Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: (On)Wijze uitspraken

COMMENTAAR: (On)Wijze uitspraken

04/07/2020 12:00

COMMENTAAR: (On)Wijze uitspraken

 

VICEPRESIDENT ASHWIN ADHIN staat niet bekend om slimme en bedachtzame uitspraken. Hij zei bijvoorbeeld - in woorden van gelijke strekking - dat Suriname eigenlijk kan blijven lenen, omdat de hoeveelheid grondstoffen die we hebben veel meer waard is dan onze leningenportefeuille. Daarna zei hij bij een andere gelegenheid over de verdwenen kasreserve dat het geld onder meer gebruikt is voor import van basisgoederen. Een uitspraak die voor veel ophef zorgde in de samenleving.

De vicepresident glijdt in zijn haast om zijn partij en de aftredende regering te verdedigen wederom uit. Hij noemt namelijk dat de uitspraken van de aankomende leiders populistisch, dus zoals het volk denkt. Hij zegt eigenlijk ook dat je tijdens de verkiezingscampagne het volk voor de gek kan houden door te verwijzen naar de zittende regering, maar dat je dat niet kan blijven doen.

Luisterend naar Adhin kan wellicht worden geconcludeerd dat het goed gaat met het land. En ook dat politici die moeten overnemen compleet bezijden de waarheid als het ware tot de slotsom komen dat de staatskas leeg is, en er geen geld is voor de meest noodzakelijke dingen.

Toch stelt hij daarnaast dat de aankomende regering bitter weinig zal kunnen doen de komende honderd dagen. Dat strookt dan weer niet met een gunstig vooruitzicht, want als er geen nijpend financieel tekort is zou de komende regering juist veel meer moeten kunnen doen.

Door deze opstelling van Adhin kan mogelijk onterecht het beeld ontstaan dat de aftredende regering niet bereid is transparant en in alle eerlijkheid aan te geven hoe Suriname er financieel voor staat. Onduidelijk is ook waarom de vicepresident deze toon nog aanslaat naar het volk toe, terwijl Suriname niet eens in staat blijkt de 23 miljoen US dollar voor aflossingen aan beleggers van het OppenheimerFunds te betalen.

Er zijn vanuit de NDP ook andere politici die het nodig vinden andersdenkenden die commentaar leveren op het enorme verlies van de partij van repliek te dienen. Echter, het zou getuigen van veel meer wijsheid indien de NDP een eerlijke evaluatie zou doen en fouten zou toegeven met als belangrijkste streven dat deze nooit meer mogen worden herhaald.

Het volk zou nooit - ook tijdens verkiezingscampagne niet - voor de gek gehouden mogen worden. En vooral nu de focus in plaats van op de partijpolitieke arena, gericht moet zijn op het vooruitbrengen van het land, zou het politici sieren eerlijk te zijn en eensgezind te streven naar betere tijden. Dat zou ook Adhin moeten inzien.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina