprek geweest tussen het Covid-19-managementteam en de nieuwe regeerders.

De decoraties van een aantal personen vanwege hun "onbaatzuchtige inzet voor land en volk" vond dinsdag plaats in het presidentieel paleis. "Het gaat om personen die zich op een bijzondere manier verdienstelijk hebben gemaakt binnen verschillende gebieden en sectoren", aldus het NII. "President Desiré Bouterse sprak van bijdragen binnen het bestuurlijke en het sociaal-maatschappelijke, alsook het welzijnswerk in buurten en de vorming van jongeren. Ook zij die zich binnen de gezondheidssector en cultuur hebben bewezen, maakten er hun opwachting in het paleis."

De decoraties hebben plaatsgevonden tegen de achtergrond van 1 juli, de Dag der Vrijheden. Bouterse: "Op deze dag herdenken wij de moedige strijd die is gevoerd in onze geschiedenis." De decoratie was de laatste in deze regeerperiode. De president sprak zijn dank uit aan de voorbereidingscommissie, die het geheel binnen een kort tijdsbestek in elkaar heeft gezet. Alle gehuldigden personen hebben zich volgens NII op een bijzondere manier verdienstelijk gemaakt binnen verschillende gebieden en sectoren.

"Het gaat om datgene dat maakt dat wij vandaag de dag Surinamer kunnen zijn. U allen heeft offers moeten brengen om dienstbaar te zijn. U allen heeft voor keuzemomenten gestaan waarbij u persoonlijk en 's landsbelang moest afwegen. U allen heeft inspanningen gepleegd die niet onopgemerkt zijn gebleven. Wellicht zijn er momenten geweest waarop u die waardering persoonlijk niet heeft gevoeld", aldus het staatshoofd.

Hij sprak de hoop uit dat de onderscheidingen mogen dienen als een teken van erkenning en een uiting van waardering voor hetgeen de gedecoreerde als doel had in zijn leven. Bouterse benadrukte dat Suriname alleen kan floreren als "wij allen met ons hart en gedachten voor het land werken".

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina