Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • INGEZONDEN: Ketikoti, de Dag der Vrijheden

INGEZONDEN: Ketikoti, de Dag der Vrijheden

01/07/2020 20:02

INGEZONDEN: Ketikoti, de Dag der Vrijheden

 

De Nationale Democratische Partij (NDP) wenst eenieder een bezinningsvolle 'Ketikoti' (emancipatie)dag toe. Soso lobi, brada nanga sisa! Vandaag, 1 juli - 'Ketikoti', wordt de 157ste jaargang van de formele afschaffing van de slavernij in de republiek Suriname herdacht. Dit jaar wordt 'Ketikoti' in aangepaste vorm herdacht vanwege restricties als gevolg van de Covid-19-pandemie. Desalniettemin hebben wij als mens cq Surinamers de gelegenheid om meer gestalte te geven aan het aspect van bezinningen om de vrijheid die wij hebben verder uit te putten ten gunste van onszelf en onze medemens. Overigens, dat leert deze Covid-tijd ons meer dan ooit!

De NDP hecht waarde aan de inzet en significantie van allen betrokken in het proces van Ketikoti en de bijdrage die daarbij geleverd wordt, door mee te denken en mee te doen aan het waarborgen van de vrede, tolerantie en verdere opbouw van ons gezegend land.

In het kader van Ketikoti kan worden gesteld dat onze voorouders zo ook wij, uitgaande van 1863, in formele zin vrij zijn gekomen van de juk van slavernij en haar toebehoren. Heeft dat ook betekend dat wij allen vrij zijn (geweest) om ook als vrije mensen te denken, beslissen en te handelen?

De NDP heeft tezamen met u, een wezenlijke bijdrage geleverd aan een solide fundament om samen over zaken na te denken, te besluiten en ze ook samen uit te dragen ten gunste van de huidige en toekomstige generaties. We staan immers op de schouders van onze voorouders!

Als natie hebben we nog een lange weg af te leggen, maar als wij als volk ongeacht welke regering aan de macht is, tezamen de ingeslagen weg steeds diepgaander in de geest van vrede en 'soso lobi' continueren, zullen wij ook de vruchten daarvan plukken.

Het verhaal van 'keti koti' is publieksgeheim. Wij zouden het kunnen hebben over de diverse activiteiten rondom 'keti koti', of herstelbetalingen, excuses en reparaties, en vul het rijtje maar zelfs aan, hetgeen ook past binnen het kader van bezinning.

Heden is de keus om een nadrukkelijke oproep te doen aan u, aan ons allen, om meer als ooit tevoren te bezinnen waarvan wij vrij zijn gekomen en welke vrijheden wij in de achter ons liggende jaren ons eigen hebben kunnen maken en meer nog hoe die in de tijd die voor ons ligt in te kunnen zetten ten gunste van u en uw naaste.

De NDP, de 'soso lobi'-beweging, heeft zich in de achter ons liggende periode samen met u ingezet bij de verdere ontwikkeling van Suriname. Wij hebben net een verkiezing achter de rug en verkeren in een transitie periode. Mede vanwege het feit dat verkiezingen voor ons geen doel maar een middel zijn, vertrouwen wij erop dat 'together we will continue the job'.

De NDP maakt in één adem gebruik van de gelegenheid om haar solidariteit uit te spreken naar onder andere de oprechte strijders tegen racisme, onderdrukking en de 'Black Lives Matters'-oproep!

Alhoewel de lockdown tijdelijk gedeeltelijk is opgeheven doen wij een dringend beroep op alle Surinamers om continue de gezondheidsmaatregelen in acht te nemen. Derhalve wenst de Nationale Democratische Partij u een bezinningsvolle 'Ketikoti' toe. Stay safe, God Bless, Soso lobi!

De Nationale Democratische Partij

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina