Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Obligatiehouders bereid tot herschikking Afobakadam-lening

Obligatiehouders bereid tot herschikking Afobakadam-lening

03/07/2020 08:01 - Ivan Cairo

Obligatiehouders bereid tot herschikking Afobakadam-lening

 

PARAMARIBO - Obligatiehouders van de Afobaka stuwdam-lening ter waarde van 125 miljoen US dollar blijken bereid te zijn tot herschikking van deze lening. Het bedrag werd op 20 december vorig jaar genomen om Alcoa voor achterstallige stroomrekeningen te betalen, zodat de waterkrachtcentrale in Surinaamse handen kwam.

De regering heeft officieel een herschikkingsverzoek bij de beleggers gedropt, omdat Suriname niet in staat is om momenteel aan de terugbetaling te voldoen. De eerste halfjaarlijkse betaling van totaal 23 miljoen Amerikaanse dollar moest dinsdag worden gedaan, maar het land heeft het geld daar niet voor. Op uiterlijk 8 juli zal blijken of de obligatiehouders toestemming geven voor de herschikking.

De regering laat in een internationaal gelanceerde mededeling aan de kapitaalmarkt weten dat ze een proces heeft ingezet om obligatiehouders toestemming te vragen voor herschikking van de voornoemde lening. De afgelopen weken is er overleg gevoerd met Oppenheimer Funds, de arrangeur van de lening, om obligatiehouders te benaderen voor een nieuwe deal.

De regering meldt dat een groep institutionele beleggers, die ongeveer 83 procent van de uitstaande hoofdsom van de obligatie in handen heeft, de intentie kenbaar heeft gemaakt om de door Suriname 'Voorgestelde Wijzigingen en Vrijstelling' te steunen onder de voorwaarden die worden beschreven in het verzoek. Indien de investeerders uiteindelijk akkoord gaan met de voorgestelde wijzigingen, zal een nieuw aflossingsschema worden opgesteld, onder voorwaarde dat de hoofdsom van de obligaties zal worden terugbetaald in zeven halfjaarlijkse termijnen die beginnen op 30 december 2020.

Op die dag zal een bedrag van vijftien miljoen US dollar betaald dienen te worden en op elke betaaldag daarna 18,3 miljoen US dollar. Indien Suriname vóór 30 december 2020 voldoet aan de voorwaarden van een door het IMF te treffen financieringsregeling zal het aflossingsschema worden aangepast, zodat de hoofdsom van de obligatie wordt terugbetaald in zes halfjaarlijkse termijnen die beginnen op 30 juni 2021.

Als gevolg van dit verzoek en het feit dat Suriname met de kredietnemers onderhandelt voor een herschikking heeft ratingsbureau Fitch Ratings Surinames langetermijnkredietwaardigheid wat betreft vreemde valuta donderdag naar beneden bijgesteld: van CCC naar C, een stap dichter bij de status van wanbetaler of default. Het ratingsbureau stelt dat de verlaging van de kredietwaardigheid naar 'C' de opvatting van Fitch weerspiegelt dat de regering herschikkingsgesprekken is begonnen met betrekking tot de obligaties 2023. Fitch beschouwt het verzoek als de aanloop van een defaultproces, hetgeen consistent is met een C-waardering.

Verder wordt aangegeven dat indien de meerderheid van de beleggers akkoord gaat met het verzoek om de betalingsvoorwaarden te versoepelen dit inhoudt dat zulks is gedaan om een traditionele situatie van wanbetaling te voorkomen. "Als de schuldeisers niet akkoord gaan met het verzoek, treedt er aan het einde van de respijtperiode een verzuim op, tenzij de betaling wordt gedaan", aldus het ratingsbureau. Overigens, Suriname is nog niet uit de gevarenzone, vooral als er geen herschikking kan worden geregeld. De volgende betalingen van commerciële schulden - 25,4 miljoen US dollar aan rente op de obligatie die in 2026 vervalt - zijn eind oktober.

Eind december zal ook de aflossing voor de Afobakadam-obligatie moeten worden gedaan. Dan zou 22,7 miljoen US dollar op tafel moeten worden gelegd. Fitch beschouwt het risico van een bredere herstructurering van schulden in vreemde valuta als hoog, dit vanwege de hoge overheidsschuldenlast, het acute tekort aan vreemde valuta en het feit dat er nauwelijks financieringsmogelijkheden zijn. "Daarom verlaagt Fitch de uitgifteclassificaties op de obligaties 2026 van Suriname naar 'CC'" stelt het ratingagentschap.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina